Skriv ut
Palmecentret bistår sina samarbetsorganisationer med olika kapacitetshöjande insatser. Både på plats i de länder och regioner där vi är verksamma och i Sverige genom studiebesök, utbildningar, seminarier och konferenser.

22  personer med olika expertis ingår i Palmecentrets expertgrupp. Det är kunniga och engagerade representanter från företrädesvis den svenska arbetarrörelsen som med sin kompetens, sin professionella erfarenhet samt organiseringsvana är beredda att göra en insats i arbetet med att stötta människors organisering för demokrati, fred, jämlikhet och rättvisa.

Urvalet har gjorts utifrån dokumenterad kompetens inom något eller några av följande områden: Organisering, fackligt samhällsarbete, folkbildning, statsvetenskap, kommunikation, politiska förtroendeuppdrag och något av Palmecentrets tvärgående teman (jämställdhet, miljö- och hållbar utveckling, anti-korruptionsarbete samt fred och konflikt).

Vill du komma i kontakt med expertgruppen? Hör av dig till vikarierande verksamhetschef Mikael Leyi: mikael.leyi@palmecenter.se

Palmecentrets internationella expertgrupp 2017 : ladda ner en Internationella-expertgruppen som PDF eller läs om varje person nedan.

 

Idris Ahmedi

Idris AhmediIdris Ahmedi är fil. dr i statsvetenskap och verksam vid Försvarshögskolan. Tidigare var han lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Ahmedi har även vistats som gästforskare vid Georgetown University, Washington DC. Hans forskningsintressen spänner över ett brett fält, från amerikansk, svensk, irakisk och iransk utrikes- och säkerhetspolitik till kurdisk politik. Under senare år har han kommit att intressera sig för frågor om konflikt, fred och demokratisering i Mellanöstern. Han behärskar kurdiska, persiska, svenska och engelska och har publicerat såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga texter på svenska, kurdiska och engelska. Han har flerårig erfarenhet av undervisning i politisk teori, internationell politik, säkerhetspolitik, svensk politik och jämförande politik. Ahmedi har medverkat i öppna föreläsningar och seminarier i en rad olika sammanhang, däribland Middle East Institute, Washington DC, det italienska parlamentets underhus, Sveriges riksdag, Unrepresented Nations and Peoples Organization, Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet, Timbro, Stockholm Model United Nations och Utrikespolitiska Föreningen Stockholm.

Elin Andersdotter Fabre
Elin Andersdotter FabreElin Andersdotter Fabre har en mastersexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet, internationella relationer från Sciences Po Paris och War Studies på King’s College London. Akademisk fokus har alltid varit kopplingen mellan säkerhet och utveckling och i synnerhet fredsbyggande. Hon har över tio års erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor – demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och säkerhet från FN, EU, RK, Utrikesförvaltningen och civilsamhället. Hon har bland annat arbetat med policyutveckling och advocacy inom ramen för FN:s nya utvecklingsagenda med fokus på hållbar stadsutveckling. I dag leder hon programmet Hållbara Städer på tankesmedjan Global Utmaning. Hon ingår dessutom i den svenska resursbasen för internationell valobservation.
Elsa Anderman

Elsa Anderman Jag heter Elsa Anderman och bor på landsbygden i Småland. Jag har jobbat med utvecklingsfrågor sedan 2007, både internationellt och regionalt. Just nu arbetar jag med regional utveckling på Region Kronoberg. Mina ansvarsområden innefattar bland annat jämställdhetsintegrering av den regionala tillväxtpolitiken, utveckling av projektverksamheten och utveckling av avdelningens mål. Tidigare arbetsgivare är bland annat Palmecentret, där jag jobbat med metodutveckling, och Världsbanken i Argentina, där jag arbetat med stöd till civila samhällsorganisationer och med uppföljning av miljöprojekt. Mina kompetenser innefattar bland annat jämställdhetsintegrering, hållbar utveckling, antikorruptionsfrågor, projektlogik, bedömning och uppföljning av projekt, resultatmätning och internkontroll. Jag pratar och skriver svenska, spanska och engelska.

