Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2015-09-17
Alla inlägg

Palestina: Fackliga rättigheter i Ramallah

Jag befinner mig i Palestinas administrativa center Ramallah sedan fem dagar tillbaka. Inresan till staden från flygplatsen Ben-Gurion i Tel Aviv var fin fram tills att muren som omringar Västbanken blev påtagligt närvarande när den uppenbarade sig bland olivträden.

Ramallah är en livlig stad, inte minst på kvällarna efter att solen sjunkit något och värmen inte är för påträngande. Under de tre månader som jag ska vistas i Palestina med Ramallah som bas kommer mycket att hinna upplevas.

En huvudmålsättning under min praktik i Ramallah är att skapa en rapport om den palestinska fackföreningsrörelsen och dess mångfald. Det ska jag göra hos Democracy and Workers’ Rights Center – Palestine (DWRC). Organisationen är en av Palmecentrets samarbetsorganisationer och har många program igång med organisationer i flera länder. Centret arbetar med arbetares rättigheter och demokratiska, självständiga fackföreningar. DWRC har ett stort nätverk i den palestinska fackföreningsrörelsen, vilket kommer vara till stor nytta under arbetet med rapporten.

Ett av mina starkaste intryck från DWRC under de enbart tre arbetsdagar jag hunnit vara där är den styrka som finns hos deras rättsskyddsavdelning. Den ger rådgivning till både arbetstagare och arbetsgivare för att tillgodose arbetstagares rättigheter enligt nationell såväl som internationell rätt.

Dessutom driver den arbetstagares fall exempelvis när ett godtyckligt avskedande skett och arbetsgivaren inte betalat ”severance pay”. Severance pay är en form av slutlön som arbetsgivaren är skyldig att betala. I många fall fungerar den som en tillfällig arbetslöshetsförsäkring i avsaknad av ett nationellt system. Därför är det angeläget för många arbetare att få ut dessa pengar, vilket DWRC arbetar för.

När palestinier arbetar i Israel eller israeliska bosättningar blir frågor om arbetsrätt ofta svåra. Jag ser fram emot att få utbyta erfarenheter om arbetsrätt och framgångar med juridiken som hjälpmedel med arbetsrättsjuristerna på DWRC.

Text: Ola Linder, en av Palmepraktikanterna hösten 2015