Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-07-08
Alla case

Starkare tillsammans på Coca-Cola

Arbetarna på Coca-Cola fick bättre villkor när de bildade en fackklubb. De filippinska livsmedelsarbetarna har även ett nära samarbete med sina kamrater i Sverige.

Bättre villkor

– Arbetarna på Coca-Cola fick betydligt bättre villkor när de organiserade sig. Nu är de anställda mer medvetna om sina rättigheter, berättar Fred Maranon som är maskinoperatör på Coca-Colas fabrik i San Fernando och ordförande för den lokala fackföreningen.

En viktig fråga för bryggeriarbetarna är kampen för trygga anställningar. För en tid sedan drev fackklubbarna på Filippinernas 21 Coca-Cola-fabriker en gemensam kampanj mot tillfälliga anställningar och för att deras fackliga rättigheter skulle respekteras. Kampanjen har bidragit till att 4000 av 7000 anställda fått bättre anställningsformer. Och efter att man började förhandla gemensamt har lönerna gått upp.

– Vi kommunicerar mycket med andra fackföreningar, och vi kan enkelt mobilisera hela rörelsen. Det sätter press på Coca-Colas ledning, berättar Fred.

Samarbete med Sverige

Fackföreningen på Coca-Cola har också ett nära samarbete med svenska Livsmedelsarbetareförbundet. Aktivister från Livs har besökt Filippinerna och deltagit i möten och demonstrationer.

Livs besöker Sentro

– Det internationella arbetet är viktigt. Dels för att vi skall förstå hur det är ute i världen. Men också för att det behövs global solidaritet när arbetsgivarna är globala, säger Marita Lantz, livsmedelsarbetare på Dafgårds.

Coca-Cola-arbetarnas fackförening är ansluten till den fackliga centralorganisation Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (Sentro), som bildades 2013.

Viktigt med enighet

I Sentro ingår bland annat fackliga organisationer för anställda i livsmedelsindustrin, metallindustrin, transportbranschen, på hotell och sjukhus. Sentro har ett förbundskontor i Quezon City, men grunden för det fackliga arbetet är organiseringen ute på arbetsplatserna. Då gäller det att medlemmarna är enade och inser att de har gemensamma intressen som arbetare, även om de kan vara olika som individer.

Sentro arbetar därför aktivt för jämställdhet och mot diskriminering av kvinnor, homo-/bisexuella och transpersoner, samt av etniska minoriteter.

– Det är väldigt viktigt att organisera alla anställda oavsett till exempel kön och sexuell läggning, säger Fred Maranon.

Sentro arbetar även aktivt med miljöpolitik, framför allt klimatfrågan.

Text: Kalle Holmqvist

Läs mer om fackliga projekt i broschyren Facklig kamp för en bättre värld.