Skriv ut
2019-12-18

Var med och gör skillnad

Trots ljusen i juletid känns mörkret – i världen. Aldrig någonsin har vi människor varit så sammanflätade som nu, genom Internet, resor och nyheter som direkt når oss från världens alla hörn.

2019-12-11

Vi måste ge människor hopp

Människorna som går ut på gatan i Santiago de Chile och Beirut gör det för att de drömmer om en annan värld.

2019-12-06

Svenska folket är för ett kärnvapenförbud

– Svenska folket känner att kärnvapenhotet är en av vår tids stora globala ödesfrågor, precis som klimatet, säger Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center.

2019-11-19

Palmedagarna 2019 gav hopp om en bättre framtid

En imponerande samling människor från hela världen, som tillsammans visade på att det finns hopp och konkreta lösningar på de globala utmaningarna. Ungefär så kan man sammanfatta Progressive Alliance Convention och Palmedagarna; tre dagar som fyllde Folkets hus i Stockholm.

2019-10-03

Kom till Palmedagarna och Progressive Alliance!

Årets viktigaste dagar för dig som bryr dig om världen!

2019-08-29

Nyhetsbrev augusti 2019

Stöd människors kamp för demokrati, mänskliga rättigheter och fred i Olof Palmes anda världen över. Bli månadsgivare. Ditt stöd gör skillnad.

2019-03-28

Världen brinner – och vi för den

Den svenska arbetarrörelsen har slagits för internationell solidaritet ända sedan den grundades. Gräsrötterna har varit ryggraden i solidaritetsarbetet.

2018-12-27

Starkt stöd för att Sverige undertecknar kärnvapenförbudet

Kampen mot kärnvapen går framåt i världen. Schweiz parlament röstade under december för att landet ska skriva under avtalet om ett globalt kärnvapenförbud. I Sverige vill 85 procent av befolkningen att våra politiker går samma väg.

2018-10-17

Tiden är knapp för mänskligheten

Samma dag som FN:s klimatpanel IPCC presenterade sin rapport stod det klart att högerpopulisten Jair Bolsonaro vunnit den första valomgången i Brasilien. Bolsonaro är en av många politiska ledare som tvivlar på klimatförändringarna.

2018-06-29

NY RAPPORT: Sveriges feministiska utrikespolitik

I Palmecentrets nya rapport intervjuas makthavare runt om i världen om sina tankar kring Sveriges feministiska utrikespolitik.

2018-05-25

Ny bok: 40 år av solidaritet

Arbetarrörelsens Internationella Centrum (AIC) bildades 1978. 14 år senare slogs AIC ihop med Arbetarrörelsens Fredsforum. Den nya organisationen fick namnet Olof Palmes Internationella Center.

2018-05-07

Blanda inte samman bistånd och återtagande av flyktingar!

När Socialdemokraterna i går presenterade sin migrationspolitik sades att enbart länder som går med på att återta flyktingar ska få svenskt bistånd.

2018-04-24

Ny tidning: Global Solidaritet

Global Solidaritet är en tidning om Palmecentrets arbete i olika delar av världen.

2018-04-11

Låt världen ta plats i valrörelsen

Frågor om internationell solidaritet borde få större utrymme i valrörelsen, tycker Palmecentret och 50 andra organisationer som står bakom uppropet #hjärtavärlden.

2018-02-23

Varför stoppar ingen kriget?

I mars går kriget i Syrien in på sitt sjunde år. Ett krig som hittills krävt mer än en halv miljon människors liv och skapat miljontals flyktingar. Det internationella samfundet står handfallet och FN:s trovärdighet står på spel. Men i Sydafrika blåser förändringens vindar.

2017-11-22

Anna Sundström: Framtidstro på Palmedagen

Den 11 november firade Palmecentret 25 år. Temat för firandet var: Från oro till framtidstro.

2017-10-25

Stort stöd för kärnvapenförbud

Nästan nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. Det visar en opinionsundersökning som Olof Palmes internationella center beställt från Sifo.

2017-10-23

En kärnvapenfri värld är möjlig

Att Nobelkommittén väljer att ge priset till den internationella kampanjen mot kärnvapen är en viktig signal, skriver Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström.

