Skriv ut
Fattigdom handlar om materiell nöd. Men också om rimliga arbetsvillkor och möjlighet att påverka. Därför behövs facklig organisering både här hemma och globalt.

Fackligt samhällsarbete är viktigt i alla länder för en demokratisk samhällsutveckling eftersom villkoren på arbetsplatsen påverkar våra liv i stor utsträckning. Palmecentret, tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetar med fackliga organisationer i bland annat Serbien, Sydafrika och Filippinerna.

Fackligt arbete är farligt i många länder

Demokratiska, fria och starka fackliga organisationer är en förutsättning för rättvisa löner och goda arbetsvillkor. Facken är också viktiga aktörer för att säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs och spelar ofta en viktig roll som folkbildare genom sina kurser och utbildningar. Tyvärr drabbas fackligt aktiva av trakasserier och våld i många länder. Läs mer om detta i den årliga rapport om kränkningar av fackliga rättigheter i världen som finns på  Internationella Fackliga Samorganisationens hemsida.

Organisering är svaret på globala utmaningar

I dagens värld har makten delvis förskjutits från politiken till multinationella företag och finansiella marknader. Företag flyttar sin verksamhet mellan länder på jakt efter den högsta avkastningen på sitt kapital.  Anställda i en och samma koncern har ofta olika arbetsvillkor och ställs mot varandra. Kläderna vi bär är många gånger tillverkade på andra sidan av jordklotet av arbetare med slavliknande villkor. Enligt Palmecentret måste svaret på detta vara internationell facklig och politisk organisering. Vi stödjer samarbetspartners som vill organisera sig fackligt och behöver utbildning om till exempel facklig-politiskt samarbete eller jämställdhet.

Facklig-politisk samarbete

Politisk organisering är en viktig fråga för fackföreningsrörelsen om långsiktiga förbättringar av arbetsvillkoren ska ske. Starka fackföreningar är nödvändiga för sociala och ekonomiska framsteg för löntagarna, men förutom det behövs också politiskt inflytande och regeringar som delar löntagarnas värderingar. Lyckade exempel på hur svensk arbetarrörelse bidragit till att fackligt-politiskt samarbete lett till politiska förändringar finns bland annat i Brasilien och Filippinerna. Läs mer i skriften Tillsammans blir vi starkare.

Till toppen av sidan
I dag kallas man modig om man vågar vara fackligt aktiv." Radmila Jolić från metallfacket SSMS i Serbien.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...