Skriv ut
2020-01-28

Sydafrikas lantarbetare kräver rättvisa

Det har gått 25 år sedan apartheid avskaffades och demokrati infördes i Sydafrika. Men fortfarande är utmaningarna enorma. Över 70 procent av den odlingsbara jorden ägs fortfarande av den lilla vita minoriteten. Lantarbetare utnyttjas hänsynslöst.

2019-12-17

Kultur sprider glädje i krisens Zimbabwe

En teatergrupp som får stöd av Palmecentret försöker skapa hopp i ett Zimbabwe som befinner sig i en djup kris.

2019-06-18

Engagerade aktivister i Zimbabwe

Det största hoppet i Zimbabwe inger alla de människor som tålmodigt kämpar vidare, trots svåra förhållanden.

2018-10-11

Palmecentret och LO protesterar mot gripande av fackliga ledare

Palmecentret och LO går ut i en gemensam protest mot att fackliga ledare i dag gripits i Zimbabwe. Polisen gjorde en räd mot den fackliga centralorganisationen när facket var på väg att demonstrera mot den ekonomiska politiken.

2018-08-03

Fusk eller rättvisa val i Zimbabwe?

Ett rättvisande valresultat eller fusk? Det är frågan som ställs både i Zimbabwe och omvärlden. Resultatet från måndagens val har nu publicerats och den sittande presidenten Mnangagwa har utropats som segrare.

2018-02-05

Sydafrikanerna är färdiga med Zuma

"Zuma har förstört ditt ANC och ditt arv." Små handskrivna lappar till Nelson Mandela vittnar om krisen för Sydafrikas styrande parti efter åtta år med Jacob Zuma. Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström rapporterar från en kokande kongress i Soweto.

2017-12-05

Sydafrika: Vad händer med ANC?

Den 16–20 december 2017 äger ANC:s kongress rum i Johannesburg. ANC har med stor majoritet vunnit alla val sedan 1994 fram till lokalvalet 2016 då partiet fick 54 procent av rösterna. Det var en minskning med åtta procent från valet 2014 och man förlorade majoriteten i fyra storstäder. Nu står man för första gången inför hotet att förlora regeringsmakten i Sydafrika.

2017-11-17

Osäkert läge i Zimbabwe

I onsdags kom uppgifter om att Zimbabwes militär har tagit över makten från den 93-årige presidenten Robert Mugabe. Läget just nu är mycket oklart.

2017-11-16

Sydafrika: Utmaningar för fackförbunden

Labour Research Service försöker skapa utrymme för sydafrikanska fackförbund att mötas.

2017-10-25

Somalia: Fackets avgörande roll i fredsbygget

Den somaliska centralorganisationen FESTU vill stärka fackets roll i freds- och konfliktarbetet i det krigsdrabbade Somalia.

2017-10-03

Namibia: ”Vi kvinnor är starka om vi står upp tillsammans”

Unga kvinnor från sanfolket i Namibia organiserar sig för en bättre tillvaro.

2017-08-24

Sydafrika: Hudfärg avgör lön och förmåner

I Sydafrika visar undersökningar att fler än 200 000 arbetare lever i slaveri. Arvet från apartheid och stor migration från närliggande länder har skapat ett överskott av arbetskraft som framför allt utnyttjas i hushålls-, lant- och byggsektorn.

2017-08-14

Namibia: Optimism trots stora utmaningar

Palmecentrets partnerorganisation Women’s Leadership Centre (WLC) i Namibia arbetar med att stärka den mest utsatta gruppen i samhället: flickor och kvinnor i minoritetsgruppen san.

2017-05-16

Framtidens politiker i Afrika

Delar av Afrikas nya politiska ledarskap formas på utbildningar som Palmecentret är med och driver. I många länder i Afrika är det äldre män som dominerar i politiken. För att stärka unga och kvinnor behövs kunskaper och nätverk.

2017-04-05

Sydafrika: Att stoppa toleransen för våld

Organisationen Ilitha Labantu arbetar med att försöka stoppa det utbredda våldet mot kvinnor i några av Sydafrikas mest utsatta områden.

2017-03-22

Namibia: Forskning för fackliga rättigheter

LaRRI startades av Namibias största fackliga centralorganisation och ägnar sig åt forskning och utbildning kring arbetsmarknadsfrågor.

2017-02-10

Tron på ANC som rörelse och parti

Om ANC:s politiker möter väljarna stärks demokratin och ANC samtidigt. Kanske är just det vägen mot ett bättre Sydafrika och ett bättre ANC, skriver Palmepraktikanten Gustav Björklund Larsen.

2017-02-02

Sydafrika: Lantarbetare kämpar för anständiga villkor

Mer än två decennier efter apartheidsystemets fall i Sydafrika lever många av landets lantarbetare fortfarande under slavlika förhållanden. Det säger fackförbundet CSAAWU, Commercial Stevedoring, Agricultural and Allied Workers Union, som arbetar med att försöka förbättra arbetarnas situation.

2017-01-26

Sydafrikas bostadspolitik – ett eko från apartheid

Trots att apartheid upphörde för snart 23 år sedan syns ojämlikheten fortfarande tydligt i strukturerna på bostadsmarknaden. Politikerna har även uttalat att en låg ambitionsnivå bör förväntas framöver. Ur missnöjet har dock en ny social rörelse som vägrar ge upp kampen om anständiga bostäder, The Housing Assembly, vuxit fram i Västra Kapprovinsen.

2016-11-30

Sydafrika: Stadsodling i kåkstaden

Ekasi Project Green är ett stadsodlingsprojekt som startades i kåkstaden Khayelitsha och som drivs av unga människor från området. Projektet avser att främja en hälsosam livsstil och producera näringsrik mat som folk har råd med. Dessutom skapar odlingsprojektet en yta där unga människor får utlopp för sin kreativitet och kan utvecklas som individer.

2016-11-23

Sydafrika: En bättre värld är möjlig

YGAP är en internationell utbildning som genomförs av IFWEA, där bland annat ABF​ ingår, och som riktar sig till yngre personer inom arbetarrörelsen.

2016-10-10

Namibia: Ungdomar förändrar världen

Unga Örnar har flera olika projekt i södra Afrika, i samarbete med Palmecentret. Angelica Berg från Unga Örnar väst åkte till Namibia och besökte bland annat projektet Children's Movement, som handlar om att alla ungdomar kan förändra världen genom att förändra sin omgivning.

2016-09-21

Sydafrika: Kan en ny partiledare rädda ANC?

I sommarens lokala val gjorde ANC sitt sämsta val någonsin sedan de första fria valen genomfördes för 22 år sedan.

2016-09-20

Lyckad insamling för lantarbetare i Zimbabwe

Under 2016 har Palmecentret samlat in pengar till förmån för lantarbetarfacket i Zimbabwe. Målet var att förbundet skulle kunna köpa en vävningsbuss för att åka runt på farmerna och organisera medlemmar.

2016-09-19

Sydafrika: Stöd de strejkande lantarbetarna!

Vingårdsarbetarna på Robertson Winery strejkar för att visa att de inte längre går med på dåliga löner och usla arbetsförhållanden.

2016-09-16

Sydafrika: Kvinnliga lantarbetare dubbelt förtryckta

Kvinnliga lantarbetare är i många fall beroende av både sina män och sina arbetsgivare. Women on farms är en av de sydafrikanska organisationer som arbetar för lantarbetarnas rättigheter.

2016-08-24

Sydafrika: Att stoppa hiv och aids

Att få bukt på spridningen av hiv handlar långtifrån bara om medicinska framsteg, vård och behandling. En rad orsaker i lokalsamhället gör att hjälpen inte når fram, alltifrån brist på rättigheter hos de som bär på viruset till okunskap och svagt ledarskap.

2016-06-30

Namibia: Kvinnor slåss mot förtrycket

Sister Namibia är en feministisk organisation som bland annat ger ut en egen tidning.

2016-06-20

Stort missnöje bland sydafrikanerna

ANC riskerar att förlora sin dominans på Sydafrikas politiska karta.

2016-03-07

Tydlig koppling mellan demokrati och fattigdomsminskning

När en naturkatastrof inträffar är naturligtvis i första läget katastrofbistånd oerhört viktig. Men långsiktigt krävs även internationellt stöd för att utveckla demokratin om ett hållbart resultat ska uppnås.

2016-02-17

Namibia: Nya metoder för fattigdomsbekämpning

I Namibia prövas nu nya metoder för att minska ojämlikheten, till exempel en form av medborgarlön. Pilotstudier i byarna Otjivero och Omitara visar att andelen fattiga kan halveras genom en månatlig summa motsvarande 100 svenska kronor per person.

2015-12-22

Sydafrika: Ett land där klass och hudfärg avgör allt

Att Sydafrika är ett delat land syns både i historien och vid ett besök i landet. Sydafrika var länge ett skrämmande exempel på det rasistiska lagsystemet apartheid, ett system där människor dömdes och behandlades både juridiskt och socialt helt baserat på sin hudfärg.

2015-12-15

Demokrati är bara första steget

Så är julen snart här. För många kommer en efterlängtad vila och en möjlighet till eftertanke kring det som hänt och händer i vår omvärld.

2015-10-26

Namibia: Nya krav på forna befrielserörelsen

Nya krav ställs på den forna befrielserörelsen SWAPO när en ny generation unga växer upp och vill se politisk förnyelse.