Caroline Bach

Caroline_BachCaroline är specialist inom kommunikation med erfarenhet från beteendeförändring, påverkansarbete och insamling. Hon är en värdedriven historieberättare och fotograf med stark känsla för personliga möten och visuell kommunikation.

Caroline har sin grund i socialpsykologi, internationella relationer och kommunikation för utveckling (Communication for Development) och hon knyter ihop individens gräsrotsperspektiv med kunskaper om utvecklingssamarbete, sociala normer och beteendeförändring. Hon är en god lyssnare och framtagare av effektiva och inkluderande budskap till beslutsfattare, projektmålgrupper och allmänheten.

Caroline arbetar för närvarande för Internationella Rödakorsfederationen (IFRC) där hon regionalt samordnar informationsbehov och kommunikation med flyktingar i samband med den pågående flyktingkrisen i Europa. Hon har tidigare arbetat för UNICEF i ett flertal länder, för World Food Programme och för Sida. Caroline är svensk medborgare och talar flytande polska, svenska, engelska och spanska.

Hon driver en hemsida på: www.carolinebach.com 

Dennis Begic

dennis_begicMitt namn är Dennis Begic och är jag 46 år.  I dag är jag ombudsman för Socialdemokraterna i Örebro. Mitt engagemang i Socialdemokraterna började för mer än 20 år sedan och jag har haft många olika uppdrag som till exempel gruppledare i både opposition och majoritet, ordförande i olika nämnder och styrelser etc. Jag har mångårig erfarenhet av organisationsutveckling, utbildning, valplanering och valarbete, mediastrategi och ledarskap. Viktigaste för mig har ändå varit hur vi ska nå ut med vår politik till medborgarna och hur stöttar vi våra förtroendevalda i deras uppdrag. I det ingår fortbildning av våra medlemmar, föreningar och förtroendevalda, men också utbildning och mentorskap av medlemmar som vi ser skulle kunna bli framtida ledare för Socialdemokraterna. 

Mats Erikson

Mats EriksonMats Erikson har varit aktiv inom svensk arbetarrörelse och dess sidoorganisationer sedan 70-talet, både som förtroendevald och som anställd. Sedan ett antal år tillbaka är han politisk medarbetare åt LOs ledning.

Förutom en lång erfarenhet av fackligt och politiskt arbete i allmänhet har Mats ägnat en stor del av sitt liv åt internationella frågor, bland annat som pressekreterare och politiskt sakkunnig vid Utrikesdepartementet. Han är utbildad journalist och har också arbetat som pressekreterare i Statsrådsberedningen, på Socialdepartementet och för den socialdemokratiska partistyrelsen.

Mats är en rutinerad skribent och kommunikatör, både på svenska och engelska, och har erfarenhet som föreläsare inom såväl allmänpolitik som kommunikation och politisk strategi. 2011 skrev han Palmecentrets projekthandbok Tillsammans blir vi starkare, om internationell facklig-politisk samverkan.

Björn Forsberg

Björn_Forsberg

Björn Forsberg är forskare och folkbildare inom hållbar utveckling och med stor erfarenhet av att arbeta i syd. Som statsvetare forskar han sedan mer än tjugo år tillbaka om villkoren för att nå ett hållbart samhälle. Främst med fokus på lokalsamhällen och länder som går före och vad vi kan lära av deras exempel (om framgångsvägar samt hantering av hinder och målkonflikter).

Forsberg arbetar även professionellt som föreläsare och utbildare inom hållbar utveckling. Han visar hur vi kan ställa om organisationer och lokalsamhällen i en värld som står inför både klimat- och resursutmaningar, och där den ekonomiska tillväxten avstannat.

Han har även arbetat under längre tid i syd, som kontaktsekreterare för föreningen Svalorna i Indien. Med inriktning mot MR och hållbar utveckling samt med organisations- och partnerskapsutveckling.

