Skriv ut
Under våren 2013 bildade ett hundratal kvinnor The Syrian Women Network med stöd av Palmecentret. Nätverket samlar organisationer och individer i och utanför Syrien som representerar en mångfald av regioner, generationer, etniska grupper och yrkestillhörigheter.

SWN med Jens Orback

Nätverket arbetar för jämställdhet, fred och demokrati. Målet är att öka kvinnornas inflytande i fredsprocessen och i ett framtida, fredligt Syrien. För att en hållbar fred ska kunna nås måste kvinnorna vara delaktiga i lösningen. Det har FN slagit fast otaliga gånger. Det är omöjligt för demokrati att utvecklas om hälften av befolkningen inte inkluderas i processen.

Många är de stats- och regeringschefer som talat sig varma för kvinnligt inflytande. Men det räcker inte med vackra ord: Det gäller att gå från ord till handling. Det är just vad de syriska kvinnorna gör.

Läs Aftonbladets ledare: ”Så kan du hjälpa Syriens kvinnor”

Bakgrund The Syrian Women Network

The Syrian Women Network bildades i maj 2013 med stöd av Palmecentret. Nätverket arbetar för jämställdhet, fred och demokrati, och består av tio kommittéer som är specialiserade på olika områden, bland annat mänskliga rättigheter, fred, försoning, psykologiskt stöd och medicinskt stöd. The Syrian Women Network är i stort behov av stöd för att kunna genomföra sina aktiviteter och driva sin agenda.

Palmecentrets övriga verksamhet i Syrien

Tusentals ungdomar i Syrien har organiserat sig i grupper och nätverk mot regimen. De vill utvecklas demokratiskt och nå fler. Därför samarbetar Palmecentret med dem och genomför utbildningar i organisering, bland annat om interndemokrati och hur studiecirklar kan användas för att låta alla komma till tals.

Palmecentret ger även stöd till demokratirörelsen för att möjliggöra att de kan mötas samt till dess dokumentation av de övergrepp som sker inne i landet.

Till toppen av sidan
För att en hållbar fred ska kunna nås måste kvinnorna vara delaktiga i lösningen.