Skriv ut
Kosovo är ett ungt land. Demokratiska institutioner finns på plats och de kommande åren blir avgörande för utformningen av landets demokratiska kultur. Palmecentret stödjer organisationer som arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle.

Kosovos politiska partier är ofta mer fokuserade på personer än ideologi och politik. För att demokratin ska kunna byggas underifrån behöver fler medborgare engagera sig och förstå att de kan ha inflytande över politiken. Oberoende organisationer spelar en viktig roll som länk mellan medborgare och politiska institutioner.

Därför stödjer Palmecentret organisationer som strävar efter att fördjupa samarbetet mellan staten och oberoende organisationer. På så sätt kan medborgarna bli mer delaktiga i politiken, både på lokal och nationell nivå.

På en rad orter har våra samarbetspartners lyckats genomdriva förändringar kopplade till minoriteters rättigheter, till budgetfrågor och till stadsplanering. Palmecentret arbetar med särskilt fokus på att stärka våra samarbetsorganisationers jämställdhetsarbete. Exempelvis driver vår partner Kosova Democratic Institute (KDI) projektet Women for Voting Rights som arbetar för jämlikt kvinnligt deltagande i valprocesser.

 

Fakta Kosovo

Kosovo var en provins i det forna Jugoslavien. 2008 bröt sig Kosovo ur Serbien och utropade självständighet. Sverige har erkänt Kosovo som stat men Serbien accepterar fortfarande inte utbrytningen. Albaner är den dominerande folkgruppen och serber är den största minoriteten. En utmaning är att integrera den serbiska minoriteten. En annan är att bekämpa korruptionen och arbetslösheten, som drabbar unga hårt.

Lästips:
Unga röster från Västra Balkan (2014)
Röster från Västra Balkan (2014)

 

Till toppen av sidan
Det är i civilsamhället som förändringar och rörelser kan bildas och växa." Shiqipe Gjocaj vid Kosova Democratic Insitute.