2015-10-05

Sydafrika: Protesterna ger hopp

Sydafrikas historia är fascinerande. Landet som är alla människors ursprung. Här har människor fötts, arbetat, kämpat, älskat och dött i årtusenden. Men det är också ett land där invånarna kämpat mot århundraden av kolonialism och förtryck i olika former.

2015-06-30

Somalia: Hopp om en bättre framtid

Somalias fackföreningsaktivister utstrålar en enorm framtidstro. Här finns viljan till en bättre framtid för Somalia. Den energin måste tas till vara, skriver Palmecentrets Auburn Daniels.

2015-03-10

Zimbabwe: Lantarbetare blir utan lön

Zimbabwe gick i juli 2013 till val efter fem år med en trepartiregering som genomförde stora förändringar av konstitutionen. Trots en valrörelse fylld av kontroverser vann Robert Mugabes parti ZANU-PF, som fortsätter sitt mer än trettioåriga styre av landet.

2014-12-19

Sydafrika: Efter apartheid

Det har gått 20 år sen Sydafrikas första demokratiska val. ANC har under dessa år varit landets överlägset största parti. Simon Andersson från tidskriften Libertas besökte Kapstaden för att ta reda på om Sydafrika blivit jämlikt efter apartheid, hur ANC fungerar och hur arbetarrörelsen organiseras.

2014-12-17

Hushållsarbetare organiserar sig

Runt om i världen finns nära 53 miljoner personer som arbetar i andras hushåll. Hushållsarbetare lever ofta i extrem fattigdom och saknar lagstadgade rättigheter. En ny nätplattform ska hjälpa dem att organisera sig och utbyta erfarenheter med varandra.

2014-12-08

Sydafrika: Vi brottas med liknande problem

Emma Nilsson från tidskriften Libertas har varit i Kapstaden och besökt South African Liaison Organization som arbetar för att förhindra mäns våld mot kvinnor. Även om Sverige och Sydafrika är olika på många sätt finns det också saker som är gemensamma. Det visade sig att vi är mer lika än vad vi tror och att vi står inför samma problem, skriver Emma Nilsson.

2014-12-02

Sydafrika: Folkbildning på andra sidan jordklotet

IFWEA (International Federation of Workers’ Education Association) är en slags sydafrikansk motsvarighet till ABF. De utbildar människor i att hålla studiecirklar och starta organisationer. Mycket arbete återstår. För även om apartheidregimen störtades för 20 år sedan så finns det fortfarande stora problem kvar i Sydafrika.

2014-11-13

Norman måste agera mot Total

AP-fonderna har, trots den senaste utrensningen, stora innehav i oljebolaget Total som har verksamhet i det ockuperade Västsahara. Finansmarknadsminister Peter Norman (M) måste agera. Det skriver Jens Orback, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center, och Gabriel Wikström, SSU-ordförande i Göteborgs-Posten.

2014-10-01

Palmepraktikanterna bloggar från södra Afrika

Då kör vi äntligen igång! Vi är tre praktikanter som via Palmecentret befinner oss på tre olika organisationer i södra Afrika. I vår blogg kommer ni att kunna läsa våra öppna brev till varandra om våra organisationer, länderna vi befinner oss i och en massa mer

2014-09-08

Sydafrika demonstrerar i solidaritet med Palestina

Kapstaden är en av de städer som samlar flest Gaza-demonstranter. Palestinier och sydafrikaner delar många levda erfarenheter. Det skriver Mikael Leyi i Dagens Arena.

2014-09-01

Sydafrika: Demokrati tar tid

ANC har lett Sydafrika i tjugo år. Tjugo år av demokrati. Vad hinner man uppnå på tjugo år? Tjugo år är en kort tid. Eller lång. Det beror naturligtvis på vad man jämför med. I Sydafrika beräknas medellivslängden för en man vara 51 år och för en kvinna 53. Sett ur det perspektivet är tjugo år nästan ett halvt liv, skriver Palmecentrets Kajsa Lönegård i Morgonbris.

2014-06-24

Sister Nambia bekämpar våldet mot kvinnor

– Hon bad om det. Det var pojkvännens ord sedan han med sex knivhugg mördat Tiffany Lewin, 22 år, och mor till två barn. Själv låg han på sjukhus efter skador han fått då ett av barnen, en fyraåring, med en kniv försökte rädda sin mamma.

2014-05-13

Sydafrika vinner på ett svagare ANC

Svagare allianser på en ny spelplan förändrar förutsättningarna för ANC i Sydafrika. Det kommer i längden att vara bra för landet. Det skriver Palmecentrets Mikael Leyi i Dagens Arena.

2014-05-07

Sydafrika: Apartheid där det hör hemma - på museum

Ingången till apartheidmuseet i Johannesburg i Sydafrika består av två grindar. På den ena står det ”whites” och på den andra ”non-whites”. På biljetten anges vilken ingång du ska ta, slumpmässigt förstås.

2014-04-29

Sydafrika: Vart är landet på väg?

En samspelt regnbågsnation som brottas med korruption, fattigdom och arbetslöshet. En politisk demokrati där de vita fortfarande kontrollerar ekonomin. Så beskrevs Sydafrika när Palmecentret och Arena Idé nyligen uppmärksammade 20-årsjubiléet av det första fria valet.

2014-04-09

Lisbet Palmes tal till minne av folkmordet i Rwanda

I år är det 20 år sedan folkmordet i Rwanda, då en miljon människor dödades. Lisbet Palme ingick i den panel som för Afrikanska unionens räkning utredde folkmordet. Läs hennes tal på engelska från en minneshög som den rwandiska ambassaden arrangerade den 7 april i Stockholm.

2014-02-27

ETU arbetar mot hiv och aids i Sydafrika

Organisationen Education and Training Unit (ETU) bildades i samband med de första demokratiska valen i Sydafrika 1994. Sedan dess har ETU bland annat arbetat med att utbilda unga politiker och koordinera kampen mot hiv och aids.

2014-02-12

Sydafrika: Marius ord följer mig

”Vi har fokuserat för mycket på det som går att se och för lite på det som inte går att se”, säger Marius Fransman, lokal ANC-företrädare i Västra Kapprovinsen. I sin enkelhet sammanfattar det både ANC:s interna, och Sydafrikas nationella, utmaningar. Det skriver Palmecentrets Anna Sundström i NSD.

2014-02-10

Sydafrika: ANC:s ställning har rubbats

ANC firar tjugo år vid makten. Men inför de nationella valen som hålls i vår rör sig marken för första gången på allvar under partiets fötter. Det skriver Palmecentrets Mikael Leyi i Dagens Arena.

2014-01-08

Sydafrika: De skildrar missförhållanden på arbetsplatserna

Palmecentrets sydafrikanska partnerorganisation Workers World Media Production arbetar sedan 2009 med att producera tv-programmet Labour Show. Där skildras arbetarnas vardag och de missförhållanden som arbetare dagligen möter på sina arbetsplatser.

2014-01-03

Zimbabwe: Kvinnor kämpar mot hiv och aids

I över 20 år har Palmecentrets partnerorganisation Women and Aids Support Network (Wasn) arbetat med frågor kring hiv och aids i Zimbabwe. Särskilt fokuserar Wasn på de utmaningar som kvinnor drabbas av. Tidigare i höst arrangerade de en workshop för hivpositiva kvinnor i samhället Chivhu.

2013-12-08

Den långa vägen mot frihet är inte över

Nelson Mandelas största framgång var att vinna sina landsmäns tro på att försoningen var möjlig. Denna regnbågsfärgade försoning hotas nu av ojämlikhetens växande gap. Det skriver Palmecentrets Mikael Leyi i Dagens Arena.

2013-12-06

Mandelas försoningsbudskap det största hoppet inför framtiden

Den 21 februari 1986 gjorde Olof Palme ett av sina sista större framträdanden. Det var vid en manifestation mot apartheid. Ett engagemang som varat länge och Palme förklarade varför. "Apartheid är en unik form av ondska. Det är den enda form av tyranni som brännmärker en människa ända från födseln på grund av hennes hudfärg. Barnets öde avgörs i samma ögonblick som befruktningen sker." Palmes sista ord den kvällen löd: "Om världen bestämmer sig för att avskaffa apartheid så kommer apartheid att försvinna."

2013-12-06

Stefan Löfven: Mandela gav demokrati åt ett land

– Mandela gav demokrati åt ett land, röst åt ett folk och hopp till en hel generation världen över. Därför kommer hans minne leva vidare långt efter den sorg och tomhet jag känner idag, säger Stefan Löfven.

2013-12-06

Palmedagen 2013: Vägen till demokrati och minoritetsgrupper i Somalia

Somalia har Afrikas längsta kust. Stora delar av landet är täckt av torrt slättlandskap. Klimatet är varmt med oregelmässigt regnfall och torka. De mer fruktbara och odlingsbara områdena ligger i södra delen av landet. Avskogning och övergräsning är allvarliga miljöproblem, vilket gör livssituationen svår för landets många jordbruksarbetare. Somalia är ett väldigt homogent land där den enskilt största folkgruppen är etniska somalier. Städerna är stora till följd av en starkt tilltagande urbanisering. Landet tillhör, som ett av få icke-arabiskt talande länder, den arabiska samarbetsorganisationen Arabförbundet.

2013-12-05

Nelson Mandela – vår tids störste hjälte

Den 12 mars 1990 landar han på Arlanda och kommer sedan under en vecka att inta Haga slott, omgiven av nya och gamla vänner från sitt hemland. Han har kommit till Sverige bara några veckor efter tjugosju år i fängelse för sin kamp mot raspolitiken. Nu har regimen tvingats släppa honom fri och en ny och minst lika farofylld tid ska börja. Kampen för demokrati och alla människors lika rättigheter. Det skriver Bengt Säve-Söderbergh i en text till minne av Nelson Mandela.

