Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2017-06-14
Alla nyheter

Ökade förföljelser av fackligt aktiva

I allt fler länder ökar våldet och hotet mot fackliga aktivister.

Den globala fackliga sammanslutningen ITUC (där bland annat svenska LO, TCO och Saco ingår) sammanställer varje år en rapport om situationen för arbetstagares rättigheter i olika länder.

Årets rapport visar att våld och hot mot fackligt aktiva ökar. I 50 länder inskränks arbetstagares mänskliga rättigheter, som åsiktsfrihet, yttrandefrihet och rätten att vara med i facket. Mellanöstern och Nordafrika pekas ut som de farligaste områdena. Särskilt utsatta är till exempel migrantarbetare i Qatar.

– Det är på många sätt en bedrövlig läsning. Särskilt oroande är det att utvecklingen går bakåt på flera håll. Det här är ett exempel på hur viktigt det är med internationell solidaritet, vi måste stödja fackliga aktivister runt om i världen. Den globala arbetarrörelsen måste bli en ännu starkare motkraft mot den ökande repressionen mot demokrati och mänskliga rättigheter som vi ser i land efter land, säger Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström.

Läs mer om rapporten hos Union to Union.

Läs mer om Palmecentrets fackliga projekt.