Skriv ut
Kunskap och debatt behövs också för att kunna förändra världen. En viktig uppgift för Palmecentret är kommunikation och opinionsbildning.

Hela Palmecentrets verksamhet är fokuserad på att stärka människors möjlighet att arbeta för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Vårt arbete för kunskap och debatt i Sverige är en del av detta genom att vi ökar kunskapen om situationen i utvecklingsländer. Därigenom kan vi bidra till ökat intresse och engagemang till stöd för fattiga kvinnors och mäns kamp för förändring.

Palmecentret anordnar seminarier och öppna möten där våra samarbetspartners, politiker, experter och debattörer medverkar. I Kalendariet ser du vilka seminarier som är på gång.

För dem som är aktiva i vår verksamhet finns särskilda handböcker som stöd för i arbetet. Vi ger också ut broschyrer och böcker. Informationsmaterial kan du beställa här.

Eller varför inte höra några av våra aktiva direkt på vår youtube-kanal

Till toppen av sidan
I Palmecentrets medlemsorganisationer finns det gott om människor med erfarenhet av att bygga starka och demokratiska organisationer som vet folkbildningens betydelse för demokratiutvecklingen." Wanja Lundby-Wedin

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...