Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-12-17
Alla case

Hushållsarbetare organiserar sig

Runt om i världen finns nära 53 miljoner personer som arbetar i andras hushåll. Hushållsarbetare lever ofta i extrem fattigdom och saknar lagstadgade rättigheter. En ny nätplattform ska hjälpa dem att organisera sig och utbyta erfarenheter med varandra.

International Domestic Workers Federation (IDWF), en global facklig organisation för hushållsarbetare, har lanserat en ny kommunikationsplattform. Genom att registrera sig på plattformen kan hushållsarbetare över hela världen få tillgång till utbildningsmaterial och ansluta sig till olika aktiviteter.

– Nätverket är ett verktyg som kan hjälpa denna marginaliserade grupp att finna styrka och dela information och goda exempel med varandra, oavsett geografiska gränser, säger Elizabeth Tang, generalsekreterare för IDWF.

Det finns nära 53 miljoner hushållsarbetare i världen och antalet ökar i såväl rika länder som utvecklingsländer. 83 procent är kvinnor.

Hushållsarbetare i utvecklingsländer lever ofta i extrem fattigdom och utan lagstadgade rättigheter. I länder som Malawi, Namibia och Zimbabwe är det inte ovanligt att arbetarna bor med sin arbetsgivare och många får inte ens kontantlöner. Dessutom har majoriteten inte tillgång till grundläggande arbetsrättigheter eller någon annan form av socialt skydd.

Skriftliga avtal är ovanliga. Många utsätts för verbal och fysisk misshandel eller sexuella trakasserier.

FNs arbetstagarorganisation ILO röstade 2011 igenom en konvention som reglerar arbetsförhållandena för hushållsanställda (Convention on Domestic Workers, C 189). Den trädde i kraft 2013.

IDWF verkar för ett erkännande av hushållsarbetares rättigheter och för ratificering av C 189.

Organisationen bedriver även utbildning och workshops för medvetandegörande, organisering och påverkan, genomför studier och publicerar rapporter om hushållsarbetares villkor.

IDWF har för närvarande 47 medlemsorganisationer från 44 länder. Palmecentret stödjer IDWFs arbete för organisering, utbildning och påverkan.

Läs mer om nätverket på IDWFs hemsida.

Text: Stina Oskarsson