Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2017-07-31
Alla nyheter

Palmecentret publicerar första oberoende rapporten om mänskliga rättigheter i det omstridda Abchazien

Palmecentret har beslutat att offentliggöra en rapport om mänskliga rättigheter i Abchazien, ett omstritt territorium i tidigare Sovjetunionen. Rapporten var beställd av EU där ledningen bedömde den som alltför känslig för att publiceras.

Rapporten bygger på ingående forskning och flera fältbesök av Thomas Hammarberg, före detta kommissionär för mänskliga rättigheter i Europarådet och tidigare generalsekreterare för Palmecentret; och Magdalena Grono, konfliktforskare med inriktning på tidigare sovjetiska områden och nu verksam vid International Crisis Group i Bryssel.

Rapporten slår fast att det faktum att konflikten förblivit olöst har fått allvarliga konsekvenser för de människor som bor i området, liksom för dem som förblivit fördrivna sedan det Georgisk-Abchaziska kriget 1992-1993.

De mänskliga konsekvenserna av den fortsatta konflikten – som involverar så väl Georgien-Abchazien som Georgien-Ryssland – måste beaktas seriöst i alla försök att bilägga denna konflikt, rekommenderar rapporten.

Även om det skulle dröja innan en slutgiltig och hållbar fred förhandlats fram, skulle en rad åtgärder kunna vidtas utan dröjsmål för att lösa de akuta problemen för människors rättigheter i Abchazien.

Ytterligare besök av internationella representanter till detta isolerade område skulle vara positivt för människor där och deras rättigheter. Sådana initiativ skulle också bidra till en bättre atmosfär för en bredare konfliktlösning och motverka tendensen att humanitära aspekter och frågor om mänskliga rättigheter politiseras negativt. Dialog om rättighetsfrågor med internationella MR-experter bör därför uppmuntras, föreslår rapporten.

En tidigare version av rapporten hade initierats av Europeiska Unionen och cirkulerat i en begränsad diplomatisk krets men inte offentliggjorts då den bedömts som politiskt känslig.

– Styrande i Abchazien har uppenbarligen inte välkomnat våra reformförslag och i Georgien har vissa företrädare vänt sig emot rapportens ickepolitiska karaktär, säger Thomas Hammarberg.

Med tanke på att rapporten om de mänskliga rättigheterna i det isolerade Abchazien är unik, och har uppenbar betydelse för fredsarbetet, har de två författarna själva fortsatt undersökningarna, uppdaterat sin analys och erbjudit Palmecentret en möjlighet att publicera den. Förhoppningen är att rapporten ska påverka samtliga parter i konflikten och inte minst samtalen i ”Geneva International Discussions” som är det forum som etablerats just för att lösa dessa konfliktfrågor.

Hela rapporten på engelska finns här

Hela rapporten på ryska finns här

En kort version på ryska laddas ner r

Vid frågor om rapporten kontakta Thomas Hammarberg:

072-734 85 00

thomas.hammarberg@hotmail.se