Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-23
Alla nyheter

Palmedagarna 2006: Världens största samtal

- Rättvisa måste diskuteras på en global nivå. För att förstå världen som den ser ut idag måste vi ställa frågor om globaliseringen, sa Kent Werne, projektledare vid ABF-förbundet berättade om World Social Forum – världens största samtal - under Palmedagarna.

ABF har under året genomfört ett flertal studiecirklar som behandlar frågor om rättvis handel och globalisering. Till följd av studiecirklarna har en resa anordnats till nästa års World Social Forum som kommer att äga rum i Kenya, Nairobi, januari 2007.

World Social Forum ställer kritiska frågor om rättvisa. Forumet handlar om att vara en mötesplats för att diskutera, informera och dela kunskaper på en global nivå. ABF har haft en studiecirkel det gångna året som behandlat frågor om globalisering och World Social Forum. Cirkeln startade i Malmö men spred sig till Göteborg och Stockholm. En resa till Nairobi har anordnats av ABF, där 100 personer kommer att resa dit för att delta i forumet, som ett resultat av studiecirklarna.

– World Social Forum kan förstås just som en jättestor studiecirkel. Som ett gigantiskt samtal för många olika organisationer och gräsrotsrörelser, sa Kent Werne.

Globaliseringens mörka sida

Bakgrunden till att World Social Forum arrangeras, första gången år 2001, var den framväxande kritik mot globaliseringen som tog form under mitten av 1990-talet.

– Globaliseringen har flera olika sidor. World Social Forum uppmanar till kritiska frågor om globaliseringen. Vem är den bra för?

Även om globaliseringen fört med sig positiva aspekter, som ökad läskunnighet eller minskad fattigdomen i länder som Kina och delar av Asien, så finns också mörka sidor. Werne berättade exempelvis att det tar 130 år innan svälten stoppas, om den fortsätter att minska med dagens takt. Det grundläggande problemet med globaliseringen är att rikedomarnas spridning är koncentrerad kring världens rikaste länder, vilket bidrar till att klyftor mellan länder ökar.

– Det är få rika som äger mycket. De 500 rikaste människorna i världen har årsinkomster som motsvarar de 500 miljoner fattigaste människornas årsinkomster, påpekar Werne.

Kapitalets spelplan är inte längre nationerna, utan en global arena. De senaste 30 åren har kapitalet globaliserats. Företagen har blivit transnationella i sin karaktär och det för med sig konsekvenser menar Werne:

– Företag kan lägga ned produktionen i Sverige för att flytta det till ett låglöneland. Det kan ske från en dag till en annan. Arbetare i olika länder konkurrerar nu med varandra. Fackföreningar får svårt att arbeta mot detta vilket gör att de försvagas.

Handelsutbytet som ökat efter andra världskriget sker på de rika ländernas villkor. Detta missgynnar konsekvent underordnade länder i den globala hierarkin. Den nyliberala världsordningen, med avregleringar och privatiseringar som påtvingats underordnade länder, bidrar till konstant fattigdom och växande klyftor.

En global mötesplats

Ett motstånd mot den mörka sidan av globaliseringen har skapats underifrån. Demonstrationer och protester har svept över världen. I demonstrationen i Seattle, hösten 1999 deltog fackföreningar, sociala och radikala rörelser. Demonstrationen kan betraktas som att den hade en utlösande verkan för globaliseringens motståndsrörelser.

– Naomi Klein skrev i en artikel att demonstrationerna i Seattle var ett kick-off party för den globala proteströrelsen, berättade Werne.

Många kände att protester och demonstrationer med olika mål inte var tillräckligt. Man ville ha ett icke-vålds alternativ, en diskussion. Därför anordnades World Social Forum i Porto Alegre, Brasilien, 2001. Tanken var att forumet ska fungera som en plattform där människor kan mötas för att diskutera, dela erfarenheter och uppmana rörelser till aktion.

Arrangörerna räknade med uppåt ett tusental deltagare, men det visade sig finnas större intresse än så. Omkring 15 000 – 20 000 deltog i det första forumet. Intresset visade sig ihållande för det årligt återkommande arrangemanget. Deltagandet ökade och nästan fördubblades för varje år. Olika typer av organisationer deltar, från enskilda individer till bonderörelser, kvinnorörelser och andra organisationer. Forumet har förvandlats till en global mötesplats, ett globalt samtal.

År 2004 flyttades forumet till Indien, vilket sågs som ett osäkert kort, jämfört med Brasilien. Arrangörerna behövde inte oroa sig då deltagandet förblev högt, runt 150 000 deltagare.

Men hur kan World Social Forum påverka, undrade någon.

– World Social Forum har påverkat bilden av globaliseringen, om vad folk tycker och tänker om den. Det sker en mobilisering underifrån och man fogar sig samman mot ett gemensamt mål. För mig är det magi att så många människor samlas och pratar om globaliseringen på en gräsrotsnivå. Det är unikt. Och det är en del av globaliseringen. World Social Forum är en alternativ globalisering underifrån, svarade Kent Werne.

JESSICA LIND