2013-12-05

Sydafrika: Kommuninvånare engagerar sig i kampen mot hiv och aids

Efter en oroande utveckling med fortsatt hög arbetslöshet, utbredd fattigdom, en ökande andel hivpositiva invånare och ett omfattande våld mot kvinnor startade Alfred Nzo kommun Men’s Sector Forum. Det är en plattform som samlar män i kampen mot sociala problem. Tillsammans med Palmecentrets samarbetspartner Education and Training Unit (ETU) arrangerade de i höstas en workshop där hiv och aids stod i fokus.

2013-10-29

Finansierar svenska pensionspengar ockupationen av Västsahara?

Marocko ockuperar Västsahara sedan 1975. Halva befolkningen lever i flyktingläger i Algeriet och de västsaharier som bor kvar har blivit andra klassens medborgare i sitt eget land. Flera internationella företag har kopplingar till Västsahara och stödjer därmed ockupationen ekonomiskt. De stora svenska pensionsfonderna har aktieinnehav i några av dessa företag.

2013-10-24

Zimbabwe: Mugabe stärks och sanktionerna lättar

I presidentvalet i Zimbabwe i augusti vann Robert Mugabe och hans parti Zanu-PF en jordskredsseger. Samtidigt backade MDC-T kraftigt, partiet som i valet 2008 symboliserade politisk förändring i Zimbabwe.

2013-10-14

Fel av regeringen att lämna Sydafrika

Med beslutet att lämna Sydafrika och Namibia blottar regeringen Reinfeldt en mycket snäv syn på utveckling. Ländernas BNP har vuxit. Men för att en omfördelning ska äga rum krävs det stöd utifrån. Det skriver Palmecentrets Mikael Leyi i Dagens Arena.

2013-09-30

ANC efter Mandela

Nelson Mandela har utan tvekan varit ANC:s främsta ledare och partiet har hittills vunnit alla demokratiska val. Men nu har många sydafrikaners förväntningar ersatts av otålighet och ilska över korruption och ökade klyftor.

2013-09-23

Framgång för facken i Swaziland

I valet i Swaziland 20 september blev flera personer ur den swaziländska fackföreningsrörelsen invalda i parlamentet. Förhoppningen är att de på parlamentarisk väg ska kunna bidra till en demokratisk utveckling av monarkin Swaziland.

2013-09-20

Zimbabwe: Mugabe stärker greppet i omtvistat val

Redan på valnatten till den 1 augusti stod det klart att Zimbabwes ledare sedan 33 år, Robert Mugabe och maktpartiet ZANU-PF, kommer att fortsätta att dominera den politiska utvecklingen. Enligt det officiella resultatet för presidentvalet fick Mugabe 61 procent medan hans antagonist sedan över ett decennium, och premiärministern i samlingsregeringen sedan 2008, Morgan Tsvangirai, fick 34 procent av rösterna. Även i parlamentsvalet har ZANU-PF erövrat över två tredjedels majoritet, tillräckligt för att på egen hand kunna ändra landets grundlag.

2013-09-13

Varför Västsahara angår oss

”Vi är en del av en global värld, fullt ut, vare sig vi vill eller inte. Vi äter livsmedel från Västsahara, använder Omega 3 som är producerat på fiskolja därifrån. Svenska fiskare är aktiva i vattnen och sen är det fosforn. Utan fosfor skulle vi svälta ihjäl. Marocko sitter på denna värdefulla resurs och fosforn hamnar i våra hem. Göder våra gräsmattor, finns i fläsket vi köper och äter och finns till och med i hundmaten!” Det säger Lars Schmidt, en av författarna till boken Tyst Territorium.

2013-08-16

Sydafrika: Ett år sedan Marikana

I dag är det ett år sedan 34 personer sköts ihjäl vid det internationella gruvföretaget Lonmins gruva i Marikana. Ett år sedan Sydafrika vaknade upp till en delvis ny verklighet eller åtminstone en spegelbild som framstod som mer sargad och sårad än man tidigare velat se. Ett antal aspekter av denna händelse pekar på centrala utmaningar för Sydafrika som demokrati.

2013-07-16

Afrikanskt regionalt nätverk för hushållsarbetare

Community House är en historisk plats. Det var här den sydafrikanska fackföreningsrörelsen tog några av sina första stapplande steg under åttiotalet. Huset har status som kulturminnesmärke och en plakett visar att den brandgula byggnaden med grönt tak inte är vilket hus som helst. Närmre 100 delegater från sjutton organisationer från lika många länder i Afrika möttes här den 15-16 juni för att bilda det afrikanska nätverket för hushållsarbetare.

2013-07-10

Nyhetsbrev om Namibia från ABF Södra Småland

SoKaOkah! är ett nyhetsbrev om ett projekt med syftet att stärka kvinnors aktiva deltagande bland annat genom att stödja lokala kvinnoorganisationer.

2013-07-09

Sydafrika: Frustrationen växer på landsbygden

Palmecentrets samarbetspartner Trust for Community Outreach and Education firar trettio år och uppmärksammar samtidigt 100 årsdagen för inrättandet av the Land Act.

2013-07-03

Sydafrika: Lokala politiker engageras mot hiv

Palmecentrets partnerorganisation Education and Traning Unit (ETU) är på besök i kommunhuset i Alfred Nzos kommun i Östra Kap för att för första gången utbilda kommunens fullmäktigeledamöter om hiv och aids. Sedan 2007 har antalet infekterade i provinsen Östra Kap minskat, medan antalet infekterade i kommunen ökat - en utveckling ETU tillsammans med kommunen kämpar för att förändra, bland annat genom att bilda aidsråd.

2013-06-12

Zimbabwe: Lantarbetarfacket kämpar mot barnarbete

I dag den 12 juni är det den internationella dagen mot barnarbete. I Zimbabwe är barnarbetet utbrett trots att det är förbjudet att anställa barn under 15 år. Men det finns starka motkrafter. "Staten måste förbättra utbildningen och stoppa barnarbetet – det är alla barns rättigheter som står på spel", säger Pascal Masocha på Coalition Against Child Labour, Caclaz.

2013-06-07

Jämtin och Orback om den egyptiska domen mot 43 NGO-aktiva

Uttalande av Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin och Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback angående den egyptiska domen mot 43 civilsamhällesaktiva i Egypten:

2013-06-04

Final payment to decived Cameroonian workers

In early June, the second, and final, payment of the funds raised to the duped Cameroonian forestry workers will be made. The first payment was completed in late April.

2013-06-04

Sista utbetalning till lurade kamerunska skogsarbetare

I början av juni kommer den andra, och sista, utbetalningen av insamlade medel till de lurade kamerunska skogsarbetarna att ske. Den första genomfördes i slutet av april.

2013-05-30

Sydafrika: Facken satsar på ökad jämställdhet

Den sydafrikanska fackföreningsrörelsen står inför en rad utmaningar. Bland annat att locka nya medlemmar och att organisera bredare lager av arbetstagare inom ett större antal sektorer. Det handlar vidare om att göra kollektivavtalsförhandlingarna till ett verktyg för att driva på för bredare och djupare förändringar, delvis bortom löneökningar och löneanspråk. I arbetet med att få in både nya medlemmar och nya frågor är det helt avgörande att kvinnors fackliga aktivism uppmuntras, synliggörs och möjliggörs med nya arbetsmetoder, kampanjer och organisationssätt.

2013-05-15

Zimbabwe: Hon har vigt sitt liv åt att stötta kvinnor med hiv och aids

Enligt UNAIDS har 1,2 miljoner människor i Zimbabwe hiv, hälften av dem är kvinnor över 15 år. Mary Sandsai har nästan hela sitt liv arbetat för att försöka förbättra livet för alla dessa kvinnor. Hennes stora engagemang har lett till ett arbete som chef för Women And Aids Support Network, en organisation som arbetar med att stötta kvinnors rättigheter rörande sexuell och reproduktiv hälsa med ett särskilt fokus på hiv och aids.

2013-05-12

Sydafrika: Jorden de ärvde

Den 20 juni är det hundra år sedan den formella grunden lades för segregering och åtskillnad i Sydafrika. 1913 antog det brittiska styret the Natives Land Act som reglerade var afrikaner tilläts bo och under vilka omständigheter de fick äga land. Åt 80 procent av befolkningen uppläts sju procent av landets yta och i ett slag förvandlades svarta sydafrikaner till främlingar i sitt eget land.

2013-05-02

Zimbabwe: ”Det måste bli fler kvinnliga politiker!”

Att vara kvinna i Zimbabwe innebär att bli dömd för alla dina livsval – du ska helst vara gift, ha barn och ta hand om familjen. Ditt liv ska kretsa kring den privata sfären och du ska absolut inte engagera dig politiskt. Palmecentrets samarbetsorganisation Women in Politics Support Unit (WIPSU) arbetar för att stödja och öka antalet kvinnliga politiker och beslutsfattare.

2013-04-26

Sydafrika: Hushållsarbetarnas fackliga kamp för bättre arbetsvillkor

Inom en snar framtid förväntas Sydafrika som femte land i världen anta ILOs konvention 189 rörande anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare.

