Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-07-07
Alla case

Unga aktivister fackets framtid

En utmaning för den fackliga centralorganisationen HKCTU är att nå ut till och organisera de många unga som bor i Hongkong.

HKCTU, Hongkongs oberoende fackliga centralorganisation, bildades 1990 och har vuxit sakta men säkert. För allt fler är HKCTU ett fritt och självständigt alternativ till det statligt kontrollerade facket, vars ledning utses av det kinesiska kommunistpartiet.

Det senaste decenniet har Hongkong gått från industriproduktion till en plats för handel, service och tjänster. Men Hongkong saknar många fundamentala lagar som skyddar de anställdas rättigheter. Det finns till exempel ingen lagstadgad arbetstidslängd (snittarbetstid är cirka 48 timmar i veckan), och samtidigt som kostnadsläget är i nivå med många västeuropeiska länder så är minimilönen för den som arbetar på exempelvis McDonald’s inte högre än motsvarande 35–40 kronor i timmen.

– Vi har i tio år kämpat för att få ned arbetstiden till 45 timmar i veckan. I praktiken råder det sex dagars arbetsvecka och mer än 500000 personer arbetar mer än 60 timmar i veckan, berättar Ming Lam som är organisatör på HKCTU.

Hongkongs unga generation har traditionellt varit politiskt passiv. Men 2014 hände något. Då startade det som kom att bli paraplyrörelsen. Bland annat så protesterade ungdomarna mot den ökande kinesiska kontrollen och krävde verklig, fri rösträtt.

– Många av dem som är engagerade i paraplyrörelsen kommer från arbetar- eller lägre tjänstemannabakgrund. En stor del av dem arbetar inom restaurang- eller servicebranschen. En av våra viktigaste uppgifter nu är att engagera dem fackligt. Men för att nå dem måste vi tänka annorlunda än vad vi hittills gjort eftersom de ofta byter bransch. Därför är det vår strategi att organisera utifrån de frågor som ungdomarna tycker är viktiga, fortsätter Ming Lam.

Samtidigt stärker Kinas regering sin kontroll över Hongkong. Censuren av massmedier ökar, kidnappningen av flera bokhandlare (däribland en svensk medborgare) har skapat en rädsla som märks i hela samhället. Den politiska friheten är också sedan tidigare starkt beskuren. Av ledamöterna i Hongkongs lagstiftande församling väljs bara en minoritet genom fria val. Resten utses av olika intressegrupper och näringslivsgrupperingar, så gott som alltid med Kinas regerings goda minne…

– Det är ingen tvekan om att det kommer att bli tuffare de närmaste åren. Samtidigt finns det en generation av unga aktivister som bidragit till att förnya demokratirörelsen. Kampen för demokratin är också själva grundförutsättningen för det fackliga arbetet.

– Så det är hos de unga aktivisterna som fackets framtid finns!

Text och foto: David Isaksson