Forsberg är också författare till två uppmärksammade böcker om tillväxtekonomins kris och om vägar att ställa om samhället. För närvarande arbetar han på sin kommande bok.

Alexandra Franzén

Alexandra Franzén

Alexandra Franzén är doktorand i sociologi vid Lunds universitet. Hon har lång erfarenhet från Turkiet, bland annat har hon arbetat som trainee på tankesmedjan Global Political Trends Center i Istanbul, studerat turkiska ett år på Boğaziçi Üniversitesi samt varit stipendiat i turkologi på Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Alexandra Franzén var i sina ton- och studentår engagerad i SSU och Socialdemokratiska studentförbundet och har därför gedigen erfarenhet av den svenska och internationella arbetarrörelsen. Hon talar flytande engelska, spanska och turkiska.

Expertområden: underrättelsefrågor, Turkiet, facklig samt politisk organisering.

Ulrika Gunnarsson-Östling

Ulrika Gunnarsson ÖstlingUlrika Gunnarsson-Östling forskar och undervisar om hållbar utveckling vid KTH i Stockholm. Hon disputerade 2009 i ämnet planerings- och beslutsanalys med inriktning mot urbana och regionala studier. Rättvisefrågor – särskilt miljörättvisa och feminism – ligger henne varm om hjärtat och är en röd tråd i hennes forskning och undervisning.

Just nu jobbar Ulrika i två stora forskningsprojekt: Bortom BNP-tillväxt: scenarier för ett hållbart samhällsbyggande samt SPEAK (Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge).

Bortom BNP-projektet utgår från att dagens trender ofta pekar i en mindre önskvärd riktning vad gäller hållbar utveckling. Därför finns behov att utforska framtider där hållbarhetsmål sätts främst och en följdfråga blir vad som händer med det svenska samhället när tillväxt inte ses som ett självändamål.

SPEAK syftar till att bidra med kunskap om samhällsplanering för en hållbar utveckling och att generera förslag som kan användas för att utveckla planeringssystemet och dess tillämpning vid miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

Salam Karam

Salam KaramJag har en masterexamen i Mellanösternstudier, en masterexamen i journalistik och har levererat min doktorsavhandling i statskunskap. Min doktorsavhandling berör studier av konstitutioner och federalism, mer specifikt konstitutionsskapandeprocessen i Irak och relationerna mellan den federala irakiska regeringen och Kurdistans regionala regering.

Jag har en lång erfarenhet av arbete med internationella organisationer i Mellanöstern, samt som politisk analytiker och rådgivare. Jag behärskar arabiska, persiska, kurdiska, svenska och engelska i tal och skrift.

Lina Lindell

Lina_LindellJag har under de senaste tio åren bedrivit forskning i tropikerna inom ramen för Sidas utrikespolitik samt undervisat i miljövetenskap och hållbar utveckling. Mitt arbete behandlar främst vattenkvalitet, markfertilitet och småjordbrukares åsikter kring förutsättningar för livskvalitet och försörjning. De senaste åren har jag även arbetat med medvetenhet inom hållbar kustnära turism. Jag har gedigen erfarenhet av alla steg i projektprocessen: utforma, planera, ansöka om finansiering, fältarbete, dataanalys, utvärdera och rapportera. Jag arbetar även med kursutveckling, handledning/rådgivning, författande och utvärdering av vetenskapliga texter. Jag är utöver PhD, certifierad mental tränare, där t.ex. personligt ledarskap och självkänsla är viktiga delar, samt yogainstruktör. Jag engagerar mig gärna i strategiskt och visionärt arbete, kulturellt utbyte, och aktiviteter för ökat välbefinnande för individ, samhälle och naturmiljö. Jag kommunicerar fritt på svenska, engelska och spanska.

