Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-07-16
Alla debattinlägg

Jens Orback: Nödgad att avstå israeliska varor

Om jag hade växt upp i dagens Israel hade jag förmodligen känt en osäkerhet inför mina grannländer. Jag hade också, på goda grunder, känt en misstro gentemot det internationella samfundets stöd om och när mitt land skulle angrips. Och kanske är det också ett av skälen till att Israel fortsätter att mejsla sig ur det internationella samfundets regelverk. Ett val som emellertid inte talar för Israels säkerhet på längre sikt. För om israeliska politiker besökte sitt grannland Palestina, vilket de allt för sällan gör, skulle de övertygas om att den politik som Israel för skapar både hat och rädsla - vilket är grogrunden för osäkerhet och våld. Därför anser jag att en reaktion mot folkrättsbrotten också är ett sätt att långsiktigt stödja Israels rätt och möjlighet till en säker framtida existens.

Dagens våldseskalering till trots är ockupationen en grundsten i konflikten mellan Israel och Palestina. Ett slut på den är en förutsättning för att både Israel och Palestina ska kunna existera sida vid sida i fred och frihet. Därför bör Sveriges agerande för fred vara ett tydligt agerande mot ockupations- och bosättningspolitiken. Regeringen bör verka för en ursprungsmärkning i Sverige av produkter från de israeliska bosättningarna, som i dag felaktigt märks ”Made in Israel”. En grundläggande princip i folkrätten är att stater i det internationella samfundet bör reagera mot överträdelser, och inte på något sätt underlätta för stater att fortsätta med dessa. De israeliska bosättningarna på ockuperad mark är illegala enligt internationell rätt, vilket bland annat FN:s säkerhetsråd, EU och Sverige har slagit fast. Men även om EU betraktar bosättningarna som illegala, importerar EU:s medlemsstater varje år produkter från bosättningarna till stora värden. Därmed bidrar man till att finansiera bosättningspolitiken. Israel har samma ursprungsmärkning för produkter från bosättningarna på ockuperad mark som för produkter från Israel, trots att EU:s frihandelsavtal inte omfattar de israeliska bosättningarna.

Det är beklagligt att den svenska regeringen ännu inte anslutit sig till det stora antalet av EU:s medlemsstater som valt att avråda medborgare, företag och organisationer från allt samröre med bosättningarna. Uttalandet betonar att de israeliska bosättningarna är olagliga enligt folkrätten, och att de utgör ett hinder för fred och ett hot mot en tvåstatslösning.  Uttalandet är inte ett angrepp på Israel, utan en tydlig signal till Israels regering att respektera internationella överenskommelser. Efter många års erfarenhet av samtal och samarbeten med israeler och palestinier vet vi att denna typ av signaler har betydelse. Handlingar som visar att vi i Europa bryr sig och tar ställning, är viktiga byggstenar för internationell samexistens. Både Israel och Palestina har rätt att existera, sida vid sida inom säkra och erkända gränser. Därför är det självklart att fördöma de illegala raketbeskjutningar som sker mot Israel.

Freden är möjlig och kan nås genom samtal och samarbete israeler och palestinier emellan. Omvärlden kan konstruktivt stödja detta. Genom att stå upp för folkrätten och för Israels och Palestinas rättigheter, och skyldigheter. Innan vi har en tydlig märkning av varor från ockuperade områden kvarstår tvivel kring Israelmärkta varors ursprung. Utifrån mitt stöd för folkrätten och ambition att reagera mot den fortskridande bosättningspolitiken känner jag mig, tillsammans med en växande skara, därför nödgad att avstå från varor märkta ”Made in Israel”.

Jens Orback Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
Artikeln är publicerad på Aftonbladet Debatt    Märk ockupationen!