2013-04-25

Utbetalning till lurade skogsarbetare

En första omgång av de insamlade medlen till de lurade kamerunska skogsarbetarna betalades ut den 25 april. Olof Palmes Internationella Center delade i detta första skede ut insamlade pengar till 26 kamerunska skogsarbetare som har arbetat hos Skogsnicke AB under 2011-2012.

2013-04-22

Västsahara: Därför är ett erkännande viktigt

Fatma Mehdi från den västsahariska befrielserörelsen Polisario besökte nyligen Sverige i samband med Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Den 5 december 2012 beslutade riksdagen att erkänna Västsahara som en självständig stat. Men regeringen har ännu inte verkställt beslutet.

2013-04-18

1,6 miljoner till lurade kamerunska skogsarbetare

Aftonbladet Kulturs och Palmecentrets insamling till de lurade kamerunska skogsarbetarna har fått stort gehör. Sedan den 15 mars har mer än 1,6 miljoner kronor samlats in.

2013-04-16

SWAPO:s generalsekreterare på besök i Sverige

Nangolo Mbumba är generalsekreterare för SWAPO (South West Africa People's Organization), Namibias regeringsparti och systerparti till Socialdemokraterna. Nyligen besökte han Socialdemokraternas partikongress i Göteborg för delta i de seminarier som Palmecentret och Socialdemokraterna arrangerade i samband med kongressen.

2013-04-16

Brev till FN:s säkerhetsråd om Västsahara och Minurso

Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback skriver tillsammans med en rad svenska och nordiska organisationsföreträdare och politiker till FN:s säkerhetsråds ordförande, H.E. Eugene-Richard Gasana, om vikten av att Minurso ges mandat att bevaka och rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna i Västsahara.

2013-04-16

Sydafrika: Film om ungas inflytande i ANC

I Sydafrika är majoriteten av befolkningen under 35 år. Inom ANC är dock medelåldern bland dem som styr hög och unga får kämpa för att få inflytande. Palmecentret och vår sydafrikanska partner ETU har startat en politikerskola för att stärka ungas roll i partiet.

2013-04-10

Sydafrika: Kvinnorna mot kvinnovåldet

Vid en grusig väg utanför East London i Östra Kap, Sydafrika, ligger byn Reeston. Förra året våldtogs och mördades här en kvinna av sex män utanför sitt hus. Kvinnans skräckslagna dotter och man gömde sig inne i huset. De vågade inte ingripa. Palmecentrets partnerorganisation Masimanyane reste till byn för att medverka i en minnesceremoni och bidra med information.

2013-04-06

Tre dagar kvar av Kamerun-insamlingen

De kom till Sverige med löften om arbete i sex månader och ersättningar som har visat sig vara tomma. Istället har de blivit utnyttjade och strandsatta i Sverige med skulder i hemlandet. Palmecentret har tillsammans med Aftonbladet Kultur därför startat en insamling. Insamlingen har hittills stötts av många människor runt om Sverige som velat hjälpa dessa människor i deras akuta situation. Vi tackar för ert stöd och solidaritet!

2013-03-27

Brister i regelverken öppnar för exploatering av migrantarbetare

Aftonbladet och Palmecentret bedriver en insamling till stöd för de kamerunska skogsarbetarna som lurats på sin lön. Många berörda menar att en regeländring måste till för att liknande situationer inte ska uppstå igen. Att processerna kring arbetskraftsinvandring måste involvera både fackliga organisationer och myndigheter förordade Palmecentrets ordförande Lena Hjelm-Wallén redan 2006, då hon var ordförande för den statliga utredningen ”Kommittén för arbetskraftsinvandring”.

2013-03-20

Stöd insamlingen till de kamerunska skogsarbetarna

I fredags startade Aftonbladet Kultur och Olof Palmes Internationella Center en insamling för att hjälpa de utnyttjade och i många fall strandsatta skogsarbetarna från Kamerun. Gensvaret har varit stort, många människor i Sverige vill hjälpa till.

2013-03-17

Kan ny konstitution ge Zimbabwe en nystart?

Den 16 mars går Zimbabwe till folkomröstning för att anta eller förkasta en ny grundlag. Efter mer än ett decennium av hårda politiska motsättningar är den nya konstitutionen en för Zimbabwe unik kompromiss som arbetats fram av en gemensam parlamentarisk kommitté, där både maktpartiet Zanu-PF och de ledande politiska motståndarna MDC-T och MDC-M ingår.

2013-03-08

Sydafrika: "Nu får det vara nog!"

Den senaste tiden har våldet som drabbar kvinnor i Sydafrika uppmärksammats. Men det finns motkrafter. Palmecentret och S-kvinnor samarbetar i Östra Kap med organisationen Peddie Women's Support Centre (PWSC) som har organiserat sig för förändring. Läs Mikael Leyi berättelse från ett protestmöte i Peddie.

2013-02-25

Sydafrika: Vem tjänar på Black Economic Empowerment?

För den ANC-ledda regeringen i Sydafrika är Black Economic Empowerment (BEE) ett av de främsta politiska verktygen för att komma till rätta med historiska orättvisor. Det är en kontroversiell policy som förra året fyllde tio år.

2013-02-19

Sydafrika: Från livvakt till rådgivare om arbetsrätt

I Khayelitsha i Sydafrika, finns LAMEC, ett rådgivningskontor för arbetare. Där tar Veronica Mente emot anmälningar om uteblivna löner och felaktiga avskedanden. Många gånger kan hon lösa problemen genom att informera arbetsgivaren om vilken lagstiftning som gäller. Se en kortfilm där hon berättar vad som driver henne.

2013-01-18

Sydafrika: Film om kvinnors roll i ANC

Redan 1907 var kvinnor med i kampen mot passlagarna i Sydafrika och från 1943 kunde kvinnor bli medlemmar i ANC. Se en film där kvinnliga ANC-medlemmar berättar om kampen för ett jämställt samhälle och varför det är viktigt.

2012-12-19

Sydafrika: Nya utmaningar efter ANC:s 53:e kongress

”ANC kan inte fortsätta att vara ett relevant parti för Sydafrikas väljare endast genom att vinna val. Vi måste samtidigt fortsätta arbetet med att förbättra livskvalitén för människor” Det säger den sydafrikanska ambassadören Molefe Tsele som var en av deltagarna på konferensen Från vapen till valsedlar som hölls i Sulaymaniyah i irakiska Kurdistan den 4 och 5 december i år.

2012-12-05

Strejker för högre lön i Sydafrika

Strejkerna på den sydafrikanska arbetsmarknaden sprider sig nu till jordbrukssektorn i vinprovinsen Västra Kap. Det är på många sätt representativt att de två ekonomiska områden som tydligast representerar den gamla, strukturella underordningen, gruvnäringen och jordbruket, är de två första inom vilka vilda strejker för första gången på länge bryter ut i större skala.

2012-11-26

Mycket har hänt i Sydafrika, men fortsatt samarbete behövs

För en tid sedan deltog jag i en solidaritetskonferens i Sydafrika. ANC som den ledande frihetsrörelsen mot apartheid ville samla sina gamla partners och tacka för den hjälp man fick. Sverige, svensk arbetarrörelsen och Olof Palme fick en särskilt framskjuten plats.

2012-11-20

Färsk rapport från kriget i östra Kongo

Just nu rapporteras det om striderna som rasar runt Goma i östra Kongo. Situationen i de östra delarna av DR Kongo är katastrofal för civilbefolkningen. På onsdag talar Zihindula Mulegwa, chef för Center for Political and Strategic Studies i Kinshasa, i Stockholm. Han kommer direkt från Kinshasa, och presenterar under seminariet en färsk rapport från kriget.

2012-11-18

Black, gifted and gay

Gayrörelsen i Sydafrika har gjort stora framsteg och landet har en av världens mest progressiva konstitutioner. Samtidigt är hot, trakasserier och våld vardag för många kvinnor, transexuella och lesbiska. Möt Acey som är aktiv i den sydafrikanska gayrörelsen, och som har en viktig historia att berätta.

2012-11-06

Palmedagen 17 november: Han kämpade mot apartheid i 20 år

Murphy Morobe deltog i befrielsekampen i Sydafrika bland annat som studentledare och facklig aktivist. Nu kommer han till Sverige för att delta på årets Palmedag som har temat ”Tillsammans för förändring – folkrörelser för demokrati”.

2012-11-05

Lönebarometer stöd vid förhandlingar i Sydafrika

En majoritet av lönearbetarna i Sydafrika får tusentals rand lägre lön än vad som krävs för att kunna betala för hus, mat, transport, el, vatten och andra grundläggande behov. Därför driver COSATU, Sydafrikas motsvarighet till LO, sedan många år kravet på levnadslöner. Nu får de hjälp av Palmecentrets partner Labour Research Services senaste LRS Bargaining Monitor.

2012-10-30

Tio år av fred i Angola

Angola är ett land som håller på att resa sig efter decennier av inbördeskrig. Palmecentret och Socialdemokraterna samarbetar med landets socialdemokratiska parti, MPLA, i ett projekt som kallas Från vapen till valsedlar. Även andra systerpartier, som delar ett förflutet av utdragen frihetskamp mot ockupation och förtryck, deltar som till exempel ANC i Sydafrika och Fatah i Palestina.

2012-10-16

Sydafrika: Sång och musik i kriget mot hiv och aidsepidemin

Inne i det stora vita cirkustältet i kommunen uMsunduzi är stämningen glad och uppsluppen. De cirka tvåtusen ungdomar som samlats skrattar så de kiknar åt det som händer på scenen, skriker högt när de inte gillar något eller applåderar och visslar när de tycker något är bra. Kampanjen som lanseras kallas the Anti Sugar Dady Campaign och den är ett led i kampen mot hiv och aids och tonårsgraviditeter.

