Skriv ut
Palmecentrets solidaritetsfond finansierar varje år Palmecentrets centralt drivna projekt. Alla projekt arbetar för Palmecentrets övergripande mål; en värld med fredliga samhällen grundade på demokratins ideal och alla människors lika värde.

Fonden grundades 1979. Sedan starten har tiotals miljoner kronor samlats in för uppbyggnaden av fria och demokratiska organisationer som arbetar för frihet, demokrati, social rättvisa och fred i olika delar av världen. Fonden sköts av Olof Palmes Internationella Center. Palmecentrets ordförande är Wanja Lundby-Wedin, generalsekreterare är Anna Sundström.

Fonden utgör grunden för finansieringen av en mängd projekt runt om i världen. Projekten genomförs av Palmecentret och dess medlemsorganisationer tillsammans med lokala samarbetspartners. Här kan du läsa om projekten.

Grunden för Palmecentrets arbete är tron på att det är möjligt att förändra världen. Vi tror på politiska partier, starka fackföreningar och ett brett folkligt engagemang som redskap för att åstadkomma förändring.

Palmecentret arbetar inte med några färdiga lösningar, utan stödet är anpassat efter de behov som finns. Det kan handla om allt från utbildning för den som för första gången får rösta i fria val till att skapa ett effektivt och samordnat arbete för att möta hotet från hiv/aids. Det kan också handla om finansiering av kvinnoprojekt eller ett mödosamt uppbyggande av fria fackföreningar.

Ger du pengar till fonden bidrar du till ett utvecklingssamarbete baserat på en tydlig värdegrund – arbetarrörelsens. Utvecklingsprojekten gör det möjligt för människor att organisera sig i kvinnogrupper, kämpa för bättre arbetsvillkor i fackföreningar, utbilda sig i studiecirklar, bilda kooperativ och gå och rösta i fria val. Demokratikämpar i Burma och folkrörelseaktivister i Sydafrika är några av dem som får del av ditt stöd.

Därför har vi inte ett 90-konto

Att stödja politiskt aktiva människor och grupper som arbetar för politiska rättigheter är viktigt för oss. Därför har vi inte ett så kallat 90-konto, då det inte tillåter att pengar man samlar in används för politiskt ändamål. Fonden följer dock samma riktlinjer för etisk insamling och redovisning.

Mer om etiska regler i insamling finns i Palmecentrets policy för etisk insamling.

Hos Svensk Insamlingskontroll kan du läsa mer om regler för 90-konto.

Om du vill stödja Palmecentrets arbete, kan du ge en gåva direkt här på hemsidan. Du kan också sätta in ditt bidrag på plusgiro 570-2 eller bli månadsgivare!

 

Till toppen av sidan
Grunden för Palmecentrets arbete är tron på att det är möjligt att förändra världen.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...