Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Palmecentrets ambassadörer

För att fler av våra medlemsorganisationers medlemmar ska få ta del av Palmecentrets information och aktiviteter bygger vi upp ett nätverk av ambassadörer i varje län.

Olof Palmes internationella center har 27 medlemsorganisationer i den svenska arbetarrörelsen. Tillsammans omfattar de 2,2 miljoner medlemskap. De flesta av organisationerna finns på central, regional och lokal nivå – distrikt, avdelningar, föreningar och klubbar. Det är en stor fördel att ha ett vittförgrenat nätverk över hela Sverige men det är samtidigt en utmaning för Palmecentret att nå ut till alla med information.

För att fler av våra medlemsorganisationers medlemmar ska få ta del av Palmecentrets information och aktiviteter bygger vi upp ett nätverk av ambassadörer i varje län. Palmecenter-ambassadörerna är personer med intresse och erfarenhet av internationellt solidaritetsarbete och de är/har varit aktiva i någon av våra medlemsorganisationer som anställda eller som förtroendevalda.

Ambassadörerna har till uppgift att sprida information om internationella frågor i sina län, att fånga upp önskemål om information eller aktiviteter och att arbeta för att öka engagemanget för globala utvecklingsfrågor.

Kontakta ambassadören i ditt län om du vill veta mer om Palmecentret eller om möjligheter att engagera dig för internationell solidaritet.


Palmecentrets ambassadörer finns på följande platser:

Blekinge
Markus Alexandersson
Markus.alexandersson@solvesborg.se

Göteborg
Zaklina Rohman
Zaklina.rohman@ifmetall.se

Gävleborg
Helena Gille
helena.gille@lo.se

Jämtland
Eva Handmark
Eva.handmark@gmail.com

Kalmar län
Tormod Nesset
tormodnesset@hotmail.com

Norrbotten
Leif Mettävainio
Leif.mettavainio@socialdemokraterna.se

Stockholms län
Ingrid Rudin
ingrid.rudin@socialdemokraterna.se

Uppsala
Bertil Kinnunen
Bertilkinnunen64@gmail.com

Värmland
Kenneth Johannesson
kenneth.johannesson@arvika.se

Västerbotten
Margareta Bruhn
margareta.bruhn@livs.se

Västra Götaland
Anton César
Anton.cesar@hotmail.se

Örebro län
Bengt Wentzel
bengt.wentzel@abf.se

Östergötland
Irma Görtz
irma.gortz@icloud.com

Kom igång

Så här kan du engagera dig

Så här kan din organisation engagera sig

MO Academy - för aktiva i medlemsorganisationer