2017-10-06

Kampanjdag för bättre arbetsvillkor

Den 7 oktober är internationella dagen för bra arbetsvillkor. Den latinamerikanska fackföreningsrörelsen fokuserar i år särskilt på frågan om sociala trygghetssystem.

2017-10-06

Nobelpriset till Ican – där Palmecentret är medlem

Nobels fredspris 2017 går till International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican), där bland annat Palmecentret är medlem.

2017-09-03

Debatt: Viktigt att Sverige ratificerar förbud mot kärnvapen

I somras bröt jublet ut i FN:s högkvarter – 122 stater, däribland Sverige, hade röstat för en konvention om ett totalförbud mot kärnvapen. Ett viktigt steg på vägen för att eliminera ett av de största hoten mot hela mänskligheten.

2017-08-22

Krönika: Det finns motkrafter

Tillsammans är vi en motkraft som kan möta hoten mot demokrati och mänskliga rättigheter, skriver Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström.

2017-06-19

Från oro till framtidstro

Sveriges utrikesminister sedan 3 oktober 2014. Generalsekreterare för Olof Palme Internationella Center sedan 13 februari i år, men med ett långt engagemang i utrikesfrågor. Margot Wallström och Anna Sundström möts för ett samtal om feministisk utrikespolitik, kärnvapen och engagemang.

2017-06-14

Ökade förföljelser av fackligt aktiva

I allt fler länder ökar våldet och hotet mot fackliga aktivister.

2017-05-18

Sverige godkänner protokoll mot tvångsarbete

Tvångsarbete är ett globalt problem som även förekommer i Sverige. Fackföreningsrörelsen har länge krävt att den svenska regeringen ska godkänna ett ILO-protokoll vars syfte är att motverka slaveri och andra former av tvångsarbete.

2017-03-23

Klimatet – en ödesfråga för arbetarrörelsen

Hur kan vi hitta gemensamma lösningar på klimatförändringarna och hotet mot miljön? Det diskuterades på Palmecentrets seminariedag i Stockholm 15 mars.

2017-03-21

En rörelse i rörelse

Det räcker inte att ha det rätta budskapet, vi måste också ha förmågan att samla människor bakom oss, skriver Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström.

2017-03-20

Globala mål för hållbar utveckling

Utrota extrem fattigdom. Minska orättvisor och ojämlikhet i världen. Lösa klimatkrisen. Det är det ambitiösa syftet med de nya globala målen för hållbar utveckling.

2017-03-02

Hongkong: Hushållsarbetare organiserar sig

Det är söndag, den dag i veckan då Hongkongs flera hundratusen hushållsanställda är lediga. Dagen då de har möjlighet att träffa och umgås med vänner från hemlandet. Majoriteten av dem kommer från Filippinerna men nästan lika många har sitt ursprung i Indonesien. Andra stora grupper hushållsanställda migrantarbetare kommer från Fastlandskina, Sri Lanka och Bangladesh.

2017-01-31

Palmecentrets ordförande om ny broschyr mot slavarbete

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna finns ett mycket tydligt förbud mot slavarbete: ”Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.” Men ändå finns det enligt den internationella arbetslivsorganisationen ILO cirka 21 miljoner människor runt om i världen som utsätts för tvångsarbete under slavliknande förhållanden. Miljontals är offer för trafficking och olika former av människohandel.

2017-01-04

Anna Sundström ny generalsekreterare

En enig styrelse utsåg idag Anna Sundström till ny generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center. Hon efterträder Jens Orback som i oktober meddelade sin avgång.

2016-11-14

Putin och Trump förenas i reaktionär politik

Hur kommer världen se ut med två sådana ledare i Kreml och Vita huset? Framtiden känns plötsligt mörk, skriver Inga Näslund.

2016-11-07

Missbruk hindrar utveckling

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO bedriver flera olika internationella projekt. Men de har starka krafter emot sig, alkoholindustrin vill hitta nya marknader i bland annat asiatiska länder.

2016-10-31

Nedrustning: Historiskt FN-beslut om kärnvapen

FN:s generalförsamling röstade i torsdags igenom en resolution om kärnvapennedrustning.

