Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-23
Alla nyheter

Palmedagarna 2005: Drömmen om frihet står högst

Ordet frihet återkommer gång på gång när Lama Qumsiyeh ska beskriva sin vardag, berätta vad hon önskar mest eller hur det är att leva som ung i Palestina. Det vill säga drömmen om frihet - att en dag leva i ett land utan ockupation.

– Min dröm är att få ett fritt land, att kunna röra sig fritt utan att be om lov. Utan checkpoints och utan en mur.

Lama Qumsiyeh är 20 år gammal och besöker Sverige för att delta i ett seminarium under Palmedagarna, där hon ska berätta om hur det är att leva som ung kvinna i Palestina. Ytterligare en deltagare skulle ha medverkat, men hon blev stoppad vid en israelisk checkpoint, och fick inte tillåtelse att resa ut. Det hör till den palestinska vardagen.

Hemma i Bet Sahour studerar hon universitetet, där hon också är invald i en elevstyrelse.

– Kampen för den palestinska kvinnan går hand i hand med Palestinas historia. Kvinnorna har alltid deltagit aktivt i kampen för ett fritt land.

Hon berättar om hur kvinnor under den första intifadan bedrev en kampanj för att öppna de skolor som stängts, och hur de i hemlighet bedrev egna skolor för att deras barn skulle få undervisning.

– Men kvinnorna har också protesterat ute på gatorna. Om de ser att ett barn grips, så hävdar de att det är deras barn inför soldaterna, för att få dem att släppa dem fria.

Hur diskuterar ni om framtiden, är en publikfråga. Vad säger ni om studier, arbete eller om mer övergripande frågor om en nation, om ockupationen eller relationen till Israel?

– I styrelsen på universitetet diskuterar vi bara studiefrågor. Men med mina vänner pratar jag mycket om framtiden. Vi hoppas på en tvåstatslösning. Ingen tror längre på att ha EN stat. Vi hoppas att en dag bli fria från ockupationen och få en egen stat.

I ockuperade länder får religionen ofta en politisk roll, vilket ofta kan minska kvinnors möjlighet till politiskt engagemang. I Gaza har Hamas en stark social funktion. Får det betydelse om Hamas vinner valet, var en annan publikfråga.

– Det är svårt att säga. Det kan bli annorlunda om Hamas vinner, eftersom de är mer religiösa.

En del upplever att kvinnor i allt högre grad har börjat använda huvudduk och slöja. Ska det ses som ett politiskt eller religiöst ställningstagande?

– Kanske att vissa vill kommunicera något – men varje kvinna gör sina egna val. Jag upplever inte att användandet har ökat.

Lama menar att det är olika i olika familjer vem som bestämmer. Mannen fattar alla beslut i vissa familjer, men inte i alla. I hennes egen familj har hennes båda föräldrar alltid diskuterat fram beslut som rör familjen. Någon ur publiken undrade om hon upplevde några skillnader i Sverige, om de vill leva som svenska kvinnor till exempel.

– Nej, vi har vår egen kultur och våra egna traditioner att leva efter. Jag ser inte heller att skillnaden är så stor.

Det är ockupationen som är det största problemet för palestinska kvinnor, påpekade en kvinna i publiken. Slöjan kan diskuteras sedan.

Det allra viktigaste att fokusera på i projektverksamheten är kvinnors utbildning anser Lama. Att öka kvinnors möjlighet till vidareutbildning. De flesta kan läsa och skriva idag, men det är svårt att studera på högre utbildningar. Dels för att man saknar resurser, dels för att det är mycket svårt att förflytta sig inom de palestinska områdena, i synnerhet sedan barriären har byggts.

– Kvinnor måste utbildas för att lära sig mer om rättigheter, så att de kan arbeta mot ockupationen på ett bra sätt. Vi måste kunna förmedla vad som händer på riktigt i vårt land. Så att omvärlden förstår att vi inte är terrorister utan vanliga människor.

Under hösten lämnade Israel Gaza, vilket Lama Qumsiyeh ser som något positivt, trots att checkpoints och gränser finns kvar.

– Det är ändå ett steg mot frihet. Något är bättre än ingenting.

Text: Åse Axberg