Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-12-19
Alla case

Röster från ICT-konferensen

I december 2014 träffades 15 personer från Burma, Belarus och Iran för att stärka sina kunskaper om ICT (Information and communications technology) och utbyta erfarenheter av politiskt arbete i auktoritära stater. Under dagarna arrangerades det föreläsningar och workshops om allt från internetsäkerhet till videoproduktion.

Julia Marip (Burma)

Vad är den största politiska utmaningen för din organisation?

– I min organisation (Woman to woman) arbetar vi med att skapa mötesytor för kvinnor från olika etniska grupper i Burma. Vi arbetar också med att motverka den stora diskriminering som pågår i samhället och inte minst inom politiken. Det är vanligt att kvinnor spelar en roll som symboler för jämställdhet snarare än som faktiska beslutsfattare. Det är helt avgörande för oss att vi lyckas få in kvinnor på beslutande positioner och inte bara som symbolfigurer.

Foto: Magnus Nilsson

Vad är det viktigaste som du har lärt dig under den här veckans workshop?

– Arbetet med att spela in videoklipp, använda media och inte minst sociala medier är otroligt viktigt för oss. Vi har redan nu planer på att göra och sprida små dokumentärer om vardagen i Burma. När det gäller sociala medier så vet vi så klart hur man lägger upp ett Facebookinlägg men många av våra motståndare använder sociala medier för att smutskasta kvinnliga politiska ledare, något vi måste lära oss arbeta mot. Vi lärde oss också om säkerhetsfrågor på internet och hur vi kan arbeta på ett tryggare sätt utan att riskera att vara avlyssnade.

Vad kan folk i Sverige göra för att stödja dig och din organisation?

– Det viktigaste som finns för oss det är att känna internationellt stöd. Att människor från hela världen uttalar sig om situationen i Burma är ett otroligt viktigt moraliskt stöd. Dessutom behöver vi fortfarande humanitär hjälp när det gäller den nordliga regionen Kachin state där svält nu breder ut sig på grund av bristande kontakter med omvärlden.

 

Jeva Hilevich (Belarus)

Vad är den största politiska utmaningen för din organisation?

– Vår organisation jobbar inte direkt med politik utan med kulturella frågor som att möjliggöra för alla i Belarus att kunna tala belarusiska. Men sådana frågor blir ju också politiska i och med att språkfrågan är kontroversiell i Belarus. Vår största utmaning är att få allmänheten att förstå varför vår egen kultur är viktig och att belarusisk kultur inte bara är för någon upplyst elit på universiteten utan faktiskt bär med sig ett viktigt kulturarv.Foto: Magnus Nilsson

Vad är det viktigaste som du har lärt dig under den här veckans workshop?

– Att få träffa människor från andra delar av världen som lever under förtryck är otroligt intressant och man får många nya erfarenheter av det här. Den konkreta delen av vår workshop som handlade om internetsäkerhet var viktig eftersom man inte alltid förstår hur riskabelt det är att använda digital teknik om man inte känner till säkerhetsriskerna.

Vad kan folk i Sverige göra för att stödja dig och din organisation?

– Behåll kontakten med folk i Belarus. Den största risken för oss är att vi isoleras från omvärlden och det är otroligt viktigt att exempelvis studenter får möjlighet att studera i EU eller att människor ges möjlighet att resa. Vår enda möjlighet till förändring är om människor i Belarus ser andra möjligheter och lär sig hur politik kan fungera i andra länder, några andra vägar finns inte.

 

Reza Haji Hosseini (Iran)

Vad är den största politiska utmaningen för din organisation?

– Frågan om internetsäkerhet kändes väldigt relevant och är något som vi måste hjälpas åt för att sprida i Iran.Foto: Magnus Nilsson

Vad är det viktigaste som du har lärt dig under den här veckans workshop?

– Journalister har en nästan omöjlig situation i Iran och möjligheterna att skriva fritt är väldigt begränsade. Till och med politiskt okänsliga ämnen som kultur eller poesi kan tolkas som kritik av regimen och något som snabbt kan skapa en direkt farlig situation för journalisten. Enligt islam är inte censur av andras åsikter tillåtet men regimen går runt det igenom att påstå att kritik mot dem själva också är en skymf mot islam.

Vad kan folk i Sverige göra för att stödja dig och din organisation?

– Just nu sprids en bild av Iran som att situationen och kontakten med omvärlden har förbättrats, men detta är en felaktig bild. I själva verket är kränkningarna av de mänskliga rättigheterna lika omfattande som förr. Den viktigaste uppgiften från ett svenskt perspektiv är att sätta press på svenska regeringen att inte acceptera regimens försök att framstå som reformvänliga. Exempelvis är fortfarande tre politiska ledare fängslade sedan förra valet och det pågår i princip inga påtryckningar från omvärlden för att få dem frigivna.

Text: Magnus Nilsson