Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-24
Alla nyheter

Palmedagarna 2003: Låt Olof Palmes idéarv leva vidare


– Vi måste fortsätta det arbete som ger verklighet åt Olof Palmes idéer om gemensam säker het och global rättvisa, sade Palmecentrets generalsekreterare, Thomas Hammarberg, när han avslutade Palmedagarna i Uppsala 2003.

– Ett sätt är genom att stödja I-fonden, som försöker förverkliga Olof Palmes tankar genom att stöda demokratisk och politisk aktivitet världen över.

Bara en liten stund efter det seminarium om Palestina som hållits under lördagseftermiddagen dödades 19 personer en självmordsattack i Haifa. Thomas Hammarberg fördömde dådet med kraft, och han anklagade dem som rekryterar ungdomar till dessa dåd.

– Vi måste uppmana de palestinska myndigheterna att göra sitt yttersta för att motarbeta detta. Men vi måste också kräva att de går djupare och rycka upp rötterna till denna våldsstruktur, sade Thomas Hammarberg.

Ny debatt om FN
– I Expressen uppmanas Laila Freivalds att som ny utrikesminister säga nej till FN-romantikerna.

– Men FN-romantikerna, det är ju vi!

– Expressen vill att vi ska lägga oss för USA. När vi vill ha en balanserad internationell rättsordning, betecknar Expressen oss som FN-romantiker. Liknande tongångar finns hos andra borgerliga ledarsidor, sade Hammarberg.

Thomas Hammarberg framhöll att detta visar att det deltagarna på årets Palmedagar enats om och funnit samsyn kring inte är självklart. Han menade att vi nu står inför en ny debatt om värdet av FN.

– Vi måste stå upp för själva idén om FN. Stå för att Sverige varit med om att bygga upp FN. Vi ska stå bakom FN och kämpa för att ta tag i de brister som finns. Vi tar debatten om FN:s roll och stöder det banbrytande arbete som bedrivs.

– Vi måste stå upp för FN!, deklarerade Hammarberg en gång till.

Skola döpt efter Anna Lindh
I de kurdiska områdena i norra Irak höll man tre dagars landssorg efter Anna Lindhs död. Thomas Hammarberg berättade att han veckan efter Palmedagarna skulle åka till Irak för att lämna över ett fotografi till en skola som fått namn efter Anna Lindh.

– Diktatorerna har en rädsla för människor som säger som det är. Dissidenterna i Sovjetunionen skrev i sina underjordiska tidningar med risken att hamna i fängelse. De visste att sanningen har en verkan. Just genom att vi haft företrädare som Olof Palme, Dag Hammarskjöld, Anna Lindh och andra – och just genom vår självständiga hållning har vi haft en viktig roll att spela i världen, sade Hammarberg.

I-fonden bygger demokrati
Palmecentrets chef argumenterade för betydelsen av I-fonden, arbetarrörelsens fond för internationell solidaritet, som vågar ha en politisk vinkling.

– De verkliga förändringarna kan bara ske genom politiska beslut, och vi har ingen demokrati utan demokratiska folkrörelser.

Thomas Hammarberg tackade också partidistriktet i Uppsala län, och i synnerhet ombudsman Bertil Kinnunen, för det arbete som lagts ner på att få årets Palmedagar till den succé de blivit.

Han uppmanade till sist alla att delta i arbetet med att sprida Olof Palmes idéer om gemensam säkerhet och global rättvisa.

PETER GUSTAVSSON