Skriv ut
2020-07-06

De tar Sydafrikas våldsutsatta kvinnor i försvar

I ett av Sydafrikas mest brottsdrabbade områden kämpar anställda och frivilliga på brottsofferorganisationen Ilitha Labantu med att ge psykologiskt och socialt stöd till kvinnor och barn som blivit utsatta för sexuellt våld, misshandel eller brott.

2020-06-09

Fackligt aktiva i Zimbabwe i behov av stöd

Redan före coronapandemin befann sig Zimbabwe i en djup kris, som nu blir än värre. Och även försvårar fackets möjlighet att stödja sina medlemmar. Ungefär två gånger i veckan försöker Japhet Moyo, generalsekreterare på zimbabwiska LO, ta sig till sin arbetsplats.

2020-06-09

Motkraften Sakhile i Zimbabwe: Ingen demokrati utan jämställdhet

”Zimbabwe är inte ett land där medborgarna bestämmer vad som ska göras, det är ett land där politiska eliter sätter agendan”. Motkraften Sakhile Sifelani-Ngoma, chef för Palmecentrets partnerorganisation Women in Politics Support Unit, WiPSU är en av många modiga zimbabwier som arbetar för att förändra landet.

2020-03-31

Stor oro inför coronavirusets spridning i Sydafrikas kåkstäder

Sydafrika, som i nuläget har fler än 1000 verifierade coronafall, har blivit ett epicentrum för spridningen i Afrika. Under torsdagsnatten förra veckan sattes landets 57 miljoner invånare i karantän för att förhindra spridning av viruset som kan komma att drabba fattiga och boenden i kåkstäderna extremt hårt.

2020-01-28

Sydafrikas lantarbetare kräver rättvisa

Det har gått 25 år sedan apartheid avskaffades och demokrati infördes i Sydafrika. Men fortfarande är utmaningarna enorma. Över 70 procent av den odlingsbara jorden ägs fortfarande av den lilla vita minoriteten. Lantarbetare utnyttjas hänsynslöst.

2019-12-17

Kultur sprider glädje i krisens Zimbabwe

En teatergrupp som får stöd av Palmecentret försöker skapa hopp i ett Zimbabwe som befinner sig i en djup kris.

2019-06-18

Engagerade aktivister i Zimbabwe

Det största hoppet i Zimbabwe inger alla de människor som tålmodigt kämpar vidare, trots svåra förhållanden.

2018-10-11

Palmecentret och LO protesterar mot gripande av fackliga ledare

Palmecentret och LO går ut i en gemensam protest mot att fackliga ledare i dag gripits i Zimbabwe. Polisen gjorde en räd mot den fackliga centralorganisationen när facket var på väg att demonstrera mot den ekonomiska politiken.

2018-08-03

Fusk eller rättvisa val i Zimbabwe?

Ett rättvisande valresultat eller fusk? Det är frågan som ställs både i Zimbabwe och omvärlden. Resultatet från måndagens val har nu publicerats och den sittande presidenten Mnangagwa har utropats som segrare.

2018-02-05

Sydafrikanerna är färdiga med Zuma

"Zuma har förstört ditt ANC och ditt arv." Små handskrivna lappar till Nelson Mandela vittnar om krisen för Sydafrikas styrande parti efter åtta år med Jacob Zuma. Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström rapporterar från en kokande kongress i Soweto.

2017-12-05

Vad händer med ANC?

Den 16–20 december 2017 äger ANC:s kongress rum i Johannesburg. ANC har med stor majoritet vunnit alla val sedan 1994 fram till lokalvalet 2016 då partiet fick 54 procent av rösterna. Det var en minskning med åtta procent från valet 2014 och man förlorade majoriteten i fyra storstäder. Nu står man för första gången inför hotet att förlora regeringsmakten i Sydafrika.

2017-11-17

Osäkert läge i Zimbabwe

I onsdags kom uppgifter om att Zimbabwes militär har tagit över makten från den 93-årige presidenten Robert Mugabe. Läget just nu är mycket oklart.

2017-11-16

Sydafrika: Utmaningar för fackförbunden

Labour Research Service försöker skapa utrymme för sydafrikanska fackförbund att mötas.