Jocke Nyberg

Jocke Nyberg, utvärderare (30 st), MR- och biståndsmetodexpert, skribent/f.d. journalist
Kan vara resurs enligt följande:
– Utbildning/fortbildning/coaching/diskussionsledare
– Mänskliga rättigheter (alla kategorier), hur använda MR-systemet för omvärlds/landanalys + politisk påverkan
– Biståndsmetoder (planering/design, uppföljning, utvärdering, rapportering): LFA, RBM, outcome mapping, storytelling
– Organisationsutveckling, med betoning på interndemokrati, öppenhet och ansvarsutkrävande
– Strategisk kommunikation, inkl mediahantering
– Ge råd om Sidas perspektiv, verksamhetsområden, UDs policyer
– Kommunikation, produktion av text, bild, ljud
– Skriva biståndsansökningar
– Berätta om resultat i biståndet (story telling/projektsummering)
– Skriva artiklar, reportage, analyser, intervjuer (till hemsidor, bloggar, rapporter + viss radiovana)
– Omvandla omvärlds- och landanalyser till pedagogisk text och bild
– Skriva uppdragsbeskrivningar

– Moderering, seminarie- och kursupplägg, lärande

– Moderator-vana på olika sorters event
– Planering av kurser och seminarier (deltagarperspektiv)
– Utvärdering av lärande
– Översättningar: Svenska t. engelska + spanska, engelska t. svenska + spanska, spanska t. engelska + svenska

Mirella Pejcic

mirella_pejcic

Mirella Pejcic har magisterexamen i mänskliga rättigheter från Göteborgs universitet och magisterexamen i internationella studier från Uppsala universitet. Mirella är författare och utbildare med bred erfarenhet inom den ideella sektorn. Hon har publicerat böcker, uppsatser, rapporter och artiklar om minoriteters rättigheter, inkludering och mångfald. Mirella är berest och har genom åren bott i Kroatien, Storbritannien, USA och Sverige. Hon har tidigare arbetat som samordnare, konsult och projektledare. Hennes expertis omfattar minoriteters rättigheter, lokal organisering, demokrati och kulturell mångfald. Mirella arbetar numera som verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. Du finner mer information på www.mirellapejcic.com

Evin Sarac

Evin SaracEvin Sarac har en magisterexamen i freds- och konfliktkunskap från Uppsala universitet. Hon har över åtta års erfarenhet av arbete med migration, mänskliga rättigheter och demokrati från bland annat Europadomstolen, OSSE och Socialdemokraternas kansli i stadshuset. Evin arbetar i dagsläget som expert på Internationella strategienheten på Migrationsverket där hon ansvarar för frågor rörande sårbara grupper. Hon har även arbetat som beslutsfattare och HBTQ-specialist inom asylprövningen, samt föreläst om internationell flyktingrätt på Försvarshögskolan. Sedan 2011 ingår hon i Folke Bernadotteakademins resursbas för internationell valobservation och har bland annat observerat val i Ukraina, Georgien och Albanien.

Sten Ström

Sten StrömUnder drygt 35 år har jag försökt bidra till kampen mot fattigdom på olika sätt: som medarbetare i frivilligorganisationer, statliga ekonomimyndigheter och Sida. Sedan 2010 har jag eget företag och arbetar med uppdrag inom t ex revision och utvärderingar, mikrofinans och offentlig finansiell styrning, utbildning och organisationsstöd, demokrati och mänskliga rättigheter. Jag har varit fackligt aktiv på alla mina arbetsplatser, och har haft flera icke-partipolitiska förtroendeuppdrag. Av Palmecentrets tvärteman har jag särskilt arbetat med jämställdhet, antikorruption och freds- och konfliktfrågor. Jag har mest erfarenhet från Afrika, Latinamerika och Östeuropa, och har bott sammanlagt sex år i Zimbabwe, Tanzania och Nicaragua. Förutom en magisterexamen i ekonomi och en fil.kand. i språk har jag läst bl a statskunskap och idé- och lärdomshistoria. Min magisteruppsats behandlade socialt företagande, och jag har även skrivit en uppsats om politisk retorik vs ekonomisk politik. Förutom svenska talar jag sex språk någorlunda flytande och kan något på ytterligare ett par. Som egen företagare kan jag ta korttidsuppdrag med ganska kort varsel.