2016-09-12

Palmedagarna 2016: Om fred och säkerhet, EU och solidaritet

Den 3-4 september 2016 ägde Palmedagarna rum i Bollnäs. Drygt hundra deltagare fick under två dagar ta del av föreläsningar och diskussioner om många olika internationella frågor, bland andra EU:s framtid, fred och säkerhet samt läget i Filippinerna, Albanien, Moldavien, Bolivia och Belarus.

2016-09-12

Palmedagarna 2016: Fred och säkerhet i en föränderlig värld

Säkerhetsperspektivet behöver breddas. I en alltmer globaliserad värld blir samtidigt politiken alltmer nationell. Det sade Philip Botström, ordförande i SSU, i en diskussion under Palmedagarna om fred och säkerhet i en föränderlig värld.

2016-09-12

Palmedagarna 2016: Solidaritetens kraft och möjligheter

En solidarisk politik kan göra större skillnad, men då måste även ambitionsnivån höjas. Förändringen av svensk vapenexport är ett lyckat exempel. Det sade Laila Naraghi, nybliven riksdagsledamot från Kalmar län, i ett samtal om solidaritetens kraft och möjligheter tillsammans med Pierre Schori, ordförande för Olof Palmes minnesfond och Elisabeth Brandt Ygeman, andra vice ordförande i Handelsanställdas förbund.

2016-06-13

Niklas sprang maraton för fred och demokrati

2016-04-27

Jens Orback: Bristande tillit blir till allas kris

Den senaste månadens skandaler kring Panama och skatteplanerande borde egentligen inte överraska någon.

2016-04-20

Palmebyst till Vietnam

Ett stort tack till alla som varit med och skänkt pengar till en Palmebyst i Vietnam.

2016-04-14

Facklig kamp för en bättre värld

Palmecentret har gett ut en ny broschyr om fackliga projekt.

2016-03-21

Civilsamhällets krympande utrymme hot mot demokratin

I dag lever sex av sju människor i länder där medborgerliga rättigheter är begränsade och hotade.

2016-02-26

Hopp inför framtiden

Bristen på hopp är det största hotet mot vår säkerhet – både lokalt och globalt, skriver Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback.

2015-12-02

Stoppa det moderna slaveriet!

Slaveri är fortfarande ett stort problem på många håll i världen. I samband med internationella dagen mot slaveri kräver den svenska fackföreningsrörelsen att regeringen gör mer i kampen mot tvångsarbete.

2015-11-27

Klimatet: Folkrörelser hoppas på vändpunkt

Inför klimattoppmötet i Paris är många folkrörelser och gräsrotsorganisationer över hela världen med och organiserar protester.

2015-11-10

Palmecentrets nedrustningsarbete och medlemskap i ICAN

Olof Palmes internationella center har en lång historia av att arbeta med nedrustningsfrågor och var en av de pådrivande organisationerna då Socialdemokraterna på sin partikongress 2013 tog beslut om att verka för ett demokratikriterium i regelverket för vapenexport.

2015-10-19

Jens Orback: Stort engagemang för att hjälpa flyktingar

Att människor engagerar sig för att stödja flyktingarna visar att vi alla hör samman. Gränsöverskridande utmaningar måste mötas av gränsöverskridande samarbete och solidaritet, skriver Palmecentrets Jens Orback.

2015-10-16

Alla insatser spelar roll

2015-09-28

Din hjälp når fram – fortsätt skänka!

Stöd människor på flykt!

2015-09-22

Ett Turkiet i förändring

Läget i Turkiet är oroligt och missnöjet växer mot ett krig som allt färre ser ett slut på. Förhoppningsvis blir valet i november en kraftmätning där krafterna för en förnyad fredsprocess och stärkande av minoriteternas rättigheter återigen visar sig starka.

2015-09-21

Solidaritet med människor på flykt

Flykten undan inbördeskriget i Syrien och terrorgruppen IS fruktansvärda härjningar fortsätter. Gränserna stängs framför flyktingarnas ögon och de tvingas sova utomhus och finna nya vägar.

2015-09-09

Presidentmakt eller demokrati?

I förra veckan besökte jag tillsammans med en grupp riksdagsledamöter från Socialdemokraterna de turkiska oppositionspartierna CHP och HDP.

