Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-11-07
Alla krönikor

Missbruk hindrar utveckling

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO bedriver flera olika internationella projekt. Men de har starka krafter emot sig, alkoholindustrin vill hitta nya marknader i bland annat asiatiska länder.

När människor försöker organisera sig för en bättre tillvaro står ofta missbruk av alkohol och narkotika i vägen.

Sara Heine. Fotograf: Johan Jeppsson

– Alkohol kan vara ett utvecklingshinder både för samhället och för den enskilda personen, oavsett om vi pratar om Ryssland, Sverige eller Sydafrika, säger Sara Heine, biträdande generalsekreterare och ansvarig för internationell verksamhet på Sveriges största nykterhetsorganisation IOGT-NTO.

Till exempel kan alkohol och droger bli ett sätt att fly vardagen och acceptera dåliga villkor i stället för att förändra dem.

Missbruk föder missbruk

Alkoholskador drabbar inte bara för den som dricker själv. I många länder med hög alkoholkonsumtion, till exempel Sydafrika, finns en stark koppling mellan alkohol och partnervåld, men också mellan alkohol och hiv. Dessutom föder missbruk ofta mer missbruk.

– Vi ser detta i våra projekt med gatubarn, de flyr från hemmet för att det finns våld och missbruk, sen när de hamnar på gatan fastnar de ofta själva i missbruk, säger Sara Heine.

IOGT-NTO ser som sitt uppdrag att uppmärksamma och minska alkoholens roll i samhället, både i Sverige och internationellt. Därför bedriver IOGT-NTO-rörelsen (ett samlingsnamn för IOGT-NTO, Ungdomens nykterhetsförbund, IOGF-NTOs juniorförbund och Nykterhetsrörelsens scoutförbund) internationella projekt och samarbetar med liknande organisationer i bland annat Afrika och Asien. Sara Heine berättar att det inte bara handlar om att stödja med pengar, utan även om ett samarbete där man utbyter erfarenheter och lär sig av varandra.

Fokus för biståndsarbetet ligger på att minska konsumtionen av alkohol och narkotika. Vägen dit är att stärka olika folkrörelsers och organisationers kompetens kring alkoholpolitik och förbättra lagstiftning kring utbud, tillgänglighet, pris och alkoholreklam.

Ungdomsparlamentet i Kambodja diskuterar behovet av en alkohollag. Fotograf: Pierre Andersson

Alkoholindustrin jagar nya marknader

Men nykterhetsrörelsen har starka krafter emot sig. I många av de länder där IOGT-NTO arbetar finns en inflytelserik alkoholindustri som försöker påverka lagstiftningen med lobbying och genom att anställa egna forskare.

Alkoholindustrin ser en stor potential i länder där alkoholkonsumtionen traditionellt är låg. I Indien är det till exempel bara 11 procent av kvinnorna och 33 procent av männen som någon gång druckit alkohol. Ett annat land där alkoholindustrin försöker ta sig in är Burma. När omvärldens ekonomiska sanktioner mot Burma lättades var Carlsberg och Heineken två av de första som slog till och investerade.

– Alkohol- och tobaksindustrin försöker hitta nya marknader. Många länder i Afrika och Asien saknar lagar och regler, det skapar stort spelutrymme för alkoholindustrin, berättar Sara Heine.

Text: Kalle Holmqvist

[factbox]

Läs mer om IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete.

Läs mer om Burma.

Läs mer om Sydafrika.

Mer information om arbete mot missbruk finns också hos Palmecentrets medlemsorganisation Verdandi.

[/factbox]