Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-10-24
Alla krönikor

Partiernas kris?

Det finns ofta skäl att kritisera både politiker och politiska partier. Men låt mig också få framföra några tankar kring den positiva roll som partierna kan spela. Inte minst nu när en tsunami av populism och anti-etablissemang sköljer över världen.

Jens Orback. Foto: Jonatan Karreskog

Politik är ett verktyg för att lösa intressekonflikter utan våld och demokrati tycks vara den styrelseform som bäst främjar respekten för mänskliga rättigheter. I en fungerande representativ demokrati är partier en omistlig del. När det fungerar som bäst samlar partierna engagemang och föder de idéer som ibland kanaliseras till genomförbar politik. Partierna kan också skapa förståelse för demokratiska arbetsmetoder och nödvändigheten av kompromisser.

Men ser vi oss runt om i världen är partierna i dag ofta den svagaste länken.

2006 satt jag själv i regeringen och jag minns när vi förlorade valet. Det var tråkigt – det fanns så mycket mer vi ville göra. Men sorgen var ändå inte avgrundsdjup, för vi visste att vi kunde komma tillbaka i nästa val, eller nästnästa. Det fanns ett förtroende mellan partierna om att det demokratiska systemet skulle respekteras, om att man inte skulle berika sig själv under regeringsinnehavet, eller avsätta dem  som de andra hade tillsatt.

Den framväxande högerpopulismen avspeglar partiernas kris. I USA har Donald Trump lyckats bli Republikanernas presidentkandidat trots att han har stora delar av sitt parti emot sig. Nu tvekar han om han ens kommer att acceptera en valförlust och erkänna sig besegrad om det blir Hillary Clinton som vinner valet.

De relativt sett stora framgångarna för Trump är värda att fundera på. När högerpopulister vinner mark räcker det inte att peka finger åt väljarna, det måste också skapas utrymme för självrannsakan. Om anti-etablissemangskulturen breder ut sig är det viktigt att återskapa förtroende för partierna.

Partier kan inte bara byggas ovanifrån. Deras legitimitet vilar på en trovärdig ordning där förslag från medlemmar och lokalföreningar tas på allvar och behandlas i demokratisk ordning. Sker inte detta ökar känslan av ett etablissemang som är till för sin egen skull. Och i längden leder försvagade partier till en försvagad demokrati. Stöd till partiers interna demokrati och relevans är därför en viktig del av skyddsvallarna mot en växande våg av populism.

Text: Jens Orback

Läs mer om Palmecentrets arbete med partiinriktat demokratistöd.