2012-10-04

Filmvisning mot främlingsfientlighet i Thokaza

"Vi tänkte visa en film om Swaziland och swazis. Ni vet dem ni kanske kallar ama kwere kwere". Publiken skrattar generat igenkännande. SALO, South African Liaison Office, inleder sin filmvisning i kåkstaden Thokoza i East Rand utanför Johannesburg. Kvällens aktivitet är en del av deras informationsarbete mot främlingsfientlighet i de utsatta områden där den sprider sig som mest.

2012-09-20

Från ”Afrikapolitik” till partnerskap?

Afrika är nästa utvecklingskontinent, men relationen till Europa präglas fortfarande av ojämlika villkor. Detta var en av slutsatserna under ett seminarium om relationen Afrika – Europa som arrangerades av Olof Palmes Internationella Center, Afrosvenskarnas Riksförbund och ABF Stockholm.

2012-08-21

En liten seger i kampen för farmares rättigheter

Småskaliga lantbrukare i provinsen Västra Kap i Sydafrika vann i förra veckan en viktig delseger i kampen mot de kommunala lagar som försvårar djurhållning och i vissa fall fråntar dem deras boskap. Palmecentrets samarbetspartner, Trust For Community Outreach (TCOE), har hjälpt lantbrukarna att föra sin talan. För dessa lantbrukare är ofta boskapen grunden för hela ekonomin. Att bli av med de djur man har är således en smärre katastrof för hela familjen.

2012-04-16

Brev till FN:s säkerhetsråd om Västsahara och Minurso

Lena Hjelm-Wallén och Jens Orback skriver i ett brev till FN:s säkerhetsråds ordförande, H.E. Ms. Susan E. Rice, om vikten av att Minurso ges mandat att bevaka och rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna.

2012-03-13

Ojämlikhet och fattigdom skapar korruption

– Utan länder som Sverige splittras världen i rika och fattiga och vi har ingen gemensam grund att stå på. Ni är ett av få länder som kan utgöra en bro och det är organisationer som Palmecentret som möjliggör detta. Detta berättar Beatie Hofmeyr från sydafrikanska ETU.

2012-01-26

Regeringen vill svika Västsahara

EU-kommissionen vill driva igenom ett nytt fiskeavtal med Marocko. Sverige har tidigare varit ett av få länder som stått upp för Västsaharas rätt och röstat emot fiskeavtalet med Marocko som innefattar västsahariska vatten. Men nu har regeringen bytt fot. Det är skandal skriver Jens Orback, Palmecentrets generalsekreterare, tillsammans med andra organisationer.

2011-12-12

Västsaharas röst Brahim Dahane fortsätter tala

- 21 västsahariska människorättsaktivister hungerstrejkar nu i november i marockanska fängelser. Stöd dem! De måste friges villkorslöst eller få en rättvis rättegång! Det säger Brahim Dahane med hetta en kylig novemberdag i Stockholm, dit den västsahariske människorättsaktivisten bjudits in av bland andra Palmecentret.

2011-12-09

Facket står för demokrati

Då och då arresteras Michael Kandukutu från Zimbabwe av säkerhetspolisen, och det händer att hans barn trakasseras. Men han tänker aldrig ge upp sitt fackliga engagemang. – För många zimbabwier är facket hoppet om demokrati.

2011-09-26

Osäker utveckling i Zimbabwe

Sedan 2009 styr en samlingsregering i Zimbabwe. Vissa förbättringar har skett, bland annat i ekonomin. Men för majoriteten av befolkningen är förhållandena fortsatt svåra och det är osäkert hur landet kommer att utvecklas. Det behövs ett nytt demokratiskt val och detta kommer sannolikt inte att hållas förrän 2013.

2011-04-14

”Ockupationen har tagit min barndom”

Khaira Mohammed Bachir är 22 år och har aldrig varit i Västsahara, det land som hennes föräldrar flydde ifrån 1975. Hon är född och uppvuxen i de västsahariska flyktinglägren i öknen i Algeriet. Här arbetar hon som engelskalärare på ett av de västsahariska ministerierna.

2011-04-05

Politiskt dilemma i Zimbabwe

Frågan om riktade sanktioner mot Zimbabwe är verksamma i dag eller i själva verket förhindrar landets utveckling måste tas på allvar. Problemet är att sanktionerna skapar en politisk låsning.

2011-01-11

Hiv och aids – individuella rättigheter och individuellt ansvar

- Vi måste se att det finns en koppling mellan spridningen av hiv i Sydafrika och den centrala kampen för individuella rättigheter som inte har ackompanjerats av den direkt relaterade frågan om individuella skyldigheter.

2010-10-10

President Abdelaziz och Jens Orback: Hög krigsrisk i Västsahara

Nordvästra Afrika står på randen till krig, varnar Västsaharas president Mohamed Abdelaziz och Palmecentrets Jens Orback på dagens DN Debatt. Samtidigt säger de att EU kan spela en roll för att lugna situationen.

2010-09-07

Marocko misshandlar demokratiaktivister

Förra veckan misshandlades Hassanna Abba av marockansk polis på grund av sitt arbete för ett fritt Västsahara.

2010-06-22

Uppgivenheten växer i Västsahara

De västsahariska flyktinglägren är kanske världens mest välorganiserade flyktingläger. Efter 20 år av havererade politiska förhandlingar håller dock tålamodet på att rinna ut, och många befarar att Polisarios kongress i december kommer att rösta för att den väpnade kampen återupptas.

2010-06-15

Reformarbete möter motstånd

Situationen i landet har förbättrats - men reformarbetet som ska leda fram till en ny grundlag möter motstånd från Robert Mugabes parti Zanu PF. Det var ett av huvudbudskapen under ett seminarium som hölls på Palmecentret i juni om Zimbabwe idag, där flera representanter från det zimbabwiska civila samhället deltog.

2010-05-12

Studiecirkeln på export

I kommunhuset i Kwa Langa, en kåkstad i Uitenhage i Östra Kapprovinsen i Sydafrika har folk bänkat sig och sång strömmar ut genom fönstret fast klockan ännu inte är nio. Det är ANC-föreningarna i KwaLanga som har Söderköpings arbetarkommun på besök. I två dagar ska man lära sig om – och diskutera - studiecirkeln, och hur ANC-föreningarna ska kunna ha nytta av den i sin verksamhet.

2010-05-11

Fotbolls-VM, Sydafrika och mänskliga rättigheter

Fotboll och politik hör ihop och alla har ett ansvar för att villkoren är schysta också utanför planen. Om detta fanns en enighet när Palmecentret, Socialdemokraterna i riksdagen, Reportrar utan gränser, S-Kvinnor och Byggnadsarbetareförbundet höll ett seminarium om Fotbolls-VM, Sydafrika och mänskliga rättigheter i Stockholm den 10 maj. Hela seminariet sänds i SVT Forum måndagen den 17 maj kl 09.30-14.00.

2010-03-26

Fackligt-politiskt samarbete med Sydafrika

- Om ANC ska lyckas med sin vision om ett land med minskade klyftor, hög sysselsättning och god välfärd måste det fackligt-politiska samarbetet i Sydafrika intensifieras. Det säger Ann Linde, Socialdemokraternas internationella sekreterare.

2010-03-25

Hiv och aids fortfarande stigmatiserat

I Östra Kapprovinsen är omkring 600 000 människor sjuka i aids. Bland unga flickor som är gravida så är 70 procent hivsmittade. - Fattigdomen får folk att ta risker. Flickor har inget annat val än att sälja sex, säger Melikhaya Lusiti.

2010-03-01

Valresultatet i Namibia ifrågasatt

Nio oppositionspartier i Namibia har lämnat in en domstolsansökan där man kräver att valresultatet från november 2009 ogiltigförklaras på grund av oegentligheter. Valet vanns som väntat stort av SWAPO, som fick 74 % av rösterna till nationalförsamlingen.

2010-03-01

Partners arresterade i Zimbabwe

Zimbabwe är ett av världens farligaste länder att vara fackligt aktiv i. Nyligen arresterades två personer från det zimbabwiska lantarbetarfacket GAPWUZ (General Agricultural and Plantation Workers' Union), som Palmecentret har samarbetat med under en längre tid.

2009-12-22

Stort försörjningsansvar för äldre

I Sydafrika finns ingen arbetslöshetsersättning. De äldre får ofta försörja både sina barn och barnbarn på sin pension. I Mdantsane har en grupp kvinnor startat en studiecirkel genom SASCAför att lära sig hur de kan tjäna mer på sitt handarbete.

2009-11-20

Brev till Cecilia Malmström

Bästa Cecilia Malmström,

2009-11-16

Palmedagarna 2009: Cirklar för förändring i Kenya

- Genom dialogcirklarna vill vi informera gemene man om deras rättigheter och möjligheter att själva styra vårt land, berättar Alex Otiene, som är projektledare för ungdomsorganisationen ULUSI i Bono i Kenya.

2009-11-16

Palmedagarna 2009: Små steg mot ökad demokrati i Zimbabwe

- För att ta det bästa scenariot: Om ett år eller två finns en färdig konstitution, fria och rättvisa val hålls i vilka MDC vinner majoritet. Men Zanu-PF är i opposition. De är fortfarande en politisk faktor att räkna med.

