Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2017-02-20
Alla krönikor

Kampen mellan oro och framtidstro

Arbetarrörelsens styrka har alltid varit att driva en samhällsutveckling som ger framtidstro, skriver Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström.

I riksdagens utrikespolitiska debatt tidigare i veckan illustrerade utrikesminister Margot Wallström vår samtid med en urfolksberättelse:

En morfar säger till sitt barnbarn: En kamp mellan två vargar pågår inom mig. Den ene är ond; han är oro, arrogans, egoism och lögner. Den andre är god; han är framtidstro, fred, medkänsla och sanning. Det är en kamp som pågår inom oss alla.

Barnbarnet frågar: Vilken varg vinner? Morfar svarar: Den som du matar.

Den enkla berättelsen manar till eftertanke.

Vår turbulenta omvärld gör att vi känner oro. För att visa att människors oro tas på allvar bekräftas oron men därmed finns en risk att oron förstärks ytterligare. Vi såg det hända i debatten om ”flyktingkatastrofen”, vi ser det hända i debatten om den ökande (upplevda) otryggheten. Det är en bekymmersam utveckling. Som också skapar grogrund för populism.

Arbetarrörelsens styrka har alltid varit att driva en samhällsutveckling som ger framtidstro. Där oron drivs på flykten genom tillförsikt. Där förtroendet medborgare emellan, men också mellan medborgare och stat, är en stark grund på vilken samhällsbygget vilar.

Forskaren David Halpern kallar det ”social trust”. En grundläggande tilltro till sina medmänniskor och en känsla av att de flesta människor går att lita på – i alla fall tills motsatsen bevisats. Den sociala väv som skapas i samhällen som präglas av sammanhållning, förtroende och tillit bidrar enligt Halpern till samhällsekonomiska vinster såsom tillväxt, bättre hälsa och minskad brottslighet.

De nordiska länderna rankar ofta högt när grad av social tillit mäts, Storbritannien och USA någonstans mittemellan och länder som Brasilien återfinns i botten. Man kan alltså konstatera att social tillit och jämlikhet har ett mycket tydligt samband. Utvecklingen just nu går åt motsatt håll. Ojämlikheten ökar, tilliten medborgare emellan minskar och misstron mellan medborgare och stat ökar. Polariseringen ökar och väven tunnas ut.  Men precis som i berättelsen med vargen behöver tilltro näring för att växa.

Näring som bör komma ur en tydlig vision om att skapa ett inkluderande samhälle och motverka den växande ojämlikheten, i Sverige och globalt. Det är den vision Palmecentrets medlemsorganisationer och partners kämpar för. ”Det samhälle vi vill ha skapar trygga människor som orkar dela med sig av det goda till varandra” sa Olof Palme. Detta kan vi skapa tillsammans om vi fortsätter att mata rätt varg genom internationell solidaritet.

Text: Anna Sundström