2017-10-25

Somalia: Fackets avgörande roll i fredsbygget

Den somaliska centralorganisationen FESTU vill stärka fackets roll i freds- och konfliktarbetet i det krigsdrabbade Somalia.

2017-10-03

Namibia: ”Vi kvinnor är starka om vi står upp tillsammans”

Unga kvinnor från sanfolket i Namibia organiserar sig för en bättre tillvaro.

2017-08-24

Sydafrika: Hudfärg avgör lön och förmåner

I Sydafrika visar undersökningar att fler än 200 000 arbetare lever i slaveri. Arvet från apartheid och stor migration från närliggande länder har skapat ett överskott av arbetskraft som framför allt utnyttjas i hushålls-, lant- och byggsektorn.

2017-08-14

Namibia: Optimism trots stora utmaningar

Palmecentrets partnerorganisation Women’s Leadership Centre (WLC) i Namibia arbetar med att stärka den mest utsatta gruppen i samhället: flickor och kvinnor i minoritetsgruppen san.

2017-05-16

Framtidens politiker i Afrika

Delar av Afrikas nya politiska ledarskap formas på utbildningar som Palmecentret är med och driver. I många länder i Afrika är det äldre män som dominerar i politiken. För att stärka unga och kvinnor behövs kunskaper och nätverk.

2017-04-05

Sydafrika: Att stoppa toleransen för våld

Organisationen Ilitha Labantu arbetar med att försöka stoppa det utbredda våldet mot kvinnor i några av Sydafrikas mest utsatta områden.

2017-03-22

Namibia: Forskning för fackliga rättigheter

LaRRI startades av Namibias största fackliga centralorganisation och ägnar sig åt forskning och utbildning kring arbetsmarknadsfrågor.

2017-02-10

Tron på ANC som rörelse och parti

Om ANC:s politiker möter väljarna stärks demokratin och ANC samtidigt. Kanske är just det vägen mot ett bättre Sydafrika och ett bättre ANC, skriver Palmepraktikanten Gustav Björklund Larsen.

2017-02-02

Sydafrika: Lantarbetare kämpar för anständiga villkor

Mer än två decennier efter apartheidsystemets fall i Sydafrika lever många av landets lantarbetare fortfarande under slavlika förhållanden. Det säger fackförbundet CSAAWU, Commercial Stevedoring, Agricultural and Allied Workers Union, som arbetar med att försöka förbättra arbetarnas situation.

2017-01-26

Sydafrikas bostadspolitik – ett eko från apartheid

Trots att apartheid upphörde för snart 23 år sedan syns ojämlikheten fortfarande tydligt i strukturerna på bostadsmarknaden. Politikerna har även uttalat att en låg ambitionsnivå bör förväntas framöver. Ur missnöjet har dock en ny social rörelse som vägrar ge upp kampen om anständiga bostäder, The Housing Assembly, vuxit fram i Västra Kapprovinsen.

2016-11-30

Stadsodling i sydafrikanska kåkstaden

Ekasi Project Green är ett stadsodlingsprojekt som startades i kåkstaden Khayelitsha och som drivs av unga människor från området. Projektet avser att främja en hälsosam livsstil och producera näringsrik mat som folk har råd med. Dessutom skapar odlingsprojektet en yta där unga människor får utlopp för sin kreativitet och kan utvecklas som individer.

2016-11-23

En bättre värld är möjlig

YGAP är en internationell utbildning som genomförs av IFWEA, där bland annat ABF​ ingår, och som riktar sig till yngre personer inom arbetarrörelsen.

2016-11-17

Strejkande lantarbetare i Sydafrika

Mer än två decennier efter apartheidsystemets fall i Sydafrika lever många av landets lantarbetare fortfarande under förhållanden som påminner starkt om apartheids förtryck. Palmecentrets partnerorganisation TCOE stöttar fackförbundet CSAAWU som utlyst en strejk för att försöka ändra på situationen.

2016-10-10

Ungdomar i Namibia förändrar världen

Unga Örnar har flera olika projekt i södra Afrika, i samarbete med Palmecentret. Angelica Berg från Unga Örnar väst åkte till Namibia och besökte bland annat projektet Children's Movement, som handlar om att alla ungdomar kan förändra världen genom att förändra sin omgivning.

