Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-04-13
Alla nyheter

Palmebyst till Vietnam

Ett stort tack till alla som varit med och skänkt pengar till en Palmebyst i Vietnam.

Se även: Olof Palmes minne uppmärksammas i Vietnam

Olof Palmes engagemang mot kriget i Vietnam var en central del av hans internationella politiska gärning. I Vietnam minns man honom med särskild respekt och den 2 juni 2016 kommer ett seminarium om hans politiska idéer att arrangeras i Hanoi med anledning 30-årsminnet av hans bortgång. Från svensk sida kommer bland andra Pierre Schori att delta.

Det vore naturligt att vid detta tillfälle manifestera hans betydelse i Vietnams och vår egen moderna historia. Från vietnamesisk sida och ambassaden i Hanoi föreslogs att en kopia av den byst av Olof som finns i riksdagen (signerad Thomas Qvarsebo) skulle gjutas och placeras i huvudentrén till barnsjukhuset i Hanoi. Barnsjukhuset kom till genom svensk finansiering efter bombningarna av staden julen 1972.

En sådan byst skulle kosta ca 150 000 kronor, och i februari togs initiativ till en insamling för finansieringen. En grund lades genom bidrag från Olof Palmes minnesfond, Olof Palmes internationella center, Socialdemokraterna och Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja. Tillsammans  bidrog de med 100 000 kronor.

För att samla in resten av summan gjordes ett upprop där engagerade vänner till Olof Palme och Vietnam inbjöds att bidra. Uppropet har till vår glädje inbringat 65 000 kronor. Finansieringen av bysten är därmed säkrad och gjutningen just gjord. Allt under konstnärens överinseende, som också kommer att vara med i Hanoi och personligen sörja för frakten. Överskott kommer att användas för förbättringar av sjukhusets lekrum.

Socialdemokraterna

Pierre Schori och Joakim Palme, Olof Palmes minnesfond

Wanja Lundby-Wedin och Jens Orback, Palmecentret

Johan Peanberg, Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja

Börje Ljunggren, f.d. ambassadör i Vietnam

Många har bidragit, och vi vill på detta sätt tacka alla bidragsgivare:

Gun-Britt Andersson

Lars Anell

Daniel Asplund

Katarina Berggren

Rolf Bergman

Jan Bjerninger

Maud Björklund

Katrine Byréus

Lennart Båge och Eva Westman

Cecilia Bäcklander och Bo Göransson

Rolf Carlman

Ingvar Carlsson

Birgitta Dahl

Göran Dahlgren

Agneta Danielsson

Gösta Edgren

Rolf Ekéus och Christina Oldfelt

Lena Ekroth

Lars Gunnar Erlandsson

Marika Fahlén

Kai Falkman

Le Thanh Forsberg

Gunnar Fredriksson

Anita Gradin

Styrbjörn Gustafsson

Peter Gustavsson

Sune Halvarsson

Thomas Hammarberg

Catherine von Heidenstam

Staffan Hildebrand

Lena Hjelm Wallén

Marie Horn af Rantzien

Roger Hällhag

Annika Johansson

Britta Johansson Öström

Gerd Johnsson-Latham

Thomas Kanger

Mats Karlsson

Rolf Kjell

Bo Kjellén

Ari Kokko

Peter Landelius

Bo Landin

Mats Landquist

Anna-Greta Leijon

Ulf Lennerthson

Lillemor Lind

Carl-Erhard Lindal

Carl och Ulla Britt Lindberg

Eva Lindskog

Anna Lindstedt

Börje Ljunggren

Judit Lukacs

Wanja Lundby-Wedin

Sten Malm

Klas Markensten

Ingrid Margareta Mattsson

Ulf Mårtensson

Mats Åke Olsson

Jens Orback

Kristina Persson

Bo Ringholm

Kristina Persson

Christina Rehlen

Bo Ringholm

Anna Runeborg

SAPs Onsdagsklubb

Iskra Crisci Saavedra och Leif Pagrotsky

Pierre Schori

Jörgen Schönning

Gunnar Sjödin

Marie Sjölander

Johan Stånggren

Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja

Sven-Åke Svensson

Ulf Svensson

Bengt Säve-Söderberg

Annika Söder

Carl Tham och Carin Norberg

Anette Törnqvist och Håkan Bengtsson

Lasse och Madeleine Wallén

Margot Wallström

Ellis Wohlner

Prudence Woodford-Berger

Annlis och Anders Åberg

Mats Åberg

Ragnar Ängeby

Birgit Öberg

Gudrun Österbergh

Nils Öström