Åke Söderman

Åke SödermanProjektledare för ett folkbildningsprojekt i Uruguay 1986-1996 och ett projekt i Bolivia 1996-2014. Genomfört utbildningar omkring folkbildning, organisering/demokrati och styrelsearbete. Är i dag ansvarig för ett PAO-projekt i Moldavien och utbildar omkring samma frågor samt politisk ideologi, valkampanjande m m.

Som ABF-ombudsman har jag ansvarat för andra verksamhetsområden som fackligt, kultur, bostadsorganisationer, miljö m m. Jag är lokalt och regionalt politiskt aktiv, främst i det partipolitiska organisationsarbetet.

Har varit ordförande i Sandvikens arbetarekommun 2005-2012 och suttit i partidistriktets styrelse under samma tid. Jag har varit förtroendevald för (S) i kunskapsnämnden och som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i tillväxtnämnden under åren 2004-2010. För närvarande styrelseledamot i det kommunala bostadsbolaget i Sandvikens kommun.

Jag kan en del spanska som jag fått genom cirkelstudier, kurser och ett intensivt utbyte. Engelskan är inte heller något problem för mig.

Johanna Wester

Johanna WesterJohanna Wester utbildar i mänskliga rättigheter, ofta inom frågor som rör barn, kvinnor, tillgänglighet, diskriminering, människohandel eller företagsansvar. Hennes bakgrund är hos bl. a UNICEF, Amnestyakademin och ECPAT. I dag arbetar hon för regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Några av hennes områden är seminarieledning, kulturarrangemang, volontärsamordning och studiecirklar. Hennes senaste utlandsprojekt var för SI då hon föreläste hos svenska ambassaden i Addis Abeba, Etiopien, och gjorde studiebesök hos fredsrörelser, vilka hon sen skrev om för UN Women och flera tidningar. Hon har även bl. a skrivit ett fyrtiotal artiklar kring EU för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Johanna har jobbat ideellt som lärare i Bangkok, praktiserat på UNICEF i Egypten och Skottland samt bott i London och Sydney. Hon har också gett ut en roman på Natur & Kultur, är redaktör för en antologi på Norstedts och medregisserar teater i Stockholm, där hon bor.

Carina Brandow

Carina Brandow är universitetsadjunk i Freds- och konfliktvetenskap vid Försvarshögskolan i Karlstad. Hennes expertområden är fred och konflikt. Hon har en magisterexamen i Freds- och konfliktvetenskap, har studerat latinamerikakunskap, juridisk översikt samt makt och mångfald i globala perspektiv.

Claudia Enciso

Claudia Encisos expertområden är mänskliga rättigheter och internationell rätt samt arbetsrätt, med inriktning på miljö och migrantarbetare. Hon praktiserar för närvarande på Röda korset i Sverige. Hon har en magisterexamen i  Internationella relationer från Stockholms universitet och har studerat Hälso- och säkerhetsadministration på arbetsplatser och Sociala trygghetslagar på Universidad nacional de Bogotá.

Tony Karlstedt

Tony Karlstedts expertområden är fackligt samarbete, ledarskap, arbetsmiljöfrågor, lag och avtal (lokala och centrala förhandlingar). Han är ombudsman för Handels i Småland och har internationella fackliga uppdrag i Belarus.

Stina Larserud

Stina Larseruds expertområden är statsvetenskap och demokratiutveckling. Hon arbetar med utbildning med fokus på val och kvinnorepresentation. Hon har har haft olika uppdrag på valenheten på International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) sedan 2003.

Anastasia Lundqvist

Anastasia Lundqvist är verksam som omvärldsanalytiker  på RFSU. Hon arbetar med internationella program i Asien, Kaukasus och Mellanöstern. Hon är också engagerad i Peace Quest International i Stockholm.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...