Skriv ut
Makedonien har ambitionen att gå med i EU men många utmaningar kvarstår. Dit hör skyhög ungdomsarbetslöshet, korruption, maktmissbruk och till viss del den olösta konflikten med Grekland om rätten till namnet Makedonien. Under nuvarande regering har den demokratiska utvecklingen tagit flera steg bakåt, bland annat har regeringen genom påtryckningar närmast total kontroll över media.

Makedoniens socialdemokratiska union SDSM samverkar med Socialdemokraterna, Palmecentret och andra partier i regionen för att stärka sina och landets demokratiska strukturer.

Insatsen är en del av programmet I EU:s väntrum  i det partiinriktade demokratistödet. Det riktar sig till partier med en socialdemokratisk profil och till partinära tankesmedjor och utbildningsorganisationer i Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Moldavien och Serbien.

På grund av sin historia har partierna i programmet ofta starka centrala strukturer men brister i folklig förankring och kontakt med väljarna. Inom partierna finns relativt många unga aktiva men de saknar ofta inflytande. Därför arrangerar Palmecentrets partner tankesmedjan Progres Institute, med säte i Makedonien, workshops, sommarläger, debatter och utbildningar samt driver en socialdemokratisk politisk akademi.

Förutom centrala samarbeten sker utbyten även på lokal och regional nivå. Det gäller exempelvis SDSM Bitola i Makedonien och Socialdemokraterna i Upplands-Bro som har samverkat under flera år, med väldigt goda resultat när det gäller jämställdhet och ungas inflytande.

Fakta Makedonien:

Kandidatland till EU sedan 2005. Landet var en av sex delrepubliker i Jugoslavien och utropade sig som självständigt 1991. Landet klarade sig undan 1990-talets krig på Balkanhalvön.

Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationerna Socialdemokraterna i Jämtland, Socialdemokraterna i Södra Älvsborg och Socialdemokraterna i Upplands-Bro.

 

Lästips:
Unga röster från Västra Balkan (2014)
Röster från Västra Balkan (2014)

Till toppen av sidan
Det har blivit normalt att censurera sig själv och sina åsikter
– Stefan Bogoev som leder makedonska SSU.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...