Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2017-10-23
Alla debattinlägg

En kärnvapenfri värld är möjlig

Att Nobelkommittén väljer att ge priset till den internationella kampanjen mot kärnvapen är en viktig signal, skriver Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström.

Nobels fredspris gick i år till International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), där Palmecentret är medlem.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Det var en mycket glad nyhet. ICAN, som har varit en avgörande faktor bakom att FN har antagit en konvention om ett totalförbud av kärnvapen, visar på styrkan i organisering och folkrörelsearbete.

Sverige har stolta traditioner av att vara ledande i kampen för fred och nedrustning. På den socialdemokratiska partikongressen 1984 sa Olof Palme:

”De som bestämmer över kärnvapnens användning spelar inte bara med sina länders överlevnad. De har också våra liv i sina händer. Därför måste vi andra, som inte har kärnvapen, göra vårt yttersta för att hävda våra intressen och för att påverka kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar också mot oss.”

Jag är övertygad om att en kärnvapenfri värld är möjlig! Det handlar om politisk vilja. Ett steg i rätt riktning togs i somras när Sverige röstade för FN:s konvention mot kärnvapen. Men ratificeringen dröjer, efter påtryckningar från NATO-länderna.

Att Nobelkommittén väljer att ge priset till ICAN är en viktig signal till alla världens länder. Inte minst i en tid av upprustning där både USA och Nordkorea hotat med att använda sina kärnvapen.

Text: Anna Sundström