2016-09-21

Kan en ny partiledare rädda ANC?

I sommarens lokala val gjorde ANC sitt sämsta val någonsin sedan de första fria valen genomfördes för 22 år sedan.

2016-09-20

Lyckad insamling för lantarbetare i Zimbabwe

Under 2016 har Palmecentret samlat in pengar till förmån för lantarbetarfacket i Zimbabwe. Målet var att förbundet skulle kunna köpa en vävningsbuss för att åka runt på farmerna och organisera medlemmar.

2016-09-19

Stöd de strejkande lantarbetarna!

Vingårdsarbetarna på Robertson Winery strejkar för att visa att de inte längre går med på dåliga löner och usla arbetsförhållanden.

2016-09-16

Kvinnliga lantarbetare dubbelt förtryckta

Kvinnliga lantarbetare är i många fall beroende av både sina män och sina arbetsgivare. Women on farms är en av de sydafrikanska organisationer som arbetar för lantarbetarnas rättigheter.

2016-08-24

Att stoppa hiv och aids i Sydafrika kräver mer än medicin

Att få bukt på spridningen av hiv handlar långtifrån bara om medicinska framsteg, vård och behandling. En rad orsaker i lokalsamhället gör att hjälpen inte når fram, alltifrån brist på rättigheter hos de som bär på viruset till okunskap och svagt ledarskap.

2016-06-30

Kvinnor i Namibia slåss mot förtrycket

Sister Namibia är en feministisk organisation som bland annat ger ut en egen tidning.

2016-06-20

Stort missnöje bland sydafrikaner

ANC riskerar att förlora sin dominans på Sydafrikas politiska karta.

2016-03-07

Tydlig koppling mellan demokrati och fattigdomsminskning

När en naturkatastrof inträffar är naturligtvis i första läget katastrofbistånd oerhört viktig. Men långsiktigt krävs även internationellt stöd för att utveckla demokratin om ett hållbart resultat ska uppnås.

2016-02-17

Nya metoder för fattigdomsbekämpning i Namibia

I Namibia prövas nu nya metoder för att minska ojämlikheten, till exempel en form av medborgarlön. Pilotstudier i byarna Otjivero och Omitara visar att andelen fattiga kan halveras genom en månatlig summa motsvarande 100 svenska kronor per person.

2015-12-22

Ett land där klass och hudfärg avgör allt

Att Sydafrika är ett delat land syns både i historien och vid ett besök i landet. Sydafrika var länge ett skrämmande exempel på det rasistiska lagsystemet apartheid, ett system där människor dömdes och behandlades både juridiskt och socialt helt baserat på sin hudfärg.

2015-12-15

Demokrati är bara första steget

Så är julen snart här. För många kommer en efterlängtad vila och en möjlighet till eftertanke kring det som hänt och händer i vår omvärld.

2015-10-26

Namibia: Nya krav på forna befrielserörelsen

Nya krav ställs på den forna befrielserörelsen SWAPO när en ny generation unga växer upp och vill se politisk förnyelse.

2015-10-05

Sydafrika: Protesterna ger hopp

Sydafrikas historia är fascinerande. Landet som är alla människors ursprung. Här har människor fötts, arbetat, kämpat, älskat och dött i årtusenden. Men det är också ett land där invånarna kämpat mot århundraden av kolonialism och förtryck i olika former.

2015-06-30

Somalia: Hopp om en bättre framtid

Somalias fackföreningsaktivister utstrålar en enorm framtidstro. Här finns viljan till en bättre framtid för Somalia. Den energin måste tas till vara, skriver Palmecentrets Auburn Daniels.

2015-03-10

Zimbabwe: Lantarbetare blir utan lön

Zimbabwe gick i juli 2013 till val efter fem år med en trepartiregering som genomförde stora förändringar av konstitutionen. Trots en valrörelse fylld av kontroverser vann Robert Mugabes parti ZANU-PF, som fortsätter sitt mer än trettioåriga styre av landet.

