Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-04-15
Alla debattinlägg

En skandal som hotar demokratin

Den politiska krisen i Makedonien har under den senaste veckan förvärrats på ett mycket alarmerande sätt. Talmannens hårt kritiserade beslut från i fredags att valet trots allt ska hållas den 5 juni har försvårat en fredlig lösning.

Det har gått ett år sedan oppositionen avslöjade den avlyssningsskandal som visade på regeringens omfattande brott mot landets befolkning genom systematiskt valfusk och korruption. Samma ledarskap har nu ytterligare försämrat förutsättningarna för att kunna lösa krisen.

Under det gångna året har den så kallade Przino-överenskommelsen varit fokus för den politiska utvecklingen. Överenskommelsen var ett EU-förmedlat reformpaket som slog fast att om fria och demokratiska val skulle kunna hållas så behöver röstlängderna rensas upp, media göras oberoende, brottsmisstankarna från avlyssningarna utredas och en övergångsregering tillsättas för att genomföra de demokratiska reformer som krävdes.

Samtidigt som arbetet fortskridit, om än förhalat av förre premiärministern Nikola Gruevski, har flera brottsutredningar inletts av den speciella åklagaren mot högt uppsatta politiker – främst från Gruevskis parti Vmro-Dpmne – samt affärsmän, domare och personer inom säkerhetspolisen. Man har vidare genom oberoende valobservatörer samt statens egen tillsatta valkommission efter initiala granskningar av röstlängderna funnit närmare 500 000 felaktigheter, och detta i ett land med en befolkning på 2 miljoner. Men arbetet med att kontrollera och rensa dem är långt ifrån klart. Media är fortfarande långt från fristående, liksom rättsväsendet.

Mot den bakgrunden valde ändå konstitutionsdomstolen att för ett par veckor sedan anta det högst kontroversiella beslutet att ändra lagen för att ge presidenten rätt att benåda personer anklagade för brott som framkommit i avlyssningsskandalen, till exempel valfusk och korruption. Detta tillsammans med att förutsättningarna för ett demokratiskt val inte nåtts, gjorde att den socialdemokratiska oppositionen deklarerade att de inte kan acceptera att ett val hålls redan den 5 juni.

In i det sista sökte socialdemokratiska Sdsm att konstruktivt förhandla med regimen för att förutsättningarna för demokratiska och fria val skulle vara prioriterade framför ett datum. Men när hoppet var ute hade man inget annat val än att lämna övergångsregeringen och bojkotta ett eventuellt val den 5 juni.

Redan samma dag som oppositionen lämnade parlamentet lade Vmro-Dpmne fram propositionen om nyval utan att oppositionen var närvarande. Inom loppet av en vecka har den konservativa regeringen nu annullerat samtliga beslut, över 900 stycken, som övergångsregeringen tagit för att säkerställa demokratiska val.

Dessutom har presidenten benådat alla personer som ingår i de brottsutredningar om valfusk, korruption, illegala avlyssningar och även tortyr av oppositionella – vilket helt underminerar den speciella åklagarens ämbete, den enda institution som folket haft tilltro till och som kunde skipa rättvisa. Detta motiveras med att han agerar i nationens intresse för att få slut på en politisk kris som han menar har skapats av ”utländska krafter”.

Att Freedom House i sin senaste rapport som kom förra veckan skriver att demokratin tagit flera steg tillbaka på Balkan för sjätte året i rad, då allt mer auktoritära ledare har närmast ohotad kontroll över staten och dess institutioner, är föga förvånande om man ser till situationen i Makedonien.

Socialdemokraterna har tillsammans med oppositionspartier och civilsamhället nu lanserat en plattform för ett demokratiskt Makedonien, och kraven är enkla: valen måste vara fria och demokratiska, media måste vara fri och objektiv, begångna brott måste utredas och institutioner måste vara oberoende. Detta är grundläggande förutsättningar för ett demokratiskt samhälle.

När rättsstaten effektivt underminerats av presidentens beslut och regeringen fortsatt visat tydligt auktoritära tendenser, så kan inte internationella samfundet låta det gå obemärkt. När en stat i hjärtat av Europa håller på att förlora sin demokrati och frihet, så måste övriga Europa agera kraftfullt.

Tiotusentals människor har i en veckas tid dagligen protesterat under parollen ”ingen rättvisa, ingen fred” mot de styrande. Det internationella samfundet måste ge det stöd som behövs för att den demokratiska processen ska segra!

Text: Jonas Andersson