Skriv ut
Palmecentret och våra medlemsorganisationer stödjer folkrörelser i Sydafrika, Zimbabwe och Namibia. I alla dessa tre länder ligger fokus på organisering och jämställdhet. Vi samarbetar också med organisationer i Somalia och i Swaziland, bland annat med kvinnoorganisationer, fackförbund och oberoende medier.

Inom det partiinriktade demokratistödet arbetar Socialdemokraterna och Palmecentret med det regionala utbildningsprogrammet Management of African Political Parties School, (MAPPS) tillsammans med den sydafrikanska utbildningsorganisationen Education and Training Unit (ETU). Utbildningens fokus är demokratiskt politiskt ledarskap. Deltagarna är politiska företrädare  från Namibia, Sydafrika, Tanzania och Zimbabwe

Vi är också engagerade i det panafrikanska utbildningsprogrammet Program for Young Politicians in Africa (PYPA) för unga politiker från alla politiska partier med representation i parlamentet. Utbildningens fokus är demokratiskt politiskt ledarskap och att stärka ungas inflytande i politiken. Projektet är ett flerpartisamarbete tillsammans med Kristdemokraternas Internationella Center (KIC), Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS) och Green Forum (GF). Palmecentret ansvarar för programmets genomförande i södra Afrika tillsammans med sydafrikanska ETU.

Se en film om hur unga ser på sitt inflytande inom ANC efter att ha fått utbildning med stöd från Palmecentret:

To the top

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...