2009-11-16

Sverige måste göra mer för Brahim

Förra veckan firades Berlinmurens fall. EU:s ledare, med det svenska ordförandeskapet i spetsen, hyllade de demokratikämpar som stått upp mot Östtyskland och som banat väg för frihet i Östeuropa.

2009-11-15

Palmedagarna 2009: ANC saknade ledare

När ANC vann valet 1994 saknades personer för viktiga ledarställningar. Och när ledarskapet skulle formas föll kontakten med gräsrötterna bort. Även korruption har nästlat sig in i partiet.

2009-11-15

Palmedagarna 2009: Jämställd i kampen men inte vid makten

Kvinnorna bar vapen. De pausade sina liv för att vara med i befrielsekampen. När de återvände hem kom många aldrig till makten. Det sa Thoko Matshe, kvinnorättsaktivist, om de olika befrielsekamperna i södra Afrika.

2009-10-10

Palmedagarna inledda - talare stoppad av Marocko

Idag inleds de årliga Palmedagarna i Stockholm som Palmecentret arrangerar. En av konferensens talare är Brahim Dahane, ordförande för människorättsorganisationen ASVDH – The Sahrawi Association of Human Rights Victims. Han skulle tala om Västsahara och Marockos ockupation av landet.

2009-10-08

Vi måste prata öppet om epidemin

Varje dag kommer Iso 5 år, Thando 5 och Shaun, 7, till Ekuphilene Drop In Center i år i Umjinji i Sydafrika. Där får de en gratis lunch - majsmos, bönor och morötter i varsin skål – och oftast sitter de tillsammans under ett träd i skuggan och äter. Iso, Thando och Shaun är tre av 1,4 miljoner barn i Sydafrika vars föräldrar dött i aids.

2009-10-07

Facket stöd för arbetslösa i Zimbabwe

Plaxedes Chironda arbetar på ros-odlingen Green Valley Growers utanför Harare. Lönen är en US dollar om dagen, men Plaxedes är glad att ha ett jobb i ett Zimbabwe där mer än 90 procent är arbetslösa.

2009-05-28

Zimbabwes vägval

Zimbabwe blöder. Landets president, Robert Mugabe, och hans parti ZANU-PF som enväldigt styrt Zimbabwe i decennier, har bokstavligen kört ekonomin i botten. Arbetslösheten ligger runt 90 procent. Inflationen har nått över flera miljoner procent och för någon månad sedan kollapsade den zimbabwiska valutan.

2009-04-14

Demokratiska Republiken Kongo – en global tragedi

Demokratiska republiken Kongo är en av världens mest konfliktdrabbade regioner, där civilbefolkningen är hårt drabbad av våldet. -Vi har nu en ny grym diktatur i landet. Den är korrupt, massakrerar befolkningen, utför våldtäkter, konfiskerar varor, plundrar och tar kontrollen över naturresurserna, sa Manuela Nkongolo, UDPS, under ett seminarium om DR Kongo.

2009-03-10

Folkmordet i Rwanda hade gått att undvika

I april är det 15 år sedan folkmordet i Rwanda begicks. Fem år senare fick förre statsministern Ingvar Carlsson FNs säkerhetsråds och generalsekreterares uppdrag att leda en oberoende kommission i frågan. Ingvar Carlsson intervjuas om tragedin av Palmecentrets Gunnar Lassinantti.

2009-02-10

Situationen i Zimbabwe

En decemberkväll samlades åhörare på Sveavägen 68 för att lyssna på den paneldiskussion om Zimbabwe som Palmecentret arrangerat. Birgitta Silén ledde diskussionen mellan Isaac Maposa, chef för Zimbabwe Institute i Sydafrika, och Thoko Matshe, koordinator för Palmecentrets lokalkontor i Afrika. Paneldiskussionen om situationen i Zimbabwe, om det politiska läget och om det internationella samfundets roll kom att bli en stark påminnelse om en kris som världen inte har råd att glömma.

2009-01-20

Över 1000 civila döda i Uganda och Kongo sen december

I två decennier har ett av världens mest brutala krig pågått i norra Uganda, i princip utan ansträngningar från omvärlden att ingripa. 10,000-tals civila har dött, runt 30,000 - till stor del barn - har rövats bort av gerillan Herrens motståndsarmé (LRA) för att sedan användas som barnsoldater i kriget mot den ugandiska regeringen. Från en period av lugn med lovande förhandlingar har situationen nu på kort tid utvecklats till värre än på flera år.

2008-12-04

Folklig mobilisering i kampen mot Hiv och aids

I de hårdast drabbade av Sydafrikas 283 kommuner pågår nu ett intensivt arbete med att samla alla krafter som på något sätt kan bidra i kampen mot HIV och aids. Palmecentret samarbetar och stöder den drivande kraften bakom den folkliga mobiliseringen, ETU – Education and Training Unit.

2008-12-04

Försämrade möjligheter till fred i Östra Kongo

Processen för fred och stabilisering i östra Kongo har kraftigt försämrats sedan augusti. FN:s medlare Olusegun Obasanjo har en komplicerad uppgift framför sig.

2008-11-26

Darfurkonfliktens kärna, bakgrund och perspektiv

Vid ett seminarium på Umeå universitet ordnat av Palmecentret, ABF Umeå och Utrikespolitiska föreningen vid universitetet talade Johan Brosché över ämnet ”Darfurkonfliktens kärna, bakgrund och perspektiv”. Brosché är forskare vid Uppsala universitets freds- och konfliktforskningsinstitut. Han har skrivit den nyligen utkomna ”Darfur – Dimensions and Dilemmas of a Complex Situation” (Upps univ).

2008-10-31

Samhällsbygge i Demokratiska Republiken Kongo

ÖSTRA DRK -norra Kivu- har under landets moderna historia varit en plats för ett flertal blodiga konflikter mellan diverse regeringar och miliser. Resultatet är en mänsklig tragedi i form av hundratusentals flyktingar och internflyktingar, samt utbrett sexuellt våld mot kvinnor.

2008-10-15

Konsensus kring Västsahara problematisk

På bokmässan i Göteborg ordnade Palmecentret ett seminarium om Västsahara tillsammans med sin liberala motsvarighet Swedish International Liberal Centre, SILC. Panelen som leddes av riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (fp) bestod av Johan Moström från Palmecentret och Aron Lund från SILC. Det skulle visa sig att debattörerna var överens om det mesta trots att de hade olika politisk bakgrund.

2008-06-29

Ny fas i solidaritetsarbetet för Södra Afrika

Kampen mot apartheid i Sydafrika som började på 1960-talet var det största solidaritetsengagemanget som förekommit bland folkrörelserna i Sverige. Det riktade sig mot kolonialismen och samlade de flesta folkrörelser, facket, kyrkor och samfund och alla politiska partier med undantag av moderata samlingspartiet. Svenska regeringen påverkades och påverkade med Olof Palme som en ledande gestalt i agerandet mot apartheidsystemet. Palmes sista framträdande i Stockholm innan han mördades 1986 var för övrigt på Svenska folkriksdagen mot apartheid, där han medverkade tillsammans med ANC-ledaren Oliver Tambo.

2008-05-29

”Historien” - en demokratisk rättighet

Ännu har de fattigas och underprivilegierades röst i historieskrivningen i Sydafrika i många fall inte fått höras. Fattigdomen är fortfarande utbredd, de sociala skillnaderna stora och demokratin behöver stärkas. Att äga och vara delaktig i sin historia är en del av att komma ur social och kulturell fattigdom. Det är en fördjupningen av demokratin.

2008-05-29

Gräsrotsdemokrati i Kenya

Trots att Kenya idag officiellt är en demokrati upplever många kenyaner att de inte får vara med i samhällsutvecklingen och politiken. Politiska partier är ofta elitistiska och både korruption och nepotism är utbrett. Hoppet står till organisationer från det civila samhället och de sociala rörelser som de sista åren vuxit sig starka. För Palmecentret har det därför också varit viktigt att på plats i Kenya stödja gräsrotsdemokratin och arbetet för en ökad och fördjupad demokrati.

2008-05-29

Afrika behöver ditt stöd!

Vi gör oss ofta skyldiga till att tala om Afrika som om det vore ett land. Och bilden som förmedlas handlar ofta fattigdom, krig och politiskt förtryck. Men Afrika är en kontinent med många ansikten. Här finns alltjämt stora problem som hiv/aids, konflikter, extrem fattigdom, korruption och auktoritära regimer, men också enorma naturrikedomar och stora mänskliga resurser, livaktiga civila samhällen, demokratisträvanden och en positiv välfärdsutveckling.

2008-05-29

Hoppet för en kontinent

- Att utbilda en kvinna är att utbilda en hel nation, säger Amelia Sumbana, parlamentsledamot från Moçambique. Under tio dagar har Amelia Sumbana och nio kollegor från södra Afrika besökt Sverige genom ett av Palmecentrets demokratiprojekt.

2008-05-29

Ett nytt Afrika

Många länder i Afrika – förutom de som befinner sig i krig och konflikter – har idag hög ekonomisk tillväxt. Det är framför allt de asiatiska giganterna Kina och Indien som blivit marknader för råvaruexport från Afrika. Det är både ett hot och en möjlighet. Afrika kan bli objekt för en våg av exploatering som så många gånger förr. Men rikedomarna kan också användas till arbeten, utbildning, sjukvård, bostäder och rent vatten.

2008-04-23

Samling för Solidaritet

Onsdagen den 12 april anordnade Palmecentret tillsammans med ett flertal organisationer ett halvdagsarrangemang I Norrmalmskyrkan kring temat internationell solidaritet. Med befrielsekampen i södra Afrika som utgångspunkt fördes diskussioner som tog sikte på nuet och framtiden.