2015-09-08

Visa solidaritet med människor på flykt

Miljontals människor har tvingats lämna sina hem. De flyr från inbördeskriget i Syrien och från terrorgruppen IS fruktansvärda härjningar. På sikt måste kriget och terrorn stoppas och ett fredligt, demokratiskt Mellanöstern byggas upp. Men just nu behövs akuta humanitära insatser för att rädda liv.

2015-07-02

Hållbara samhällen byggs via social rättvisa

Orsakerna bakom extremism är komplexa. Religion är inte den viktigaste orsaken bakom problemet. I stället är islam och andra religioner – eller den roll religion kan ha för stabilare identiteter – snarare en del av lösningen.

2015-05-12

Enträgen vinner

Under konferensen om kärnvapennedrustning i New York är många folkrörelser och gräsrotsorganisationer på plats. Historien visar hur viktigt motståndet från civila samhället har varit i frågan om nedrustning av kärnvapen.

2015-04-29

Jens Orback: Att stå upp för någon du aldrig mött

Frågan om människors behov av förflyttning har inte varit så kritisk och brådskande sedan andra världskriget. Båtolyckorna på Medelhavet har hittills i år tagit minst 1750 människors liv. Det är 30 gånger fler än samma period förra året.

2015-04-14

Ny facklig handbok

Nu finns en ny engelskspråkig handbok som handlar om hur man bygger upp fackliga organisationer.

2015-03-27

Vad är alternativet?

Nu kritiseras utrikesministern för att relationen till Saudiarabien försämrats. Men hur kan Saudiarabien kallas något annat än diktatur?

2015-02-24

Vilka principer ska styra vår utrikespolitik?

Det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien undertecknades av den dåvarande socialdemokratiska regeringen 2005 och förlängdes av alliansregeringen 2010. I den så kallade Saudiaffären 2012 avslöjades att Sverige planerade att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik.

2015-02-23

Anna Lindh-seminariet 2014

Anna Lindh-seminariet 2014 fokuserade på arbetet för att utveckla ett globalt Saltsjöbadsavtal.

2015-02-02

Blerta Hoti: En feministisk utrikespolitik stärker freden

Sverige har en feministisk rödgrön regering med en uttalad feministisk utrikespolitik. Det ger goda förutsättningar för att vara en global förebild för ett mer jämställt och fredligt samhälle.

2015-01-23

Utbildning för mer demokrati

I januari genomfördes en utbildning för representanter från partier i stater som är eller har varit auktoritärt styrda. Deltagarna fick bland annat diskutera hur man bedriver kampanjer och opinionsbildning.

2015-01-15

Sjuttio år utan Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg är den person som räddade flest judar från förintelsens dödsläger. I januari 2015 har det gått 70 år sen Raoul Wallenberg försvann i Budapest. Med anledning av detta hölls en minneskonferens i Tel Aviv, Israel, där bland annat Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback höll tal.

2014-12-22

Här värnar vi allas lika värde

Jag var 12 år när jag blev flykting och tvingades lämna mitt hem. Det var innan finanskrisen, lasermannen och Sverigedemokraterna. Jag vill fortfarande tro att här värnar vi allas lika värde.

2014-12-19

Röster från ICT-konferensen

I december 2014 träffades 15 personer från Burma, Belarus och Iran för att stärka sina kunskaper om ICT (Information and communications technology) och utbyta erfarenheter av politiskt arbete i auktoritära stater. Under dagarna arrangerades det föreläsningar och workshops om allt från internetsäkerhet till videoproduktion.

2014-12-19

Internet och sociala medier i auktoritära stater

Palmecentret har arrangerat en konferens där människor från Burma, Belarus och Iran fick möjlighet att utbyta erfarenheter och lära sig mer om internet och sociala medier.

2014-09-24

”Sverige – ta ansvar för de globala utmaningarna"

”Vi uppmanar Sveriges nya regering att under det kommande årets förhandlingar agera för att FN:s medlemsstater enas kring ambitiösa utvecklingsmål på flera områden”, skriver 17 svenska organisationer.

