Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-12-18
Alla nyheter

Facket på plats vid klimatförhandlingar

I samband med klimattoppmötet i Lima lyfte den fackliga rörelsen bland annat fram social trygghet, sysselsättning och behovet av en demokratisk kontroll över energin.

Den 1–14 december träffades representanter från världens länder i Perus huvudstad Lima för det tjugonde förhandlingsmötet, COP20, inom ramen för FN:s klimatkonvention.  Målsättningen var att komma vidare i förhandlingarna för att nå fram till ett bindande avtal vid klimatkonferensen i Paris 2015.

Den samlade fackföreningsrörelsen fanns på plats i Lima med 112 representanter. En av dem var Daniel Angelim från Palmecentrets samarbetsorganisation Confederación Sindical de Trabajarores y Trabajadoras de las Americas (CSA).

– Den officiella processen var en stor besvikelse, säger han och hänvisar till den internationella fackliga samarbetsorganisationen ITUCs uttalande efter mötet.

ITUC kritiserar avsaknaden av ambitioner, inte minst för perioden fram till 2020, liksom det faktum att slutdokumentet inte nämner behovet av en rättfärdig omställning, ”just transition”. Detta är ett nyckelbegrepp för facket. Övergången till ett hållbart samhälle och ekonomi måste karaktäriseras av inkluderande och deltagande av alla parter och de sociala ”kostnader” som den nödvändiga omställningsprocessen kan föra med sig måste bäras gemensamt av alla.

Övergången till en hållbar ekonomi kommer ge jobb, men också innebära förlust av arbetstillfällen för vissa. Därför är det viktigt att diskutera frågor som: Vilket stöd kommer att finnas för de arbetare och samhällen som ”förlorar” i omställningsfasen? Vilka färdigheter kommer att behövas inom de nya sektorer som växer fram? Hur garanterar vi anständiga arbetsvillkor för de nya jobb som skapas?

ITUC framhåller att frågan om en politik för sociala trygghet är central för att åstadkomma hållbara klimatåtgärder, och att omställningsprocessen måste genomsyras av social dialog.

Regeringar har en nyckelroll när det gäller att reglera och minska utsläppen av växthusgaser, men också i att främja en politik som leder till en miljömässigt och socialt hållbar arbetsmarknad med anständiga villkor för arbetstagare.

– Ministrarna har fortfarande möjlighet att visa att det är de som leder processen, och inte lämna åt tekniskt sakkunniga att besluta hur framtiden för arbetare ska se ut. De måste reagera nu, säger Daniel Angelim.

Den fackliga rörelsen lyfter också upp behovet av demokratisk kontroll över energin, tillsammans med andra gemensamma nyttigheter som vatten och luft, som en viktig komponent för att kunna åstadkomma ambitiösa klimatåtgärder.

Parallellt med det officiella toppmötet anordnades Cumbre de los pueblos (ungefär ”folkens toppmöte”) på samma tema. Där träffades sociala rörelser för att diskutera och mobilisera för inflytande och påverkan.

– Vi anordnade en stor manifestation med ett tydligt politiskt budskap, många intressanta workshops och hade ett stort folkligt deltagande, säger Daniel Angelim.

– För oss gäller det nu att fortsätta det dagliga arbetet på nationell nivå för att lyfta de fackliga perspektiven, och att mobilisera kring klimatfrågan under hela 2015, inte bara i samband med det kommande COP-mötet i Paris.

Text: Stina Oskarsson