2014-12-19

Sydafrika: Efter apartheid

Det har gått 20 år sen Sydafrikas första demokratiska val. ANC har under dessa år varit landets överlägset största parti. Simon Andersson från tidskriften Libertas besökte Kapstaden för att ta reda på om Sydafrika blivit jämlikt efter apartheid, hur ANC fungerar och hur arbetarrörelsen organiseras.

2014-12-17

Hushållsarbetare organiserar sig

Runt om i världen finns nära 53 miljoner personer som arbetar i andras hushåll. Hushållsarbetare lever ofta i extrem fattigdom och saknar lagstadgade rättigheter. En ny nätplattform ska hjälpa dem att organisera sig och utbyta erfarenheter med varandra.

2014-12-08

Sydafrika: Vi brottas med liknande problem

Emma Nilsson från tidskriften Libertas har varit i Kapstaden och besökt South African Liaison Organization som arbetar för att förhindra mäns våld mot kvinnor. Även om Sverige och Sydafrika är olika på många sätt finns det också saker som är gemensamma. Det visade sig att vi är mer lika än vad vi tror och att vi står inför samma problem, skriver Emma Nilsson.

2014-12-02

Sydafrika: Folkbildning på andra sidan jordklotet

IFWEA (International Federation of Workers’ Education Association) är en slags sydafrikansk motsvarighet till ABF. De utbildar människor i att hålla studiecirklar och starta organisationer. Mycket arbete återstår. För även om apartheidregimen störtades för 20 år sedan så finns det fortfarande stora problem kvar i Sydafrika.

2014-09-08

Sydafrika demonstrerar i solidaritet med Palestina

Kapstaden är en av de städer som samlar flest Gaza-demonstranter. Palestinier och sydafrikaner delar många levda erfarenheter. Det skriver Mikael Leyi i Dagens Arena.

2014-09-03

Sydafrika: Demokrati tar tid

ANC har lett Sydafrika i tjugo år. Tjugo år av demokrati. Vad hinner man uppnå på tjugo år? Tjugo år är en kort tid. Eller lång. Det beror naturligtvis på vad man jämför med. I Sydafrika beräknas medellivslängden för en man vara 51 år och för en kvinna 53. Sett ur det perspektivet är tjugo år nästan ett halvt liv, skriver Palmecentrets Kajsa Lönegård i Morgonbris.

2014-09-01

Sydafrika: Demokrati tar tid

ANC har lett Sydafrika i tjugo år. Tjugo år av demokrati. Vad hinner man uppnå på tjugo år? Tjugo år är en kort tid. Eller lång. Det beror naturligtvis på vad man jämför med. I Sydafrika beräknas medellivslängden för en man vara 51 år och för en kvinna 53. Sett ur det perspektivet är tjugo år nästan ett halvt liv, skriver Palmecentrets Kajsa Lönegård i Morgonbris.

2014-04-29

Sydafrika: Vart är landet på väg?

En samspelt regnbågsnation som brottas med korruption, fattigdom och arbetslöshet. En politisk demokrati där de vita fortfarande kontrollerar ekonomin. Så beskrevs Sydafrika när Palmecentret och Arena Idé nyligen uppmärksammade 20-årsjubiléet av det första fria valet.

2014-06-24

Sister Nambia bekämpar våldet mot kvinnor

– Hon bad om det. Det var pojkvännens ord sedan han med sex knivhugg mördat Tiffany Lewin, 22 år, och mor till två barn. Själv låg han på sjukhus efter skador han fått då ett av barnen, en fyraåring, med en kniv försökte rädda sin mamma.

2014-05-07

Sydafrika: Apartheid där det hör hemma - på museum

Ingången till apartheidmuseet i Johannesburg i Sydafrika består av två grindar. På den ena står det ”whites” och på den andra ”non-whites”. På biljetten anges vilken ingång du ska ta, slumpmässigt förstås.

2014-04-09

Lisbet Palmes tal till minne av folkmordet i Rwanda

I år är det 20 år sedan folkmordet i Rwanda, då en miljon människor dödades. Lisbet Palme ingick i den panel som för Afrikanska unionens räkning utredde folkmordet. Läs hennes tal på engelska från en minneshög som den rwandiska ambassaden arrangerade den 7 april i Stockholm.