2014-09-12

Världen går att förändra

– Så länge jag kan komma ihåg har jag varit internationellt intresserad. Och tack vare Olof Palme utvecklades det intresset. Inte minst i samband med att Sovjetunionen invaderade Tjeckoslovakien och så Vietnamkriget förstås. Det säger Stefan Löfven.

2014-04-22

Nytt nummer av Internationella Socialdemokraten

Nu utkommer Internationella Socialdemokraten 2014. Läs om Stefan Löfvens visioner för internationell politik, om kampen för jämställdhet i Tunisien och om unga demokratiaktivister i Burma.

2014-06-09

Regeringens nya biståndspolitik brister i analys och visioner

Regeringens biståndsplattform har för allvarliga brister för att som avsett fungera som den svenska biståndspolitikens övergripande styrdokument. Den saknar omvärldsanalys och visioner om hur en rättvis och hållbar värld ska uppnås. Det är allvarligt, menar företrädare från en rad organisationer, däribland Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback.

2014-04-23

Annelie Nordström ”Globala facket måste bli bättre på rekrytering”

– Mitt viktigaste budskap är att de globala facken måste lyfta fram medlemsrekryteringen. Jag tror att vi måste erkänna att det behövs ett helt annat driv, säger Annelie Nordström, ordförande i Kommunal.

2014-04-11

”Varje försoningsprocess är unik”

– Rubriken för kvällens seminarium är dömande eller försoning, men det ska inte tolkas som ett motsatsförhållande, för det är det inte. Domstolarnas roll är bara en del av den långa försoningsprocess som följer efter en konflikt, sa Lena Hjelm-Wallén, tidigare utrikesminister och vice statsminister, på ett seminarium den 27 mars i ABF-huset i Stockholm.

2014-04-10

Åke Söderman: Alla kan bidra

Vi har ett sådant fint arv i arbetarrörelsen av internationell solidaritet, inte minst under Olof Palmes tid, och det kan vi bli ännu bättre på att förvalta. Det säger Åke Söderman, ombudsman på ABF Gävleborg, som på året distriktskongress för Socialdemokraterna i Gävleborg värvade nio nya månadsgivare till Palmecentrets solidaritetsfond.

2014-03-25

Karl-Petter Thorwaldsson: "Vi ska bara stödja demokratiska fackföreningar"

– Jag hävdar ofta saker som inte är populära inom den globala fackföreningsrörelsen, säger LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson. Han tar emot på sitt tjänsterum i LO-borgen. Ovanför skrivbordet hänger en gigantisk tavla målad av Albin Amelin. Motivet är ett fackligt möte med röda fanor och en talare längst fram.

2013-12-06

Palmedagen 2013: Så vill vi minska klyftorna i världen

Dagens sista talare var Urban Ahlin, Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson. Han inledde med att slå fast att vi inte ska bekämpa klyftor, utan själva orsaken till klyftorna. Liksom Joakim Palme påminde han om att Sverige på 1800-talet var fattigare än dagens fattigaste länder, och menade att vi måste lära av hur vi tog oss ur det.

2013-12-06

Palmedagen 2013: Klyftorna mellan fattiga och rika i världen

Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, höll en innehållsrik föreläsning om global ojämlikhet och hur den bäst bekämpas. Han började med att ifrågasätta uppfattningen att fattigdom i Europa och i utvecklingsländer skulle skilja sig åt så mycket att inget går att lära av erfarenheter från vår del av världen.

2013-12-06

Palmedagen 2013: Panelsamtal

Finalen på Palmedagen 2013 blev ett samtal mellan Urban Ahlin, Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson, Wanja Lundby-Wedin, ordförande för Palmecentret, och Andrine Winther, internationell sekreterare för Socialdemokraterna. Samtalsledarna Daniel Wolski och Charlotte Malmborg, båda från S-studenter i Malmö, frågade ut paneldeltagarna om deras syn på globaliseringen och dess effekter för ojämlikheten.

2012-11-28

Palmedagen 2012: Folkrörelsernas roll i utveckling och förändring

”När man talar om Palmecentret som det har varit, som det är och som det ska bli, då talar man om världen.” Så inledde Jens Orback, generalsekreterare på Palmecentret, årets Palmedag den 17 november. Temat var ”Tillsammans för förändring – folkrörelser för demokrati”. Under dagen firades också att det är 20 år sedan Palmecentrets bildades.

