Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-24
Alla nyheter

Palmedagarna 2003: FN, fred och folkrätt


Palmedagarna, som i år hölls i Uppsala, var mycket välbesökta. Olika aspekter av temat FN, Fred och Folkrätt diskuterades både i plenum och i mindre grupper. Ingvar Carlsson, som ledde utredningen ”Our Global Neighborhood” om hur FN:s bör reformeras, deklarerade att han ser positivt på FN:s framtid. De medverkande kom från Sverige, Filippinerna, Hong Kong, Sydafrika och Kurdistan.

Ingvar Carlsson inledde helgen med att påminna om hur nära Anna Lindh stod Olof Palmes Internationella Centrum och en tyst minut hölls till hennes minne. Flera av de utländska gästerna beklagade Sveriges förlust och visade under helgens lopp att de delade sorgen.

Men det fanns också anledning till glädje: Ingvar Carlsson välkomnade utnämningen av Carin Jämtin, Palmecentrets f.d. biståndschef, till biståndsminister och överräckte ett fång blommor till henne.

Reformera Säkerhetsrådet
Frågorna som stod i fokus under helgens seminarier handlade om hur vi ska skydda den internationella rättsordningen, hur USA-ledningens självpåtagna rätt att intervenera ska hanteras och hur vi ska vidareutveckla de fredliga alternativen för att lösa konflikter och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna.

Ingvar Carlsson konstaterade att FN blir det som medlemsstaterna gör det till. Han underströk att man inte ska fokusera för mycket på supermakten USA:s negativa attityd. Genom opinionsbildning och samarbete kan de övriga länderna öka sin styrka. Det finns dock viktiga reformer som måste genomföras:

– Sammansättningen av FN:s säkerhetsråd måste förändras, den grundar sig på hur världen såg ut efter andra världskriget. Idag ser världen helt annorlunda ut och detta måste tas i beaktande.

– Folkrätten måste stärkas och säkerheten måste tas på allvar. Man har tagit beslut om att värna minoriteters och även individers säkerhet. Detta är en oerhört stor och svår uppgift.

I den första paneldiskussionen konstaterades att FN är försvagat efter USA:s krig i Afghanistan och Irak.

Alexander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet menade att USA, som enda supermakt, har en nyckelroll för att stärka FN. Det gör en fungerande dialog mellan Europa och USA oerhört angelägen.

– Men dialogen ska inte bara föras på regeringsnivå, utan även med oppositionen. Detta är extra angeläget med tanke på att det snart är tid för ett nytt presidentval, sade han.

Frida Blom, ordförande för Svenska Freds, menade att FN:s arbetssätt måste ändras till att bli snabbare och effektivare. Ett led i detta arbete skulle enligt henne kunna vara ändringar i vetorätten samt utökade möjligheter till humanitär intervention.

Thomas Hammarberg betonade även frivilligorganisationers möjlighet att bidra i förebyggandet av konflikter.

Andra förslag för att stärka fredsarbete och folkrätt fördes fram under helgen: fortsatt fattidomsbekämpning, ett intensivt arbete med FN:s arbetsorganisation ILO och att vi ger mer utrymme för människor med ursprung i andra länder att engagera sig i biståndsarbetet gentemot sitt hemland, till exempel.

Under lördagseftermiddagen delade deltagarna upp sig för seminarier och diskussioner i mindre grupper.

Kluven syn på USA i Filippinerna
Arlene Santos och Danny Edralin från det Filippinska partiet AKBAYAN – vars grundare fick ett av årets Right Livelihood-priser – beskrev landets kluvna förhållande till USA:

– Å ena sidan har USA:s ockupation av Irak rört upp känslorna hos folk och demonstrationstågen har ringlat långa på Manilas och de andra storstädernas gator. Å andra sidan välkomnar man att USA hjälper till att bekämpa den terrorism som växer på Filippinerna. Den största gerillagruppen, muslimska Abu Sajjaf, genomför politiska attentat och finansierar sin verksamhet med kidnappningar.

Arlene och Danny sade att de är djupt tacksamma över det stöd och den hjälp AKBAYAN fått från den svenska arbetarrörelsen. De är övertygade om att partiet har framtiden för sig. Ett parti vars främsta politiska mål är att minska fattigdomen och reformera samhället mot jämnare fördelning av resurserna har mycket stöd att hämta i ett land där nästan hälften lever under existensminimum, konstaterade de.

Apo Leong från Asian Monitoring and Resource Center i Hong Kong försöker bland annat att stärka fackföreningar i Kina. Han förmanade alla som vill stödja fackföreningar i andra länder att börja i rätt ände:

– Hjälp över nationsgränserna måste ske från folk till folk, från fack till fack. I annat fall kan välmenande arbete misslyckas. Speciellt i U-länder måste man vara försiktig så att åtgärderna inte vänder arbetarna mot facket i en ”bumerangeffekt”.

Apo Leong illustrerade de orättvisor som finns i världen med hur många timmar en arbetare på McDonald´s måste arbeta för att kunna köpa en Big Mac:

– I Sverige måste man arbeta en halv timme, i Hong Kong en hel timme och i Pakistan 14,5 timmar.

Andra seminarier handlade om konflikten mellan Palestina och Israel, Kurdernas rättigheter idag och hur staters säkerhet ska utvecklas till en gemensam säkerhet.

Våldtäkter nytt vapen
Vice statsminister Margareta Winberg deltog i ett seminarium med rubriken Kvinnor viktiga för varaktig fred:

– Kvinnor är i princip alltid maktlösa i krig och har inget skydd att räkna med. Massvåldtäkter och utnyttjande av kvinnor som sexslavar har satts i system i modern krigföring. Att skända fiendemaktens kvinnor betraktas snarare som en metod än som ett brott.

Tidigare har våldtäkt i krig inte setts som ett brott enligt krigslagarna men i Rom i juni 2003 fattades ett beslut om att våldtäkt (och andra sexuella brott) i krig ska klassas som kriminella och kunna tas upp i en krigsdomstol.

– Fred är möjligt, och kvinnors deltagande är inte bara viktigt utan även nödvändigt för en varaktig fred, sade Margareta Winberg.

FN-romantiker
Thomas Hammarberg avslutade Palmedagarna med att tala om Olof Palmes idéer om gemensam säkerhet och global rättvisa.

– Vi måste fortsätta det arbete som ger verklighet åt Olof Palmes idéer. I Expressen uppmanas Laila Freivalds att som ny utrikesminister säga nej till FN-romantikerna. Expressen vill att vi ska lägga oss för USA och de som vill ha en balanserad internationell rättsordning betecknas därför som FN-romantiker. Liknande tongångar finns hos andra borgerliga ledarsidor.

– FN-romantikerna, det är ju vi!, konstaterade Thomas Hammarberg.

Anki Gundhäll Wood

.