Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-24
Alla nyheter

Palmedagarna 2002: En rättvis värld


En femtedel av världens befolkning lever under fattigdomsgränsen och måste klara sig på mindre än en dollar om dagen. Men dessa människor är inte bara ekonomiskt utblottade, de är marginaliserade. De saknar makt att göra sig hörda, att försvara sina intressen och har ingenstans att vända sig för att få rättelse. Myndigheter och polis är ofta korrumperade och står på utsugarnas och förtryckarnas sida. Det ekonomiska och politiska förtrycket går hand i hand.

Vi måste återuppta striden för rättvisa. Det kräver internationell solidaritet av det slag Olof Palme verkade för. Utrikespolitiken ska ta hänsyn till de fattiga ländernas behov och det ska påverka vår handel, vårt bistånd, vår
migrations- och säkerhetspolitik. Vi måste också försvara folkrätten och de mänskliga rättigheterna – även när stormakten demonstrerar arrogans.

Rättigheter handlar i grunden om respekt för allas människovärde. Alla behöver politiska rättigheter, den praktiska möjligheten att tillsammans med andra forma framtiden. Alla bör skyddas mot övergrepp och kunna ta del av ett rättsamhälle. Alla har rätt till hälsa och arbete, utbildning och social trygghet.

Och som Olof Palme uttryckte det, i en demokrati kan dessa rättigheter inte vara förbehållna ett visst skikt. De måste vara hela folkets egendom.

Rättvisa för den enskilde kräver också en bevakning av de fackliga rättigheterna här hemma och internationellt, liksom en ökad satsning på jämställdhet och ett engagemang för barnets rättigheter. Vår hållning till personer med funktionshinder avslöjar vår människosyn. Minoriteter skall känna sig välkomna i det rättvisa samhället.

Tror vi på alla människors lika värde, måste detta i konkret handling innebära kamp för alla människors lika rättigheter.

Därför är solidariteten och rättvisan samma strävan. Därför har vi valt ”En rättvis värld” som tema för årets Palmedagar.

Vi kommer att diskutera vad vi konkret kan göra för att bekämpa dagens orättvisor och främja Global Respekt, de globala rättigheterna.