Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-24
Alla nyheter

Palmedagarna 2002: Global rättvisa – kampen måste föras på alla plan!


Nytt ekonomiskt säkerhetsråd, behovet av krafttag för ekonomiska och sociala rättigheter, den svenske Guantanamofången och kampen mot hiv/aids. Frågorna och förslagen var många när Palmedagarna ägde rum i Örebro helgen den 12-13 oktober. Nära 300 deltagare från hela landet och olika organisationer samlades för att gemensam diskutera hur globala orättvisor kan bekämpas.

Under den närmaste tiden kommer vi successivt publicera olika artiklar och rapporter från Palmedagarna. Här kan du i korthet läsa om innehållet:

•Palmecentrets ordförande Ingvar Carlsson invigde Palmedagarna tillsammans med Torgny Larsson som är kommunfullmäktiges ordförande i Örebro. Örebro folkkör stod för kulturinslaget med en blandning av sånger från när och fjärran.
•Vad är egentligen rättvisa? Thomas Hammarberg ledde inledningsvis ett samtal på detta tema med riksdagsledamot Inger Lundberg och europaparlamentarikern Hans Karlsson. Mänskliga rättigheter inklusive ekonomiska och sociala rättigheter stod i fokus för diskussionen.
•Global solidaritet stod i fokus när Ingvar Carlsson tillsammans med Lisa Pelling, sakkunnig hos bistånds- och migrationsminister Jan O Karlsson, Leif Håkansson, LO:s tredje vice ordförande och Ann Linde, Internationell sekreterare hos Socialdemokraterna, diskuterade hur vi här i Sverige kan verka för att bekämpa orättvisor i världen. ”Global fred”, ”Global solidaritet”, ”Global respekt och globala rättigheter” och ”Global miljö” var olika frågeställningar i fokus. Dessa fokus är också centrala i den nya kampanj ”Arbetarrörelsen för rättvis och hållbar utveckling” som startats av Socialdemokraterna och LO och som presenterades för första gången under Palmedagarna.
 

Under lördagseftermiddagen sattes särskilt fokus på rättvise- och rättighetsfrågor i olika delseminarier:

•Rätten till rättsäkerhet var ett extrainsatt delseminarium som handlade om den svenske medborgaren som är fånge på den amerikanska militärbasen Guantanamo. Mehdi Gezali som är hans pappa gav deltagarna en bakgrundsbeskrivning i ett samtal med Thomas Hammarberg. Under mötet initierades en petition till USA:s president George W. Bush med kravet att fångarna har rätt till prövning. Se även bilagan uppe till höger.
•Rätten till mat var temat när Mia Horn af Rantzien, som varit huvudsekreterare för Globkom, gav en bakgrund till frågor om livsmedelsförsörjning, fattigdom och fördelning.
•Rätten till hälsa och det mycket allvarliga problemet med Hiv/aids presenterades av Marika Fahlén, biträdande chef för UNAIDS. Seminariet leddes av Lars Erik Soting från Metall, som också har samarbetsprojekt med gruvarbetarfacket i Sydafrika med just målet att hindra spridningen av hiv/aids.
•Rätten till land handlade om Palestinafrågan och konflikten i Mellanöstern. Gustaf Ödquist från Svenska Kyrkan och som verkat som präst under tre år i Ramallah gav en lägesbeskrivning av situationen i palestinska områden och i Israel.
•Rätten till arbete och arbetsrätt handlade om de mänskliga rättigheter som behandlar just arbetsrättfrågor – förbud mot barnarbete och slaveri, frihet från diskriminering och rätten att bilda fackförening, att förhandla och att sluta kollektivavtal. Bo Rönngren från LOs internationella avdelning ledde detta seminarium.
•Rätten till tro, religion och kultur inleddes av Nalin Pekgul, som tidigare var riksdagsledamot, och möttes i ett samtal med bl a Tomas Brundin från Broderskap. Fokus för seminariet var behovet av samstämmighet om frågor som språk, lagar och demokrati i möten mellan Sverige och invandrare från muslimska länder.
•Söndagsförmiddagen ägnades åt arbetsgrupper där alla gemensamt hade möjlighet att diskutera hur vi på olika sätt arbetar med global rättvisa i olika organisationer, hur vi kan sprida LO:s och Socialdemokraternas nya kampanj och vad vi gör under arbetarrörelsens internationella aktivitetsdag.
•Rättvis och hållbar utveckling var temat när Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande, och Jan O Karlsson, bistånds- och migrationsminister möttes i ett seminarium och frågades ut av Beston Kalifa från SSU Örebro och Ann Rosén från SSU Stockholms län.
Ingrid Persson