Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-23
Alla nyheter

Palmedagarna 2004: Solidariteten och det gemensamma ansvaret


Solidariteten gick som en röd tråd genom Olof Palmes politiska gärning. Internationalismen var för honom en självklarhet och därmed en nödvändighet. Men den internationella solidariteten kräver att retoriken omsätts i praktisk handling. Det är det årets Palmedagar handlar om. Vad kan vi faktiskt göra?

Palmedagarna kommer i år att fokusera på Sveriges nya politik för en rättvis och hållbar global utveckling och de millenniemål som FN har satt upp. Målet är att föra in utvecklingsfrågorna i politikens alla områden. Diskussionerna kommer att handla om hur vi kan ta till oss detta förhållningssätt, såväl i projektverksamheten som på ett lokalt/regionalt plan, i vår vardag. Biståndsminister Carin Jämtin medverkar under helgen och talar kring sina förhoppningar om framtidens utvecklingssamarbete.

Vi utgår från en rad av våra samarbetsprojekt i olika regioner och berör flera viktiga och aktuella teman.

Särskild vikt läggs vid kampen mot hiv/aids ur ett demokratiperspektiv. Hiv/aids-epidemin är en ödesfråga som hotar allt utvecklingsarbete. Den orsakar ett demokratiskt underskott och undergräver solidaritetsarbetet. Politiska representanter och fackliga aktivister, som leder kampen för demokratisering, riskerar att dö. Kvinnors underordnade ställning gör det svårare för dem att kontrollera sin egen sexualitet och skydda sig mot hiv/aids. Bristen på kunskap om hiv/aids och hur man kan skydda sig ökar risken för spridning. Därför krävs krafttag.

Vi vill diskutera hur vi kan vända utvecklingen och hur vi kan fokusera på problemen i vår verksamhet i Sverige och internationellt. En rad framstående personer kommer att medverka i diskussionerna, vilket vi är mycket glada för. Bland andra medverkar Peter Piot, generalsekreterare för UNAIDS, samt en rad engagerade människor i våra samarbetsorganisationer.