Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-05-27
Alla nyheter

ETU arbetar mot hiv och aids i Sydafrika

Organisationen Education and Training Unit (ETU) bildades i samband med de första demokratiska valen i Sydafrika 1994. Sedan dess har ETU bland annat arbetat med att utbilda unga politiker och koordinera kampen mot hiv och aids.

Stefan Löfven besöker Sydafrika. Foto: Annie Stenberg

Beatie Hofmeyr har arbetat med demokrati i Sydafrika i decennier. Fram till att apartheid avskaffades var hon demokratiaktivist. Efter att demokratin infördes har hon fortsatt att arbeta med frågor kring demokrati inom Palmecentrets samarbetspartner ETU som hon också var med och grundade. Som kursledare för unga politiker har hon utbildat stora delar av de kommande generationerna i ANC inom ledarskap och interndemokrati.

– ETU arbetar mycket med ANC och själv är jag medlem i partiet. Men vi är ändå fristående från partiet och kan arbeta mot partilinjen om vi vill, säger hon.

Arbetat mot partilinjen har ETU också gjort. Inte minst när det gäller hiv och aids. Under Thabo Mbekis tid som president vägrade ANC:s ledande skikt att erkänna epidemins omfattning och utarbeta strategier för att bekämpa den.

– Men det fanns personer inom ANC som ville kämpa mot hiv och aids, som vissa ledare på lokal nivå. Och vi gjorde det tillsammans med dem under tiden som partiets ledning inte brydde sig, säger Beatie Hofmeyr.

Kampen mot hiv och aids är ett av ETU:s huvudområden. Tillsammans med lokala organisationer hjälper de till att bygga upp strukturer för en strategisk kamp mot sjukdomen.

– Det finns ofta informella sammanslutningar, som grupper som jobbar mot hiv och aids i hemkommunen. Men de är ofta just informella och har inte alltid kontakt med andra liknande sammanslutningar i regionen. I en by kan det finnas fyra organisationer – medan det inte finns någon i grannbyn. Då jobbar vi med att ta vara på det här engagemanget och bygga upp en mer heltäckande struktur. För hiv och aids måste motarbetas på ett systematiskt sätt, säger Bandile Sizani som även han arbetar på ETU.

Situationen för Sydafrikas hiv och aids-drabbade har förbättrats sedan de värsta åren på nittiotalet. Att siffrorna över antalet smittade fortfarande ökar i vissa regioner beror enligt Bandile Sizani inte på att fler smittas, utan på att mörkertalet var ännu större för tio år sedan.

– Innan det fanns någon medicin var det svårare att få folk att testa sig. Visade det sig att man var hivpositiv var det en dödsdom, säger Bandile Sizani.

I dag testar sig fler eftersom det finns behandling tillgänglig och staten betalar medicinen. Men behandlingen är känslig och kräver en hälsosam livsföring i allmänhet.

– Om du inte har mat för dagen går det ut över behandlingen, och det här är ett stort problem för många hiv och aids-smittade i Sydafrika. Samtidigt är behandlingen lättare än den har varit. I dag måste du inte ta mängder av olika piller som det var tidigare. Numera behöver man inte ta mer än ett piller åt gången, säger Bandile Sizani.

Bilden är från ETU:s kontor i Johannesburg, under ett besök som Stefan Löfven gjorde 2013. Bandile Sizani är den fjärde personen räknat från vänster.

Text: John Runeson