Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-23
Alla nyheter

Palmedagarna 2006: Öst är öst och väst är väst, men i en global värld måste de mötas

─ Brytningar mellan religion och politik har blivit alltmer vanligt. För ungefär ett år sedan publicerade den danska tidningen Jyllands-Posten karikatyrbilder på Profeten Muhammed. Detta ledde till demonstrationer i Danmark och senare även att ambassader brändes på vissa håll. Detta är bara ett exempel på ett nytt och ökat samspel mellan religionen och politiken.

Det sa Peter Weiderud, förbundsordförande i Broderskapsrörelsen, under sitt anförande om religion och politik i ett globalt perspektiv under Palmedagarna.

Den så kallade karikatyrkrisen handlade inte, som Jyllands-Posten påstod, om tryckfrihet, utan var ett utspel som hånade en redan utsatt grupp, menade Weiderud. Anledningen till den starka reaktionen på bilderna i Danmark beror på främst tre faktorer:

•Muslimernas situation i Danmark, De mötes med bristande förståelse och islamofobi.
•Danmark deltar med trupp i Irak
•Den danske stadsministern vägrade lyssna när muslimer i Danmark försökte samtala och påvisa problemet.

– Det vi ser är en nygammal relation mellan politik och religion som vi i väst är ovana vid. Vi har lärt oss att separera kyrka och stat, av olika anledningar, sa Weiderud.

Religion är en privat sak, men inte helt privat

Religion kan delas in i två sfärer, enligt Peter Weiderud. Till den privata sfären hör andliga erfarenheter, som skiljer sig lite mellan religioner. Teologin, som historiskt sett skiljt sig stort och lett till religionskrig, rör sig mot större förståelse mellan olika religioner.

Till den andra sfären, politiken, kan man sortera själva förhållningssättet till samhället, den radikala etiken. En viktig del tillhörande denna sfär är religionen som kulturbärare. Alltså religionen som ett uttryck för, eller förstärkare av identitet.

Men varför har religion starkt politiskt inflytande idag?

Weiderud pekar på några faktorer som bidragit. När bärande ideologier i Västeuropa, som nationalstaten, tappar kraft i och med globaliseringen, då kommer andra identiteter att spela större roll. Rationaliteten, alltså sättet att fatta beslut genom att skilja på fakta och värderingar, grumlas också. Dessa blir allt svårare att särskilja i dagens informationssamhälle och värderingarna blir allt viktigare. Den växande mångkulturalismen är också en bidragande orsak eftersom sekulariseringen, eller förpassandet av religionen till det privata, aldrig inträffat i många delar av världen.

Självklart leder detta till vissa problem som t ex karikatyrkrisen och en tilltagande fundamentalism. Men samtidigt kan religionens inflytande i politiken också vara en möjlighet, säger Weiderud och hänvisar till Václav Havel som menade att ett av 1900-talets stora problem var att vi i det rationella samhället utestängde gud.

Paneldialog om religion, politik och samhälle

Under den följande paneldiskussionen fördes en dialog kring religion och dess förhållande till samhället och politiken..

Abdulkader Habib, ursprungligen från Eritrea, svarade bland annat på frågan om det svåraste med att vara muslim i Sverige.

– Det svåraste är ovissheten inför framtiden. Kan man lita på det svenska folket? Många är oroade över att de mänskliga rättigheter kommer att kränkas i framtiden. En anledning är den begränsade förståelsen från medierna.

Annika Wirén, prästvigd sedan 1996 med bakgrund inom UD, jobbar i Spånga församling. I Rinkeby lever många olika kulturer. På senare år har många kommit från Somalia och Irak och idag bor många muslimer i området.

– Det finns nästan inga svenska barn i skolorna, säger Wirén

Lis Eriksson, församlingspedagog i Svenska kyrkan i Rinkeby, berättar om första kontakten med förorten. En av de första dagarna träffade hon på två flickor i 8-9 årsåldern, som ville gå med i kyrkans barngrupp. En av dem sa:

– Egentligen är det du som borde ha uppehållstillstånd, och inte jag, för det här är invandrarland.

Lena Lönnqvist, rektor på Sjöviks folkhögskola, tycker att det känns bra att muslimer vågar få oss andra att se att religionen är en del av den man är, eftersom vi lever i ett så sekulariserat samhälle. Lönnqvist menar att svenskarna är det enda folk som inte själva vill kännas vid vår kristenhet.

– Det finns en längtan efter att accepteras för vår religiositet i samhället, både för muslimer och kristna. Idag finns det en misstro mot oss som valt att tro.

Text: Patrik Eriksson