Skriv ut
Det har gått mer än 20 år sedan Sovjetunionens sammanbrott men Belarus är fortfarande en auktoritär stat. Oppositionella förföljs, oberoende fackföreningar och demokratiaktivister trakasseras. Palmecentret stödjer progressiva krafter som kämpar för ett demokratiskt samhälle.

I Belarus är det få som vågar engagera sig politiskt på grund av risken att förlora sitt jobb eller sin studieplats. Eftersom oppositionella partier har svårt med att nå ut med information till befolkningen, är kännedomen om olika politiska alternativ låg. Palmecentret stödjer tillsammans med våra medlemsorganisationer de orädda aktivister som vågar stå upp mot förtrycket och som vägrar skrämmas till tystnad. Internationell solidaritet är en av de faktorer som överhuvudtaget möjliggör existensen av fria krafter i dagens Belarus.

En viktig målgrupp för Palmecentrets projekt är ungdomar. ABF Gästrikebygden och Palmecentret samarbetar med ett folkbildningsprojekt med syfte att aktivera unga belarusier som kan sprida ett demokratiskt förhållningssätt vidare i samhället. Ungdomsgrupper som tränar i demokratisk mötesteknik och studiecirkelmetod finns nu i fyra regioner i landet och antalet engagerade ungdomar växer konstant.

Fakta Belarus

Belarus har ratificerat flera internationella konventioner och medborgerliga fri- och rättigheter är inskrivna i landets grundlag. Men rättigheterna begränsas av presidentförordningar och lagar, till exempel lagar om terrorism, hot av statens säkerhet eller förolämpningen av presidenten.

Enligt den internationella fackliga samorganisationen ITUC är Belarus ett av de länder där arbetstagarnas rättigheter inte garanteras. Det är svårt för oberoende fackföreningar att verka fritt i Belarus. Visstidskontrakt har ersatt fasta anställningar för att arbetsgivare lättare ska kunna göra sig av med obekväm personal och tvångsarbete är vanligt förekommande.

Fackföreningar och andra organisationer måste registrera sig för att vara lagliga. Att vara verksam i en icke-registrerad organisation är belagt med böter och fängelsestraff i upp till två år. Omfattande och oklara regler samt godtycklig tillämpning av regelverket är resurskrävande och svårhanterligt för det belarusiska civila samhället. Man kan till exempel få avslag på sin ansökan för att fel typsnitt har använts i registreringsformulär. Icke-registrerade organisationer får inte ta emot utländska medel och brott mot detta kan leda till fängelsestraff. Därför är majoriteten av de 2 200 registrerade organisationerna i Belarus knutna till staten och/eller ägnar sig åt annat än politik.

Andra vanliga metoder för att kväsa opposition är telefonavlyssning, frihetsberövanden, husrannsakan och hot om att förlora studieplats eller arbete.

Samarbetsprojekten i Belarus genomförs tack vare Socialdemokraterna, ABF Gästrikebygden och Verdandi.

To the top
Internationell solidaritet har blivit en avgörande faktor för fria och oberoende fackförbund i Belarus
– Oleg Podolinski, internationell sekreterare för fackförenings-federationen BKDP.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...