2012-11-28

Palmedagen 2012: Framtiden för arbetarrörelsens internationella folkrörelsesamarbete

”För den som vill förbättra sina livschanser räcker det inte att berika sig själv. Man måste leva i ett anständigt samhälle, och det skapar man bäst tillsammans” sa Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback under det avslutande samtalet för Palmedagen 2012.

2012-11-28

Palmedagen 2012: Kampen för demokrati fortsätter – möt Palmecentrets samarbetspartners

LO:s respektive Socialdemokraternas internationella sekreterare, Keth Thapper (LO) och Ann Linde (S) ledde ett samtal mellan partners från Palmecentrets samarbetsprojekt i tre länder: Serbien, Tunisien och Belarus. Marija Grbic från serbiska SSSV och Ingrid Andrae från Västra Götalands LO-distrikt diskuterade utmaningar och målsättningar för fackföreningsrörelsen i Serbien.

2010-12-05

Palmedagen 2010: Kvinnor, fred och säkerhet

Resolution 1325 fyllde tio år i år. Idén föddes efter 90-talets massvåldtäkter i Bosnien och Rwanda, då massvåldtäkter under krig uppmärksammades offentligt för första gången och rapporter om systematiska övergrepp mot kvinnor chockade omvärlden. Det internationella samfundet kunde inte längre blunda för att kvinnornas roll i konflikter skiljde sig från männens och behovet av en resolution blev tydligt efter starka påtryckningar från det civila samhället. Men hur implementeras resolutionen idag?

2010-07-14

Kampanj mot korruption i Ryssland

-Jag inbjuder alla intresserade att ingå i en koalition för bekämpning av korruptionen i Ryssland som vi nu kungör starten av, sa Michael Gorny, chef för NGO:n Strategia, under Nordiskt forum för säkerhetspolitiks konferens i Sankt Petersburg.

2010-02-11

Gruvarbetarnas rättigheter måste stärkas

- Arbetet i gruvan är som ett krig, beskrev journalisten Maria Söderberg livet i den vitryska gruvstaden Saligorsk, under ett seminarium om gruvarbete i världen, arrangerat av Palmecentret och ABF Stockholm.

2009-11-15

Palmedagarna 2009: Den nyliberala globaliseringen går i graven

Utvecklingsländerna lider mer av finanskrisen än vi i väst och är samtidigt oskyldiga till att ha skapat den. När dagens orättvisa globaliseringsmodell är på väg att dö bör den internationella fackförbundsrörelsen ta chansen och skapa alternativa modeller.

2009-06-26

Iran och Nordkorea – hot mot internationella samfundet

Ahmadinejad har det iranska väktarrådets öra och naturligtvis ett betydande inflytande över den dagliga politiken. För omvärlden är en huvudfråga om Iran kommer att gå vidare med att utveckla sitt civila kärnenergiprogram - vilket är tillåtet enligt ickespridningsfördraget, NPT - till att tillverka egna kärnvapen, som de är förbjudna att göra som signatär av NPT. Iran anklagas för att inte ha rapporterat om sitt kärnenergiprogram till IAEA på det sätt som förutsätts.

2009-03-09

Konflikterna i Mellanöstern och Sudan - finns det lösningar?

Konflikterna i Mellanöstern och Sudan - finns det lösningar? är ett nytt studiematerial som Palmecentret givit ut med Gunnar Lassinantti som författare (93 sidor). Materialets syfte är att presentera bakgrundsfakta och analyser och bidra till arbetet med dialog och konfliktlösning. Det är slutresultatet av ett projekt som finansierats av Folke Bernadotteakademin.

2009-02-10

Barack Obama installerad som president – står inför svåra prövningar

- Barack Obama som var underskattad i början av sin valkampanj, har rivstartat genom att de första dagarna som president presentera ett nytt stort beslut varje dag för att med eftertryck demonstrera att hans administration står för ”change” (förändring) i förhållande till den avgående presidentens politik. Han vill göra förändringar och på vissa områden mycket fundamentala sådana, som en man som står för ”action”.

