Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-06-08
Alla nyheter

Olof Palmes gärning uppmärksammades i Hanoi

I den nyrestaurerade entréhallen till det nationella pediatriska sjukhuset i Hanoi, ”Olof Palme-sjukhuset”, står nu samma byst av Olof Palme som i den svenska riksdagen.

Inköpet av skulpturen av Thomas Qvarsebo finansierades genom bidrag från Olof Palmes internationella center, Olof Palmes minnesfond, Socialdemokraterna, Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja och ett hundratal individuella bidrag.

Avtäckningen skedde vid en högtidlig ceremoni på eftermiddagen den 2 juni i närvaro av bland andra viceminister Viet Tien och en rad av hans kolleger på hälsoministeriet, sjukhusdirektören Le Tang Hai och många andra från sjukhuset. Från svensk sida fanns bland andra Pierre Schori, statsministerns särskilde emissarie, ambassadör Camilla Mellander, representanter för Karolinska och Uppsala från det så kallade TRAC-projektet, knutet till sjukhuset, skulptören Thomas Qvarsebo och undertecknad.  Jag hade äran att, å alla bidragsgivares vägnar, tillsammans med doktor Hai avtäcka bysten.

Beslutet att bygga sjukhuset fattades efter bombningarna av Hanoi 1972, och uppskattningen av vad Sverige gjort för landet medan kriget alltjämt pågick, och vad Olof Palme betytt, kom till uttryck på många sätt. Sjukhusets stora betydelse bekräftades av att det befinner sig i slutfasen av en stor utbyggnad. Då den är klar kommer sjukhuset att ha 1500 bäddar.

Bandet klipptes också för sjukhusets nya lekrum, inredd med IKEA-möbler. Också det finansierat av insamlingen, med stöd från IKEA.

På förmiddagen samma dag ägde ett seminarium rum på temat ”The Legacy of former Prime Minister Olof Palme and Vietnam-Sweden Relations”. Seminariet genomfördes på Ho Chi Minh-akademin. Pierre Schori inledningstalade och bland de vietnamesiska talarna fanns bland andra förre vice premiärministern Vu Khoan, och andra som samarbetat nära med Sverige, samt vice utrikesministern Dung. Några vietnamesiska diplomater kunde berätta om möten med Olof.

Förre vice presidenten, den legendariske utrikesministern för  den provisoriska regeringen i Sydvietnam, Nguyen Thi Binh, i dag 89 år gammal, hade inte möjlighet att närvara men ett tal av henne lästes upp. Vi hade också möjlighet att besöka henne på Vietnam Peace and Development Foundation. Vi fick alla exemplar av hennes memoarer ”Family, Friend and Country”.

Sveriges och Olof Palmes politiska betydelse under kriget var ett centralt tema på seminariet, med Bai Bang och de båda sjukhusprojekten, sjukhuset i Uong Bi inte att förglömma, som konkreta exempel på att ”a friend in need is a friend in deeds”. Bai Bang och ”the Scandinavian management model” hade också haft betydelse i den interna diskussionen om hur planekonomin kunde reformeras. Stödet till den vietnamesiska reformprocessen ”doi moi”, som inleddes 1986, var ett annat givet huvudtema.

Seminariet var dock inte bara tillbakablickande utan handlade också om hur Sverige och Vietnam kunde utveckla relationerna nu då Vietnam var ett ”medelinkomstland”, med fokus på såväl fördjupade vietnamesiska reformer och mänskliga rättigheter som kommersiella relationer.

Mediatäckningen av båda evenemangen var stor, och hela initiativet en manifestation av såväl de nära relationer som växte fram redan under kriget som betydelsen av att i dag tillvarata relationernas utvecklingspotential.

Under besöket hade Pierre Schori också samtal med bland andra  vice premiärministern, utrikesminister Pham Binh Minh, son till den legendariske utrikesministern Nguyen Co Thanh.

Text: Börje Ljunggren, före detta ambassadör i Vietnam och insamlingens samordnare