2014-02-27

ETU arbetar mot hiv och aids i Sydafrika

Organisationen Education and Training Unit (ETU) bildades i samband med de första demokratiska valen i Sydafrika 1994. Sedan dess har ETU bland annat arbetat med att utbilda unga politiker och koordinera kampen mot hiv och aids.

2014-02-12

Sydafrika: Marius ord följer mig

”Vi har fokuserat för mycket på det som går att se och för lite på det som inte går att se”, säger Marius Fransman, lokal ANC-företrädare i Västra Kapprovinsen. I sin enkelhet sammanfattar det både ANC:s interna, och Sydafrikas nationella, utmaningar. Det skriver Palmecentrets Anna Sundström i NSD.

2014-02-10

Sydafrika: ANC:s ställning har rubbats

ANC firar tjugo år vid makten. Men inför de nationella valen som hålls i vår rör sig marken för första gången på allvar under partiets fötter. Det skriver Palmecentrets Mikael Leyi i Dagens Arena.

2014-01-08

Sydafrika: De skildrar missförhållanden på arbetsplatserna

Palmecentrets sydafrikanska partnerorganisation Workers World Media Production arbetar sedan 2009 med att producera tv-programmet Labour Show. Där skildras arbetarnas vardag och de missförhållanden som arbetare dagligen möter på sina arbetsplatser.

2013-12-06

Palmedagen 2013: Vägen till demokrati och minoritetsgrupper i Somalia

Somalia har Afrikas längsta kust. Stora delar av landet är täckt av torrt slättlandskap. Klimatet är varmt med oregelmässigt regnfall och torka. De mer fruktbara och odlingsbara områdena ligger i södra delen av landet. Avskogning och övergräsning är allvarliga miljöproblem, vilket gör livssituationen svår för landets många jordbruksarbetare. Somalia är ett väldigt homogent land där den enskilt största folkgruppen är etniska somalier. Städerna är stora till följd av en starkt tilltagande urbanisering. Landet tillhör, som ett av få icke-arabiskt talande länder, den arabiska samarbetsorganisationen Arabförbundet.

2012-11-18

Black, gifted and gay

Gayrörelsen i Sydafrika har gjort stora framsteg och landet har en av världens mest progressiva konstitutioner. Samtidigt är hot, trakasserier och våld vardag för många kvinnor, transexuella och lesbiska. Möt Acey som är aktiv i den sydafrikanska gayrörelsen, och som har en viktig historia att berätta.

2009-11-16

Palmedagarna 2009: Cirklar för förändring i Kenya

- Genom dialogcirklarna vill vi informera gemene man om deras rättigheter och möjligheter att själva styra vårt land, berättar Alex Otiene, som är projektledare för ungdomsorganisationen ULUSI i Bono i Kenya.

2009-11-16

Palmedagarna 2009: Små steg mot ökad demokrati i Zimbabwe

- För att ta det bästa scenariot: Om ett år eller två finns en färdig konstitution, fria och rättvisa val hålls i vilka MDC vinner majoritet. Men Zanu-PF är i opposition. De är fortfarande en politisk faktor att räkna med.

2009-11-15

Palmedagarna 2009: ANC saknade ledare

När ANC vann valet 1994 saknades personer för viktiga ledarställningar. Och när ledarskapet skulle formas föll kontakten med gräsrötterna bort. Även korruption har nästlat sig in i partiet.

2009-11-15

Palmedagarna 2009: Jämställd i kampen men inte vid makten

Kvinnorna bar vapen. De pausade sina liv för att vara med i befrielsekampen. När de återvände hem kom många aldrig till makten. Det sa Thoko Matshe, kvinnorättsaktivist, om de olika befrielsekamperna i södra Afrika.

2006-10-30

Palmedagarna 2006: "Sanningen kommer att vara läkande"

Det var slagordet när Sydafrika satte igång sin försoningsprocess i början av 1990 - talet. Istället för spott och straff betonades sanning och förlåtelse. Det har hyllats och stått som modell för konfliktlösning över hela världen. Men hur fungerar försoning i praktiken och vilka lärdomar kan vi dra av de erfarenheter som gjorts?

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...