Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-08-10
Alla nyheter

Kraftiga översvämmningar i Makedonien

Makedonien var under måndagen i landssorg efter att minst 22 personer omkommit till följd av den storm med kraftiga skyfall och hård vind som drog in över huvudstaden Skopje under lördagskvällen. Under mindre än två timmar föll det 93 millimeter regn i de kraftiga åskskurarna, mer än en normal augustimånad.

Undantagstillstånd råder i landet och människor i staden vittnar om närmast total förödelse i katastrofområdet. Bilar har spolats bort, hus förstörts och flera betydande vägar har spolats bort. Stora områden står fortfarande under vatten och mer regn är att vänta. Förutom de hittills bekräftade 22 dödsoffren är minst 100 skadade varav ett 30-tal allvarligt.

Stark kritik har dock riktats mot de makedonska myndigheterna då den statliga krishanteringsapparaten anses ha agerat mycket oorganiserat och varit oförmögen att hantera situationen. Istället har civila fått ta ett stort ansvar för räddningsarbetet och det är dessa som nåtts störst framgång. EU och grannländerna till Makedonien har erbjudit krishjälp till landet.