Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-24
Alla nyheter

Palmedagarna 2001: Vi och utlänningarna – Olof Palme juldagen 1965


Demokratin är fast förankrad här i landet

Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna

Grumliga rasteorier har aldrig funnit fotfäste

Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta

Men så enkelt är det ändå inte

Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori

Den har ett mycket enklare ursprung

Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet

Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret

Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser

Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla

Okunnighet om andra människors särart

Rädslan för att förlora en position, ett socialt privilegium

En förhandsrätt

En människas hudfärg, ras, språk och födelseort

Har ju ingenting med mänskliga kvalitéer att göra

Att gradera människor med en sådan måttstock

Står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde

Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen

På arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken

Därför ligger fördomen alltid på lur

Även i ett upplyst samhälle

Den kan blossa ut i ett stickord

En obetänksam replik, en nedrighet i det lilla

Kanske menar den som handlar inte så illa

Men för den som träffas kan det rivas upp sår som aldrig läks

______________________________

Lyssna till talet på Youtube.