Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-23
Alla nyheter

Palmedagarna 2004: EU:s grundlag – ny konstitution eller lapptäcke?


– Det nya fördraget behövs för att EU:s medlemskrets ökat från 15 till 25 länder, samt för att sammanfatta och förenkla alla tidigare fördrag. Viktiga frågor var hur vi såg på EU i ett mer förenat Europa – som en union mer präglad av medborgare än av stater, sa Lena Hjelm-Wallén, som var regeringens representant i EU-konventet.

Bra inslag i fördraget är således förenklingen, och att det nu tagits med regler hur man kan lämna EU, vilket inte fanns med tidigare. Sämre är en del skrivningar om försvars- och säkerhetspolitiken, där möjligheten av ett gemensamt försvar hålls öppen, även om detta skulle kräva enhälligt beslut av alla medlemsländer.

– Det är ingen konstitution av typ Förenta Staternas. Fördraget kräver breda diskussioner. Vi måste göra det till en fråga om en kunskapsprocess, sa Hjelm-Wallén

Hon ansåg dock att det inte finns något behov att folkomrösta om förslaget eftersom det nya, förändringarna är mycket begränsade.

EU är inte perfekt, sa Giamperi Alhadeff, Solidars generalsekreterare. Solidar är en paraplyorganisation som koncentrerar sig på miljöfrågor, NGO-stöd och arbetsfrågor.

– Som en NGO tycker vi rörande det nya konstitutionella fördraget att det är bra med en enklare, mer sammanhållen text, likaså att det finns skrivningar om det civila samhället som ger utrymme för socialdemokratiska idéer i EU och att den innehåller mer som är till det bättre än till det sämre, sa Alhadeff.

Alhadeff ansåg att fördragstexten inte tillräckligt tar upp diskrimineringsfrågor, och var också negativ till att så många beslut kräver enhällighet. Solidar vill att fler beslut ska kunna tas genom majoritetsbeslut.

På en fråga medgav Lena Hjelm-Wallén att Europakonventet misslyckades med att i fördraget få in fackföreningsrörelsens krav på en femte frihet, nämligen en gränsöverskridande strejkrätt vid arbetskonflikter.

Inte en kristen union

Alhadeff menade att EU inte är en union enbart för kristna, och att det därför inte behövs någon referens till kristendomen i fördragstexten. Vi ska inte isolera oss inom Europa, utan hålla nära kontakter med afrikanska länder, Kina, Brasilien, Indien med flera. Vi måste bredda perspektivet till de globala frågorna.

Hjem-Wallén medgav att folkomröstningen till EMU och senaste Europavalet inte skötts bra av SAP. Det är bara att konstatera att vi har två grupper, entusiaster och skeptiker till EU. Vi måste arbeta mera för att informera, bilda opinion, öka förståelsen etc. Hon förvånade sig också över att EU knappt omnämndes i den partiledardebatt som varit i veckan. Vi är med i EU och ska ta vårt ansvar. Vi måste göra EU-frågorna mer ”normala”.

På en fråga om sysselsättningen svarade Hjelm-Wallén att regeringen med Ingvar Carlsson som statsminister såg till att föra upp sysselsättningsfrågan på dagordningen i EU.

Som avslutning hävdade Isabelle Sannestedt från SSU:s förbundsstyrelse, att istället för folkomröstning bör vi som rörelse se till att få igång en ordentlig diskussion om det konstitutionella fördraget. Låt oss tillsammans diskutera det viktiga innehållet!

GUNNAR LASSINANTTI