2008-02-27

Zimbabwe – Ekonomisk kollaps skapar politisk apati

– Siffror och statistik över den katastrofala ekonomiska och sociala situationen i Zimbabwe förmår inte fånga den verklighet som vanliga människor lever i. Vardagslivet är en ständig kamp - för vatten, mat och elektricitet och grundläggande förnödenheter för att överleva.

2007-09-20

Västsahara – Afrikas sista koloni

- Det var oerhört lärorikt att få uppleva vad de upplever varje dag. Att få dela västsahariernas vardag med vattenbrist och stekhet sol, och att faktiskt få se hur det är för dem. Det säger Mohamed Hama Ali, 20 årig SSUare från Kungälv.

2007-09-20

Solidaritetsfonden stödjer solidaritetsarbete i södra Afrika

– SALO har utan tvekan varit en drivande kraft bakom det gränsöverskridande solidaritetsarbete som pågår i södra Afrika, vilket resulterat i att det civila samhället i regionen fått ett ökat gehör hos beslusfattare. Det konstaterar Thoko Matshe som är Palmecentrets medarbetare i södra Afrika.

2007-09-19

Afrika behöver fler ryggsäcksturister

Afrika håller på att förändras. Demokratiska val hålls i allt fler länder, medellivslängden ökar igen och fler och fler barn går i skolan. Ändå är bilden av Afrika lika dyster som vanligt. Vad det beror på, och vad man kan göra för att nyansera bilden, diskuterades på ett seminarium som nyligen arrangerades av Palmecentret och ABF-Stockholm.

2007-09-10

Få ljuspunkter i Zimbabwe

Det räcker inte med att bli av med Robert Mugabe för att förbättra situationen i dagens Zimbabwe, det är en hel politisk kultur som måste bytas ut. Det konstaterade Thoko Matshe, Palmecentrets medarbetare i Södra Afrika, på ett välbesökt seminarium om situationen i landet.

2007-08-15

Solidaritetsfonden stödjer utbildningsprojekt i Namibia

– Namibia är en demokrati, de formella strukturerna finns där med fria val, en demokratisk författning etc, men det finns en klyfta mellan det som står i författningen och den faktiska situationen. Det berättar Liselott Olsson, biståndshandläggare på Palmecentret.

2007-06-20

Ny Afrikastrategi på gång

– Problemen staplas på varandra. I Afrika finns de flesta av världens fattigaste länder, många länder är djupt skuldsatta och hiv/aids-epidemin mer omfattande än någon annanstans. Men jag är ändå optimist. Det finns en enorm kraft i Afrika och vi kan bidra till att frigöra den. Den första uppgiften är att visa de andra bilderna av Afrika, de hoppfulla och inte bara de dystra.

2007-06-20

Medierna ska öka demokratin i Sudan

- Fredsavtalet med Södra Sudan har lett till att media fått större svängrum. Samtidigt rapporterar många journalister och mr-organisationer i Sudan att klimatet har hårdnat och att regimen i Khartoum under senare tid slagit ner på fri media och enskilda journalister. När det gäller södra Sudan är det oklart vad som reglerar media eftersom det inte finns någon lagstiftning. Men även här finns det orosmoln när det gäller rätten till yttrandefrihet.

2007-06-20

Afarer – nomadfolk i brytpunkt

- Lastbilstrafiken lockar till sig prostituerade från höglandet. Men afarerna utsätter sig också för risker. Många män som kommer till städerna för att sälja sina kameler på marknaden köper khat för pengarna istället för att återvända hem till sina familjer. Ibland tar de sig också en annan kvinna när de har tuggat mycket khat.

2007-06-20

Engagemang gav blodad tand

- De ska bli så starka att de kan stå på egna ben. Och andelen ungdomar är stor i Namibia. Young democrats måste föra ut politiken bland dem, berätta för dem att ungdomar kan göra skillnad, säger Amir Daneshpip, 24 år och distriksombudsman för SSU i Göteborg, om samarbetet mellan SSU och det namibiska partiet Congress of Democrats ungdomsförbund Young democrats.

2007-06-14

Kina - exploatör eller ny chans för Afrika?

- Många kommentatorer i väst rynkar bekymrat pannan och talar om en ny form av exploatering, att Kina stödjer diktatorer i Afrika och om risken att de sköra demokratiska framstegen ska bromsas. I Kina talar man om ett nytt strategiskt partnerskap och ömsesidiga fördelar, det säger Bertil Odén i en artikel om Kinas roll i Afrika.

2007-05-25

Mosaad Mohamed Ali - Att verka i Darfur

- Jag känner mig hedrad och mycket glad över att ha fått Palmepriset. Det innebär inte bara ett stöd för mitt arbete utan också för alla människorättsaktivister i Darfur. Priset kommer att ha en effekt.

2007-05-21

Socialdemokraterna fokuserar på Afrika

- Människor i de afrikanska länderna drabbas särskilt hårt av världens orättvisor. Våra medmänniskor svälter i Darfur och i Burundi, i städer och på landsbygden. Våra systrar och bröder dör av hiv/aids. Och varje dag smittas fler och fler. Varje dag lämnas hål i samhällen efter dom som slits bort. Våra afrikanska vänner förtrycks på grund av Marockos ockupation av Västsahara, i den egyptiska diktaturen, i Mugabes vanstyre i Zimbabwe och i konflikten i Liberia.

2007-05-21

Migration: hot eller möjlighet

- Av världens 200 miljoner migranter är, enligt FNs flyktingorgan UNHCR, bara nio miljoner flyktingar. De övriga emigrerar i jakt på sysselsättning, nya marknader, utbildning och familjeförsörjning. Den bild av svältande flyktingar i torra tältläger som TV förmedlar är i själva verket en väldigt liten del av världens migration.

2007-05-16

Uppdrag Solidaritet - arbetarrörelsen och Södra Afrika 1960-1994

Uppdrag Solidaritet - arbetarrörelsen och Södra Afrika 1960-1994

2007-04-26

Efter 30 års ockupation måste Västsahara få sin frihet

- I 30 år har över 150 000 människor suttit som gisslan, utkastade i flyktingläger mitt i Saharaöknen. Det är 50 grader varmt på dagarna, iskallt på nätterna och de lever under väldigt svåra förhållanden. Det är orättfärdigt att det internationella samfundet låter detta pågå, sade Socialdemokraternas internationella sekreterare Ann Linde under ett seminarium om Västsahara. Hon har själv besökt lägren och hon berättade att Socialdemokraterna kommer att driva frågan om Västsaharas självständighet hårdare framöver.

2007-04-19

Swapos hegemoni ger ingen utjämning i Namibia

Namibia har en av världens mest demokratiska grundlagar och fria val. Ändå finns många invändningar mot folkstyret i landet. Den forna befrielserörelsen Swapo har tre fjärdedelar av mandaten i parlamentet och oppositionen är mycket svag. Den bilden gavs vid ett seminarium om Namibia i Stockholm i april. – Vi har en bra konstitution, men inget utrymme för dialog. Men det har blivit bättre – nu är det upp till oss att mobilisera medborgarna så saker börjar röra på sig, sade Samson Ndeikwila från organisationen Forum for the Future, som ordnar gräsrotsmöten om politiska frågor i landet.

2007-04-19

Öka pressen på Sudans regering!

Konflikten i Darfur beskrivs ofta både förenklat och felaktigt som en motsättning mellan afrikaner och araber, mellan kristna och muslimer. Konflikten i Darfur handlar vare sig om etnicitet eller religion utan om tillgången till vatten, odlingsmark och betesmark. Det har varit en kamp mellan nomader och bönder som har förstärks av torka och av att befolkningen känt sig marginaliserad av Sudans regering.

2007-04-18

Ny bok om den svenska arbetarrörelsens engagemang i Sydafrika

Den svenska arbetarrörelsens engagemang i kampen mot apartheid i Sydafrika hade en oomtvistad glöd. Dels skedde en imponerande mobilisering i Sverige. Dels gavs ett avsevärt ekonomiskt stöd till motståndsrörelser i Sydafrika, inte minst till den fackliga rörelsen Cosatu och frontorganisationen UDF.

2007-04-02

Västsahariernas fredliga kamp ett föredöme

Västsahariernas fredliga kamp måste belönas och uppmärksammas. Frustrationen bland befolkningen ökar, när man ser hur framgångsrik den marockanska förhalningsstrategin har varit. Nu tar Palmecentret initiativ till ett projektsamarbete över partigränserna för att uppmärksamma konflikten.

2007-03-02

Sverige arbetar för fred i Somalia

Konflikten i Somalia har pågått i över 30 år och är kanske en av de blodigaste och mest hänsynslösa i modern tid. Det sa Sveriges ambassadör för fredprocessen i Somalia, Jens Odlander, under ett seminarium. Han uppmanade också de somaliska föreningarna i Sverige att : "Samla ihop er, kom överens och utnyttja Carl Bildts nyvaknade intresse för konflikten."

2007-02-08

Ny bok: Uppdrag Solidaritet

Nyligen utkom boken ”Uppdrag Solidaritet” skriven av Palmecentrets biståndschef Birgitta Silén, som har arbetat med länder i Södra Afrika sen i början av 80-talet. Boken berättar hur arbetarrörelsen tidigt engagerade sig för befrielsen av kolonierna i Södra Afrika och kampen mot apartheid. Olof Palme var de förtrycktas röst och ledde kampen både i Sverige och världen.

