Skriv ut
Här finns handböcker och broschyrer som är tänkta att underlätta och förbättra ert projektarbete. Klicka på länkar eller bilder för att ladda ner handböckerna eller beställ från info@palmecenter.se.

Projekthandboken

Som stöd i arbetet med att ansöka om ett projekt har Palmecentret tagit fram en projekthandbok. I den får du vägledning, inspiration och konkreta tips när det gäller projektplanering, mätning av resultat, ekonomihantering och mycket annat. Projekthandboken kan läsas individuellt men bäst fungerar det om alla i projektgruppen läser den tillsammans innan ni börjar formulera ansökan.

Engelsk version av projekthandboken

 

How_to_run_a_trade_union_omslag_smallest

How to run a trade union

En engelskspråkig handbok som handlar om hur man bygger upp fackliga organisationer. Handboken samlar konkreta tips och inspiration från fackföreningsrörelsen i olika länder. Ladda ner broschyren eller beställ tryckta exemplar i formuläret nedan.

 

 

 Metodstöd facklig-politisk samverkanFacklig-politiskt samarbete

LO och Palmecentret har tagit fram denna handbok om facklig-politiskt samarbete internationellt.  Tillsammans blir vi starkare beskriver grunden för den svenska facklig-politiska samverkan och hur det ser ut i andra länder liksom i EU och på global nivå. Handboken ska fungera som ett stöd för facklig-politiskt samarbete i internationella projekt. Den innehåller tips och råd för dig som vill bedriva facklig-politiska samarbetsprojekt internationellt.

 

Demokrati-arbete pågårPartiinriktat demokratistöd

Genom det partiinriktade demokratistödet stödjer Socialdemokraterna och Palmecentret uppbyggnaden av socialdemokratiska systerpartier runt om i världen. I skriften Demokrati – arbete pågår  beskrivs hur samarbetet går till och vad det syftar till.

 

Bild How to run manualHow to run and represent a party

Ett webbaserat utbildningsmaterial som innehåller information och tips om bland annat medlemsvärvning, förtroendeuppdrag och jämställdhet. Sajten är på engelska och riktar sig främst till systerpartier i nya demokratier men är intressant för alla. Du hittar den på howtorunaparty.org .Det finns även en handbok som kan användas antingen som ett komplement till webbsidan eller för sig självt.

 

Alla-vinner-på-jämställdhet

Jämställdhet

Kvinnor utför merparten av allt arbete, men tjänar bara en bråkdel av de samlade inkomsterna i världen. I den första delen av Alla vinner på jämställdhet ges en övergripande bild av (o)jämställdheten och situationen för hbt-personer i världen. I den andra delen beskrivs hur man praktiskt kan gå till väga för att integrera jämställdhet som en naturlig del i projektarbetet.

Finns även på engelska: Equality Benefits All

 

Röster för en jämställd värld 

I broschyren Röster för en jämställd värld finns texter om våra partners arbete för jämställdhet i Sydafrika,  Namibia, Burma/Myanmar,  Palestina och Serbien. Efter varje artikel finns diskussionsfrågor.

Den finns även på engelska: Voices for equality

 

Makthandboken

Makthandboken

Med makt kan man påverka och förändra. För att verklig demokrati ska kunna bli möjlig, måste kvinnor få möjlighet att ta ansvar för minst halva makten i alla beslutande församlingar. Det finns samtidigt många fällor att ramla i på vägen mot en ökad och rättvis makt för kvinnor. I S-kvinnors skrift Makthandboken identifieras några av dessa fällor, och handboken går igenom hur man kan arbeta för att undvika eller eliminera dem. Skriften finns att beställa på fler språk från S-kvinnor.

 

Metodstöd: Korruption--ett hinder för utvecklingKorruption – ett hinder för utveckling

Palmecentret arbetar aktivt mot korruption i alla dess former. Handboken Korruption – ett hinder för utveckling är ett metodstöd riktat till svenska medlemsorganisationer som bedriver utvecklingssamarbete med medel från Palmecentret, och är ett komplement till Palmecentrets projekthandbok.

 

 

Metodstöd-hållbar-utvecklin Miljö, demokrati och mänskliga rättigheter

Det handlar om att hitta ett miljöperspektiv som kan berika utvecklingssamarbetet, göra det  angeläget för fler människor, öka effekten och bidra till målen om en rättvis och hållbar global utveckling. I denna skrift kan du läsa mer om detta och hur vi alla kan bidra till att förbättra miljömedvetenheten.

 

Metodstöd hiv och aidsHiv och aids

Alla har rätt att delta i samhällsutvecklingen. Men för det krävs medvetenhet om hur hiv och aids påverkar samhället, politiken och människan. Genom vårt samarbete med fackliga organisationer, partier och andra folkrörelser vill Palmecentret bidra till kampen mot hiv och aids världen över. Bryt tystnaden är ett metodstöd i arbetet med hiv och aids kan användas som ett stöd i planering, uppföljning och utvärdering av projekt.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...