Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-23
Alla nyheter

Palmedagarna 2005: Barnens rättigheter

- Barnkonventionen handlar inte bara om vilka rättigheter barn har utan är även en beskrivning av den situation barn lever i. Det handlar om kidnappning, psykisk och fysisk misshandel, sexuella övergrepp och barn som tvingas bli soldater. Det sa Kerstin Alnebratt, Unga Örnars förbundsordförande, under Palmedagarna.

Unga Örnar bildades för att arbeta för barns rättigheter. Det arbetet är precis lika viktigt i bostadsområden på hemmaplan som i resten av Sverige och världen. Unga Örnars verksamhet tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter och Kerstin Alnebratt betonade särskilt den tredje artikeln som säger att barns bästa alltid ska komma i främsta rummet.

Kerstin Alnebratt pekade exempelvis på artikel 11, som handlar om att stater ska bekämpa kidnappning av barn. Det finns fler exempel. Artikel 19 deklarerar att barn har rätt till skydd mot psykisk och fysisk misshandel, sexuella övergrepp och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare. Artikel 38 säger att konventionsstaterna ska förhindra att barn under 15 år deltar som soldater i krig.

– Det är lätt att tänka att barnkonventionen handlar om några andra på andra håll i världen, när det i själva verket är så att Sverige inte alls uppfyller alla de punkter som finns i barnkonventionen, sa Kerstin Alnebratt.

Hon pekade särskilt på behandlingen av apatiska flyktingbarn som klart står i strid med artiklarna i konventionen. Artikel 24 handlar om barns hälsa.

– Likväl som det kan handla om  könsstympning och liknande, så kan det handla om att svenska barns tandhälsa blir sämre eller att svenska barns fetma ökar.

Fyra av de många internationella projekt som Unga Örnar driver runt om i världen presenterades också under seminariet.

Angola

Unga Örnar Lilla Edet har sedan flera år drivit ett projekt i byn Matala i Angola. Projektet går ut på att elever i Skola 1205 i byn ska få fritidsaktiviteter efter skoldagens slut. Eleverna har själva fått välja vad de vill syssla med och det har resulterat i grupper som håller på med dans, fotboll, teater och poesi. Från början leddes fritidsaktiviteterna av vuxna men nu har även ungdomar utbildats till ledare för aktiviteterna. Nu finns planer för att fritidsaktiviteterna ska implementeras på andra skolor så att projektet sprider sig. En del i projektet innebär att utbilda lärarna så att de kan göra undervisningen mer demokratisk och stimulerande.

Kaliningrad

Mellan Karlskrona och Kaliningrad är det 40 mil. Men att åka till den ryska enklaven är som att komma till en annan värld, intygar de medlemmar i Unga Örnar Blekinge som varit där. De har startat ett projekt i två delar i Kaliningrad. Den första delen är att underlätta för barnhemmet i staden Slavsk, dels genom att hjälpa till med leksaker och annat, dels genom att barn och anställda på barnhemmet besöker Sverige. Den andra delen är att bygga en demokratisk barn- och ungdomsorganisation i Kaliningrad. En Örnavdelning har startats och ett tjugotal barn och ungdomar går en ledarskapsutbildning.

Moldavien

I Europas fattigaste land, Moldavien, har Unga Örnar Borås ett projekt. Det har hittills resulterat i fem Örnavdelningar i fem olika byar samt en distriktsstyrelse. I Moldavien ska en tre-stegsutbildning liknande den i Kaliningrad påbörjas. Projektet bygger på tre saker: en vettig fritidssysselsättning, utbildningar och seminarier, samt läger och utbyten.

Palestina

Unga Örnar i Skellefteå har under tio år haft projekt i Palestina och började sommaren 1996 då ett tjugotal ungdomar från flyktinglägret Dheisheh i Betlehem besökte Skellefteå. Ungdomarna kom från organisationen Ibda och efter det har starka band knutits mellan de två organisationerna. Bland annat har Ibda med stöd från Unga Örnar byggt upp ett kulturhus med bibliotek, datasalar och förskola. En annan del av projektet är att stödja Ibda genom ledar- och föreningsutbildning.

Det är ingen tvekan om att Unga Örnars internationella projekt gör skillnad för barn och ungdomar runt om i världen. Men något som alla örnarna betonade starkt under seminariet var hur mycket projekten gör skillnad för barn och ungdomar här hemma i Sverige. Att få se delar av världen som skiljer sig så markant från den man själv lever i och att utbyta erfarenheter med ungdomar som delar en helt annan vardag är något alldeles speciellt.

Text: Anna Nikula