Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-11-17
Alla nyheter

EU:s yttre gränser: är lagliga vägar möjliga?

Talla Alkurdi, ordförande S-studenter, och Lisa Pelling, utredningschef på tankesmedjan Arena Idé, diskuterade hur EU:s flyktingmottagande ser ut och huruvida lagliga vägar till Europa är möjliga. Båda menade att detta är fullt möjligt men att EU fortfarande har långt kvar att gå.

– Jag skulle vilja säga ja, det går att göra. Det är inte mer människor än att det går att hitta system för legala vägar. Men nej, jag tror inte att Sverige kanske kan genomföra det helt och hållet, fullt ut, själva, säger Lisa Pelling.

Talla Alkurdi höll med och menade att Sverige kan vara med och driva på frågan inom EU om lagliga vägar till Europa för asylsökande.

– Jag ser en rädsla inom parlamentet och politiken i Europa att ens försöka hitta humana tillvägagångssätt för gränsbevakningen när det kommer till hanteringen av asylsökande. Därför måste vi få till en kraft inom EU som är pådrivande och faktiskt diskuterar hur vår gränsbevakning ser ut, säger Talla Alkurdi.

Talla Alkurdi lyfte i samband med detta upp Frontex, EU:s gemensamma byrå för gränskontroll, och menade att EU behöver se över detta system och inse att man måste vara med och ta ansvar för flyktingströmmarna.

Paneldeltagarna diskuterade också de främlingsfientliga krafterna inom europeisk politik. Lisa Pelling menade att risken finns att många politiker formar sin flyktingpolitik efter hur de känner av den främlingsfientliga andan, och därmed kanske rentav bidrar till att stärka den. Men hon talade också om hur politiker har möjlighet att forma opinionen och att det är viktigt med starka politiker som vågar stå upp för en human flyktingpolitik. Talla Alkurdi betonade vikten av en utökad debatt hos Socialdemokraterna i Sverige om migrationspolitiken och hur den kan bidra till den europeiska socialdemokratin.

När det gällde vilka förändringar som krävs inom Europas asylmottagning lyfte hon det märkliga i att EU uppmanar Turkiet att hålla gränserna öppna.

– Jag tycker självklart att Turkiet ska hålla sina gränser öppna. Men den politiken, det samtalssättet som EU har gentemot Turkiet just nu, tycker jag är ganska märkligt när man själv inte är beredd att ta något ansvar över huvud taget, säger Talla Alkurdi.

Talla Alkurdi menade även att det behövs en diskussion i EU om slopat visumkrav för flyktingar från krigshärjade regioner, men att det är en svår fråga att driva i Europaparlamentet eftersom många länder inte vill ta ökat ansvar.

– Det finns förslag på många bra lösningar. Det enda som gäller för oss politiker är att faktiskt komma överens om ett första, andra och tredje steg, säger Talla Alkurdi.

Lisa Pelling menade att den svenska regeringen bör se det som sin uppgift att visa att bra flyktingmottagande är möjligt, samt att resurserna måste omfördelas till de kommuner som faktiskt bär kostnaden. Talla Alkurdi höll med och sade också att Migrationsverket borde se över i vilken takt de permanenta uppehållstillstånden beviljas, då avsaknad av permanent uppehållstillstånd gör det mycket svårare för nyanlända att etablera sig i Sverige.

Angående kvotflyktingsystemet berättade Lisa Pelling om hur FN:s flyktingorgan UNHCR identifierar flyktingar i krigsregioner som inte är trygga att stanna ens i omgivande länder, och som UNHCR då ber andra länder ta emot. Men både Sverige och övriga europeiska länder har hållit sin kvot väldigt låg, menade hon.

– Vi skulle kunna börja där och säga att om ni har interna opinioner i era länder som säger att asylsökande fuskar och vill ta sig till era länder bara för att utnyttja välfärdssystemet, då finns ett FN-organ som säger att den här personen är särskilt behövande, ta emot den, säger Lisa Pelling.

Talla Alkurdi menade att kvotflyktingsystemet i grunden är en bra tanke, men samtidigt ett problem då det inte fungerar och helt enkelt skyddar för få. Det bör, menade hon, finnas någon form av sanktioner för att se till att länderna faktiskt fullföljer sina åtaganden.

– Och sedan också sätta press på fler EU-länder att ta emot flyktingar, och ta emot dem på ett värdigt sätt och inte fängsla dem, säger Talla Alkurdi.

Text: Elvira Johansson