Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2015-10-19
Alla krönikor

Jens Orback: Stort engagemang för att hjälpa flyktingar

Att människor engagerar sig för att stödja flyktingarna visar att vi alla hör samman. Gränsöverskridande utmaningar måste mötas av gränsöverskridande samarbete och solidaritet, skriver Palmecentrets Jens Orback.

Få förblir oberörda av de senaste månadernas bilder från flyktingkrisen. Bilderna på människor som flyr berättar också hur sammanlänkade vi människor är med varandra. Konflikter och klimathot känner inga gränser. Jorden har blivit mindre.

Det är därför också glädjande att se det stora engagemang som finns hos många människor i Sverige och andra länder när det gäller att visa solidaritet med människor på flykt. ABF, som är en av våra medlemsorganisationer, mobiliserar över hela landet för att hjälpa nyanlända flyktingar. På många håll har privatpersoner samlat in kläder och hjälpt till som tolkar eller kontaktpersoner. Det är insatser som kanske inte alltid får så stort utrymme i medierna – men som betyder mycket.

Palmecentret startade i september en insamling till stöd för människor på flykt. Handelsanställdas förbund skänkte 50 000 kronor och många andra organisationer och enskilda har också gett pengar. De insamlade medlen går dels till akuta humanitära insatser – som mat och kläder – men också till långsiktigt arbete i flyktinglägren: att ge barn rätt till utbildning, samt till att motarbeta våld och övergrepp som riktas mot flyktingar.

Att människor engagerar sig för att stödja flyktingarna visar att vi alla hör samman. Gränsöverskridande utmaningar måste mötas av gränsöverskridande samarbete och solidaritet. Sverige måste fortsätta stå upp för rätten att få skydd för den som flyr för sitt liv.