2008-03-25

Draksåddens år – bok om Irakkriget av Pierre Schori

– 3987 amerikaner har nu dödats i kriget, och minst 150 000 irakier, varav de flesta varit civila. Bara ifjol kostade kriget 138 miljarder US-dollar, en summa som skulle ha räckt till att ge alla 45 miljoner amerikaner som är oförsäkrade sjukförsäkringar. Det sade Pierre Schori på ett seminarium i ABF-huset där han presenterade sin nya kritiska och närmast dokumentära bok ”Draksåddens år – 11 september, Irakkriget och världen efter Bush” (Leopard förlag, 229 sidor, 2008).

2008-02-13

Riksdagens årliga utrikesdebatt

Vid årets utrikespolitiska debatt i riksdagen angrep socialdemokraternas utrikespolitiska talesman, Urban Ahlin, regeringens utrikespolitiska deklaration särskilt för dess brister om massförstörelsevapen och nedrustning. I debatten ville Carl Bildt öppna för ett svenskt deltagande i Natos snabbinsatsstyrka, vilket Urban Ahlin avvisade för socialdemokraternas del.

2008-02-06

Ännu oavgjort efter amerikanska supertisdagen

Knapp fördel för Hillary Clinton på den demokratiska sidan och något större fördel för John McCain på den republikanska sidan. Så sammanfattas resultaten av primärvalen under ”supertisdagen” 5 februari i mer än 20 delstater inför det amerikanska presidentvalet i november.

2006-12-22

Det gick inte riktigt som vi hoppats – en återblick på år 2006

Det började så bra. Året inleddes i Palestina med en valrörelse inför ett val där många hoppades att palestinierna skulle stärkas i sin strävan mot att leva i fredlig samexistens med israeler. Få hade trott att valen skulle kunna genomföras under ockupation i en region där våld och hot blivit till en del av vardagen. Men palestinierna slog omvärlden med häpnad och genomförde ett av de bäst genomförda och mest demokratiska valen i regionens historia.

2006-12-20

USA:s relation till Mellanöstern

USA:s Mellanösternpolitik väcker starka känslor över hela världen. I USA har det dock länge varit svårt att kritisera den förda politiken - på grund av "Israel-lobbyn", menar några välrenommerade statsvetare. Zachary Lockman, professor vid institutionen för Mellanösternstudier vid New York University, anser att det snarare är USA:s hegemoniska anspråk som ligger bakom.

2006-11-17

Höstens kongressval i USA tar sikte på presidentvalet 2008

Kongressvalet i november som förde demokraterna till majoriteten i både senaten och representanthuset präglades starkt av president George W Bush misslyckade Irakkrig. Bush kunde inte räddas av fem år av obruten amerikansk ekonomisk expansion och låg arbetslöshet i oktober. Medelklassen har känt sig klämd av fallande huspriser, stigande kostnader för college och sjukförsäkringar och förlorade industrijobb som ersatts av sämre betalda jobb inom tjänstesektorn.

2006-10-30

Palmedagarna 2006: Globalisering på gott och ont

Under årets Palmedagar diskuterades olika aspekter av globaliseringen. Det var mycket givande diskussioner men de visade också på svårigheten att definiera begreppet, något jag också tampades med för fem-sex år sedan som ledamot i den parlamentariska utredningen "Globkom", som lade grunden för det som idag är Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU).

2006-06-10

”Europas bild av USA en karikatyr”

Den europeiska bilden av USA:s utrikespolitik är rena karikatyren, hävdade den amerikanske statsvetaren Robert J Lieber vid ett seminarium i Stockholm i maj. Han beskrev denna kritik på ett sätt som även det närmade sig karikatyren – men nog ändå kändes igen av många av åhörarna. – USA anses ha blivit galet efter 11 september-händelserna och föra aggressiva krig över hela världen. Allt ont kan skyllas på USA, på USA och Israel. Men det är helt fel, sade han.

2006-01-23

Arbetare i alla länder - konflikt eller samverkan?

I samband med World Social Forum kommer världens ögon för några veckor att riktas mot arbetare i hela världen. Samtidigt som debatten om jobbflykten till länder i Syd rasar som bäst blir det allt viktigare för arbetarklassen i hela världen att förenas i kampen mot nyliberalismen.

