Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2017-03-02
Alla case

Hongkong: Hushållsarbetare organiserar sig

Det är söndag, den dag i veckan då Hongkongs flera hundratusen hushållsanställda är lediga. Dagen då de har möjlighet att träffa och umgås med vänner från hemlandet. Majoriteten av dem kommer från Filippinerna men nästan lika många har sitt ursprung i Indonesien. Andra stora grupper hushållsanställda migrantarbetare kommer från Fastlandskina, Sri Lanka och Bangladesh.

Normalt arbetar kvinnorna, för det handlar nästan bara om kvinnor, 15-16 timmar per dygn hos de familjer där de är anställda. Att de är lediga på söndagar är långt ifrån verklighet för alla. Många måste efter de lediga timmarna på dagen redan under söndagskvällen börja förbereda veckans arbete. En av dem är Lyrma. Hon har arbetat i Hongkong i sju år och är sedan en tid aktiv i det filippinska hushållsarbetarfacket Progressive Labor Union, PLU.

– Genom att organisera oss fackligt kan vi ge varandra uppmuntran och stöd, säger Lyrma som är utbildad sjuksköterska men som av familjeskäl tvingades börja arbeta i Hongkong.

– Visst skulle jag helst vilja arbeta i mitt hemland men lönerna på Filippinerna är låga även om du har en utbildning. Det går inte att försörja en familj på en filippinsk sjuksköterskelön.

Sheila Estrada, facklig ordförande för PLU, säger att villkoren för hushållsanställda migranter som regel bättre i Hongkong än i exempelvis Singapore eller i Mellanöstern.

– Vi som arbetar i Hongkong har både en lagligt fastställd minimilön och reglerad arbetstid även om långt ifrån alla arbetsgivare följer detta.
Sheila har arbetat som hushållsanställd utanför Filippinerna i hela sitt vuxna liv.

– Jag tvingades lämna mitt hemland för att försörja min familj. Det värsta när jag ser tillbaka är att jag aldrig blev riktigt delaktig i mina barns uppväxt. Som regel har jag bara kunnat åka hem en gång varje eller vart annat år. Idag är min stora sorg att jag inte heller kan följa mina barnbarns uppväxt.
Hon framhåller vikten av att hushållsanställda organiserar sig fackligt för att kunna påverka myndigheterna både i Hongkong och i Filippinerna.

– Tillsammans kan vi driva på för att förbättra våra villkor och för att rättsligt driva fall där hembiträden har utsatts för övergrepp av arbetsgivaren.

Text: Lennart Johnsson
Foto: Stefan Lindberg

 

[factbox]

Globalt organiserar sig hushållsarbetare i den fackliga organisationen International Domestic Workes federation, IDWF. IDWF har för närvarande 59 medlemsorganisationer i 47 länder; organisationer som tillsammans har över en halv miljon medlemmar. Huvudkontoret finns i Hongkong.
Kommunal och Palmecentret stödjer IDWF:s arbete för organisering, utbildning och påverkan i sex länder: Costa Rica, Malawi, Mexiko, Namibia, Zimbabwe och Filippinerna.

[/factbox]