Skriv ut
Tillhör du någon av Palmecentrets 27 medlemsorganisationer? Då kan du och din organisation söka bidrag från Palmecentret för att informera om internationella frågor.

Ni kan till exempel arrangera ett seminarium, göra en utställning, visa en film, berätta om er verksamhet i skolor och föreningar, skriva en debattartikel eller arrangera en internationell dag i kommunen.

Alla Palmecentrets medlemsorganisationer kan ansöka om bidrag för att göra kommunikationsinsatser. Vi ser gärna att medlemsorganisationer som är engagerade i internationellt solidaritetsarbete ansöker för att berätta om sitt samarbete med människor och organisationer i olika länder. Genom att berätta om ert arbete kan ni bidra till att öka kännedomen om olika länder och stärka viljan att engagera sig hos fler i Sverige.

Alla medlemsorganisationer kan ansöka om bidrag för kommunikationsinsatser: dels för mindre insatser (högst 20 000 kronor) och dels för större insatser (högst 45 000 kronor). Ansökningar för mindre insatser kan göras löpande under året men ansökningar om högre belopp ska skickas till Palmecentret senast den 15 mars 2019.

2019_Ansökan, kriterier mm_Palmecentrets informationsbidrag – klicka på länken för att läsa om vad som gäller för ansökan, vilka kriterier som styr och om hur genomförande och redovisning informationsbidraget går till.

Skicka ifylld ansökan till info@palmecenter.se.  2019_Ansökan bidrag för kommunikationsinsatser

Några exempel på samarbeten mellan Palmecentret och medlemsorganisationer som ägde rum 2018:

  • Unga Örnars riksförbund har genomfört en turné bland LO-distrikten i mellersta och södra Sverige. Filmen handlar om den Globalskola som Unga Örnar Karlskrona och Patsime Trust i Zimbabwe bedriver.
  • Sunderby folkhögskola har gjort en vandringsutställning om sitt projekt i Burma och genomfört en temadag om Burma.
  • Migrationspolitiska S-föreningen genomförde fyra seminarier under Almedalsveckan 2018.

Sida och Palmecentret har regler och anvisningar för hur informationsbidraget får användas och vad man ska tänka på när man ansöker, viktigt att läsa igenom innan ni fyller i ansökan: 2019 Anvisningar för informationsbidrag

Välkommen att kontakta Palmecentrets kommunikationsavdelning om du tillhör en medlemsorganisation och har idéer och förslag om hur vi kan samarbeta för att informera om internationella frågor!

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...