2005-09-26

Palmedagarna 2005: Mänskliga rättigheter i arbetslivet

- Mänskliga rättigheter i arbetslivet är inte bara en facklig fråga – det berör hela samhället. Med den utgångspunkten inledde Guy Ryder, generalsekreterare för Fria Fackföreningsinternationalen ICFTU, ett samtal om jobben, facken och företagen tillsammans med Wanja Lundby Wedin, ordförande för LO.

2005-09-26

Palmedagarna 2005: Kränkningar av kvinnors rättigheter

– Kvinnor betraktas världen över som andra klassen medborgare och utsätts livet igenom, från foster till döden, för olika former av övergrepp. Redan som foster finns faran i att man lever i en kvinnas kropp som ofta lever under hot om fysiskt våld. Det sa Roma Debrabata från den Indiska organisationen STOP verksam i New Deli. Hon deltog i Palmedagarna tillsammans med Iluta Lace, ordförande i Martacenter i Lettland, Riga, och Inger Segelström, EU-parlamentariker.

2005-09-26

Palmedagarna 2005: Makten att förändra

När man tillbringar en helg med att studera konflikter, miljöproblem och brist på utbildning och jämställdhet runt om i världen, kan man lätt bli lite nedstämd. Det är då man behöver någon som säger: Ditt arbete gör skillnad. Fortsätt kämpa! Du behövs!, vilket var precis vad Debbie Stothard från organisationen ASEAN gjorde.

2005-09-26

Palmedagarna 2005: Laila Freivalds: Det finns inget alternativ till FN

- Stödet för FN och folkrätten utgör en central punkt i Sveriges utrikespolitik. Med de orden inledde utrikesminister Laila Freivaldsen diskussion om FN, milleniemålen och toppmötet tillsammans med Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet och Åsa Bjering, LSU.

2005-09-26

Palmedagarna 2005: Rätten till vatten

”Vem ska äga vattnet?”, inledde Inga-Lena Wallin, internationell sekreterare på Kommunal, seminariet. Att tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet håller de flesta med om. Fokus måste därför ligga på hur denna rättighet ska uppnås snarare än om den ska det.

2005-09-26

Palmedagarna 2005: Upp till kamp för de mänskliga rättigheterna!

På Sigmatorget i Västerås hölls lördagen 24 september en manifestation för de mänskliga rättigheterna. Inte bara Palmedagarnas deltagare utan även många Västeråsbor hade sökt sig ut denna soliga septemberlördag för att delta i manifestationen och lyssna på de tre talarna, SSUs ordförande Anna Sjödin, Palmecentrets generalsekreterare Thomas Hammarberg samt LOs ordförande Wanja Lundby Wedin.

2005-09-26

Palmedagarna 2005: Hiv/aids och rätten till hälsa

Hiv/aids-epidemin är ett faktum och skördar alltfler offer. 40 miljoner människor är smittade, och  av dem bor 25 miljoner i Afrika söder om Sahara. Hiv/aids-epidemin är starkt sammankopplad med bristen på mänskliga rättigheter och framförallt kvinnors rättigheter. Det menade Ann Svensén, chef för opinionsbildning och policyutbildning på RFSU, under Palmedagarna.

2005-09-26

Palmedagarna 2005: Barnens rättigheter

- Barnkonventionen handlar inte bara om vilka rättigheter barn har utan är även en beskrivning av den situation barn lever i. Det handlar om kidnappning, psykisk och fysisk misshandel, sexuella övergrepp och barn som tvingas bli soldater. Det sa Kerstin Alnebratt, Unga Örnars förbundsordförande, under Palmedagarna.

2005-09-15

Polska Solidaritet 25 år – Sveriges fackliga och politiska arbetarrörelse ledde stödarbetet

700 speciellt inbjudna gäster från Västeuropa, Östeuropa och USA deltog nyligen i Lech Walesa-institutets tredagarskonferens i Warszawa och Gdansk i samband med Solidaritets jubileum på teman som Solidaritet – från kalla kriget till europeisk enighet och mänskliga rättigheter. Den förre varvselektrikern, Solidaritetsledaren och presidenten Lech Walesa hyllades som en historisk ledare.

Till toppen av sidan