Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-12-09
Alla debattinlägg

Kritik mot arresteringar av unga aktivister i Palestina

Ett närmande mellan Hamas och Fatah och allmänna val för första gången på drygt tio år kan bli resultatet av Fatahs nyligen avslutade kongress i Palestina. Men omvalde ledaren Abbas kritiseras av Anders Österberg efter att unga Fatahkritiker har arresterats. – Vi stödjer Palestinas rätt till oberoende. Men vi är oroliga för hur demokratin i rörelsen fungerar, menar han.

Representanter för terrorstämplade Hamas fanns på plats när palestinska Fatahs sjunde kongress med omkring 1 300 delegater invigdes den 29 november i Ramallah. Hamas närvaro var en tydlig signal om att Fatah vill att den kritiserade islamiströrelsen ska släppas ut ur terroristkylskåpet och i stället vara med i diskussionen om Palestinas framtid. Den uppfattningen har i dag också stora delar av det internationella samfundet, om än inofficiellt. Bakgrunden är att man vill förhindra att ett isolerat Hamas lierar sig med IS eller liknande terrororganisationer.

Ett närmande till Hamas innebär också att det kan bli möjligt att genomföra de sedan länge utlovade president- och parlamentsvalen i Palestina. Något som den just omvalde och till synes outtröttlige 81-årige Abbas antydde i det drygt tre timmar långa tal han höll andra kongresskvällen inför en allt mattare skara kongressdelegater. Det var 2005 som man valde president och 2006 som palestinierna senast utsåg ett parlament, och mandaten för de politiker som valdes då – inklusive Abbas som president – har sedan länge gått ut.

Abbas självsäkra framtoning de första kongressdagarna dolde nödtorftigt de motsättningar som länge funnits inom Fatah och som blommade ut under kongressens sista dagar, då media inte fick närvara.

Det handlar bland annat om Abbas hårdhänta sätt att hantera sina kritiker, inte minst den tidigare mycket nära medarbetaren och påstådda utmanaren Mohammad Dahlan som inte ens tilläts närvara vid årets kongress. Dahlan har sina flesta anhängare i Gaza och i flyktinglägren på Västbanken. Han kritiserade för några år sedan Abbas ledarskap och hamnade omedelbart i onåd. Till årets kongress hade hans anhängare i princip rensats ut, vilket bidrog till att antalet delegater minskade från 2500 vid kongressen år 2009 till cirka 1 300 delegater denna gång. En annan konflikthärd orsakade ironiska kommentarer bland ungdomarna på Ramallahs caféer efter omvalet av Abbas.  ”Ordförandevalet stod mellan Abu Masen och Mohammed Abbas – gissa vem som vann?” löd ett vanligt skämt. Abu Masen och Mohammed Abbas är som bekant en och samma person. Det var helt enkelt självklart att Fatah skulle välja om sin 81-årige ordförande för ytterligare fem år. Ingen annan kandidat hade ens fått chansen att utmana den sittande ledaren, eftersom drygt hälften av kongressdelegaterna hade handplockats av Abbas och hans lojala administration.

Det palestinska samhället, liksom hela Mellanöstern, präglas fortfarande starkt av urgamla patriarkala strukturer och klantänkande. Fatah präglas också av denna manligt dominerade och åldersfixerade kultur. Även då det sker demokratiska val till olika Fatahposter och uppdrag – vilket alltså inte alltid är fallet – är det få som vågar bortse från senioritetsprincipen.

Ett uttryck för detta är det i Palestina vanliga talesättet ”En dag äldre – ett år klokare” som får många yngre Fatahaktivister att slita sig i håret av desperation. Inte minst när Fatah utser delegater som är 50+ även till ungdomsträffar med hänvisning till den seniora klokheten.

Många yngre Fatahaktivister gör bedömningen att de knappast kommer att få något politisk inflytande förrän de – likt dagens ledare – nått pensionsåldern.

Många krafter, bland dem Palmecentret, arbetar aktivt för att bryta det här traditionella synsättet och stödja ungas engagemang i Fatah. En del bedömare menar också att ”gubbproblemet” är övergående – när den nuvarande 60+-generationen med egna erfarenheter av det tidiga nationsbyggandet och Yasser Arafats ledarskap slutligen lämnar in kommer den ”internetgeneration” som tar över att bygga mer demokratiska strukturer.

Anders ÖsterbergDen mycket allvarliga kritiken från bland annat den svenske socialdemokraten och Palestinakännaren Anders Österberg om bristen på respekt för yttrandefriheten inom Fatah lär man dock tvingas att ta itu med.

I ett öppet brev till Mohammad Abbas, publicerat i den israeliska vänstertidningen Haaretz den 8 december, konstaterar Anders Österberg att Abbas har låtit arresterat unga Fatahaktivister av det enda skälet att de kritiserat den nuvarande ledningen. En av dem är den 29-årige fredsaktivisten och bloggaren Issa Abu Hantash, som vågat skämta om omvalet av Abbas i ett Facebookinlägg. Issa Abu Hantash är liksom Österberg engagerad i Internationella Unga Örnar och kommer i vår att delta i ett samarbetsprojekt mellan Unga Örnar i Botkyrka och dess palestinska motsvarighet.  Åtalspunkten mot honom är att han har förolämpat president Abbas, skriver Österberg, och konstaterar att detta är ett flagrant exempel på brott mot den grundläggande mänskliga rätten till yttrandefrihet.

”Arbetarrörelsen i Sverige har under lång tid stött palestiniernas strävan till självständighet och självbestämmande. Tyvärr finns det nu farhågor om den demokratiska processen i Palestina. Det är helt oacceptabelt att gripa och därför tysta människor för att de har kritiserat det palestinska ledarskapet” skriver han bland annat.

Issa Abu Hantash släpptes tre timmar efter att artikeln publicerats i Haaretz, berättar Anders Österberg i telefon.

– Det är självklart svårt med den situation som råder i Palestina att bygga demokratiska institutioner och strukturer. Men det ursäktar inte på något sätt de auktoritära tendenser vi sett från den nuvarande regeringen. Man har tidigare häktat anhängare till den oberoende fackföreningsrörelsen och lärare som strejkat, och nu unga bloggare.

– Palestina har chansen att bli ett demokratiskt föredöme för hela Mellanöstern. Men då måste man stävja alla sådana auktoritära tendenser och stå upp för de mänskliga rättigheterna. Jag hoppas fortfarande att det kommer att bli så.

Text: Agneta Carleson

Läs även: Anders Österberg – Visa att du förtjänar din titel, mr President (Aftonbladet)