2006-12-14

Zambia: jämställdhet viktigt för att minska hiv-smitta

"Succé - kondomen som garanterar en hälsosam livsstil", "AIDS dödar - var vaksam", "Avhållsamhet ger 100 % skydd", "Ta din examen med A - inte med AIDS". Runt om i Zambia finns skyltar som uppmanar alla att skydda sig mot hiv-viruset. Uppmaningarna sitter på anslagstavlor på kontor, på stortavlor utefter motorvägar och på universitetet i huvudstaden Lusaka.

2006-10-30

Palmedagarna 2006: "Sanningen kommer att vara läkande"

Det var slagordet när Sydafrika satte igång sin försoningsprocess i början av 1990 - talet. Istället för spott och straff betonades sanning och förlåtelse. Det har hyllats och stått som modell för konfliktlösning över hela världen. Men hur fungerar försoning i praktiken och vilka lärdomar kan vi dra av de erfarenheter som gjorts?

2006-09-29

Gambia: splittrad opposition hade ingen chans i presidentvalet

Efter valet i Gambia förra veckan kunde den sittande presidenten Yahya Jammeh än en gång utropa sig till segrare. Men att den före detta kuppmakaren sopade banan med konkurrenterna beror knappast på att han har folkets kärlek – istället är det splittringen inom oppositionen som fick väljarna att ta det säkra före det osäkra.

2006-09-07

Palmecentret i Afrika: Många länder förnekar ännu hiv-hotet

– Kritiken mot Sydafrikas sätt att hantera hiv/aids-epidemin har varit stark från länder i hela världen och besvikelsen över att fattigdomen och våldet mot kvinnor fortsätter är stor. Men när man vågar tala om saker finns en möjlighet att ändra på dem – jag tror att situationen i till exempel norra och västra Afrika, där man fortfarande förnekar spridningen av hiv-viruset är ännu värre. När kunskaperna om hur man ska skydda sig inte finns sprids viruset ohämmat.

2006-06-19

Etiopien vid ett vägskäl

Mycket har blivit bättre i Etiopien under Meles Zenawis tigreanska styre, men våldet efter valet förra året och de pågående rättegångarna mot företrädare för oppositionen och journalister visar att det är långt till verklig demokrati i landet. Konflikten med Eritrea är ännu inte löst, och nu beskylls Etiopien också för att mobilisera längs gränsen mot Somalia. Ett fredligt och demokratiskt Etiopien är en förutsättning för fred och stabilitet på hela Afrikas horn. Det konstaterar Torsten Nilsson, f d ambassadråd i UD, i denna analys av utvecklingen i Etiopien efter Mengistus fall 1991.

2006-06-05

Bilden av Afrika

Bilden av Afrika består å ena sidan av nattsvarta eländesskildringar, och å andra sidan av romantiserade föreställningar om Afrika som det ”ursprungliga”, om afrikaner som ”finare” än andra människor. Nästan alltid är den felaktig, menade Lasse Berg, och detta var också en av anledningarna till att han bestämde sig för att ta reda på hur bilden av Afrika vuxit fram i Sverige.

2006-05-24

Zimbabwe – ett land i djup kris

I över två decennier har Zimbabwe varit en enpartistat under ledning av Robert Mugabe och hans parti ZANU-PF. Från att ha varit ett land med ljusa framtidsutsikter utvecklades Zimbabwe till att bli ett av Afrikas stora misslyckanden.

2006-05-18

Ojämlika villkor för politiska partier

Utan väl fungerande politiska partier kan man aldrig uppnå ett hållbart flerpartisystem. Men den svagaste länken i de politiska systemen i Afrika är just de politiska partierna. Det förklarade Torsten Nilsson, journalist och före detta ambassadråd vid UD, som tillsammans med den namibiska oppositionspolitikern Nora Schimming-Chase och statsvetaren Karolina Hulterström diskuterade utmaningar och möjligheter för Afrikas politiska partier under Palmecentrets inspirationshelg om Afrika.

2006-05-18

Framtid för Afrika – ett samtal om morgondagens utsikter

Hur kommer framtiden för Afrika att se ut? På det avslutande seminariet under Palmecentrets inspirationshelg om Afrika enades panelen om att rättvis handel gör mer nytta än bistånd och att det internationella samfundet måste bli bättre på att stödja Afrikanska unionen och andra regionala initiativ.

2006-05-18

Brist på jämställdhet dödar miljoner

Ett av de största hoten mot Afrikas framtid – och en fullständig livsfara för kontinentens kvinnor och flickor – är hiv/aidsepidemin. Under rubriken ”Brist på jämställdhet dödar miljoner” diskuterade Palmecentrets Thoko Matshe och RFSU:s generalsekreterare Katarina Lindahl hiv/aidssituationen i södra Afrika.

2006-05-05

Namibia: nästa val avgörande för utvecklingen

Namibier är ett fredsälskande folk. De slogs mot kolonialmakten Tyskland, som ställde till med folkmord och mot Sydafrika, som ockuperade landet efter första världskriget och införde apartheid. Sedan tog energin slut. - Kanske är det därför som Namibia inte är så välkänt i väst. Om vi hade hållit på och dödat varandra hade vi väl varit på tidningarnas förstasidor varenda dag, konstaterar Nora Schimming-Chase, vice ordförande för Namibias största oppositionsparti, socialdemokratiska Congress of Democrats, och på tillfälligt besök i Sverige.

2006-05-05

Rwanda: ett land under återuppbyggnad

Folkmordet i Rwanda saknar motsvarighet i modern tid. Och västvärldens delaktighet, dess underlåtenhet att ingripa och att informera om vad som hände, är en av förra århundradets största skandaler. Det menar Linda Melvern, journalist, författare och en av deltagarna vid ett seminarium som arrangerades i Stockholm 12 år efter folkmordet.

2006-03-29

Ökade motsättningar inom ANC att vänta

Ingen kan seriöst tvivla på att Afrikanska Nationalkongressen (ANC) i lokalvalen den 1 mars fick ett fortsatt kraftfullt mandat att utveckla och förvalta landet av ”mjölk och honung”. Trots att frustration och otålighet före valet på sina håll tog sig uttryck i handgripliga protester lyckades ANC vinna 66 procent av rösterna - ett överraskande framgångsrikt resultat.

2006-02-22

Uganda: Oroande demokratibrist i Musevenis första "demokratiska" val

Det var lugnt och stilla i den annars så bullriga huvudstaden Kampala när drygt tio miljoner ugandier valde president och parlament i torsdags, den 23 februari. För första gången utmanades på allvar den nuvarande presidenten Yoweri Museveni som installerades 1986.

2006-02-03

Nytt krig hotar mellan Eritrea och Etiopien

Spänningen har ökat i konflikten mellan Eritrea och Etiopien och öppet krig hotar åter. De två länderna utkämpade 1998-2000 ett av mycket få mellanstatliga krig under de senaste decennierna. I dag tvistar man om gränsdragningarna efter fredsavtalet, men grundkonflikten är mer komplicerad än så. Det framkom vid ett seminarium i Stockholm i januari.

2006-01-23

Zambia: Unga tidningsmakare i kampen mot hiv/aids

- Vi vill att unga människor ska tycka att Trendsetters är världens bästa tidning. De ska vilja läsa den från pärm till pärm och längta till nästa nummer. Det säger Samba Yonga, tidningen Trendsetters 26-åriga redaktör.

2005-12-14

Våld och övergrepp – en del av vardagen för kvinnor i Nigeria

Mer än en tredjedel av kvinnorna i Nigeria har utsatts för våld i hemmet. Men att anmäla en våldtäkt eller misshandel är i praktiken meningslöst – det kan sluta med att kvinnan sätts i fängelse medan förövaren går fri. På ett seminarium i Stockholm diskuterades hur nigerianska kvinnors mänskliga rättigheter kan stärkas, och hur västvärlden kan bidra till arbetet.

2005-11-22

Kan FN och Afrikanska unionen rädda freden i Elfenbenskusten?

Pierre Schori leder som förste svensk en FN-operation: UNOCI. Tillsammans med Afrikanska unionen (AU) ska den FN-ledda styrkan på runt 7000 man från ett 50-tal nationer samt 4000 franska trupper, säkerställa freden och främja utveckling i det krigshärjade Elfenbenskusten. - Enda sättet att få reda på vem som styr ett land är att folket går till val. Men det är svårt i ett land där få har identitetshandlingar, sa Pierre Schori under ett seminarium i november.

2005-11-10

Flera hjälparbetare dödade i Uganda

Det förödande inbördeskriget i norra Uganda går snart in på sitt tjugonde år. Alltjämt fortsätter människor att dödas och kidnappas av gerillagruppen LRA, herrens motståndsarmé, och under senare tid har även internationella hjälparbetare blivit utsatta för det meningslösa våld som till stor del bedrivs av bortrövade barnsoldater.

2005-09-01

Uganda – demokrati eller diktatur?

Är Uganda en framgångssaga, ett exempel på hur ett fattigt och krigshärjat land kan resa sig? Eller är landet, som får halva statsbudgeten finansierad av bland annat svenskt bistånd, fortfarande en auktoritärt styrd stat där människorättsövergrepp är vardagsmat? En konferens anordnad av några svenska exil-ugandier i ABF-huset i Stockholm blev plötsligt en statsangelägenhet när Uganda skickade sin inrikesminister och en biträdande justitieminister för att bemöta kritiken mot bristande respekt för mänskliga rättigheter och demokrati i landet.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...