Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-23
Alla nyheter

Palmedagarna 2007: Röster från Palmedagarna

Under två dagar samlades representanter från Palmecentrets medlemsorganisationer i Karlstad till en tvådagarskonferans på temat fred och försoning. Vi pratade med några av deltagarna för att höra efter vilka intryck de hade av Palmedagarna 2007.

Barbro Gunnarsson, ABF Skåne

Vad tycker du om årets Palmedagar?

– Varje år är speciellt. Jag har varit med på Palmedagarna nästan från starten men jag känner fortfarande hur inspirerande det är att få vara tillsammans med andra människor som också brinner för globala frågor och jobbar med internationellt utvecklingssamarbete.

Vilket seminarium tyckte du var intressantast?

– Dom som handlade om Mellanöstern: Det var fantastiskt att få höra Gadi Baltiansky och Nidal Foqua berätta om Geneveinitiativet. Det ingav förhoppning om att konflikten kan lösas. Dessutom var det gripande att lyssna på ungdomarna från Fatah och Hamas och en så modig människa som Susan Nathan. Det kommer att leva kvar i mig länge!

Hanna Kanius, ordförande i Socialdemokratiska partiet i Brest, Vitryssland

Vad tycker du om årets Palmedagar?

– Även om jag besökt Sverige flera gånger är det här första gången som jag deltar på Palmedagarna. Det har varit mycket intressant särskilt på grund av att konferensen erbjuder en möjlighet för människor från olika organisationer och länder att komma samman och diskutera och ventilera olika frågor och problem.

Vad betyder årets tema ”Fred och försoning” för dig?

– För mig hänger fred och försoning intimt samman med våra grundläggande värderingar. Vi vill lösa problemen i Vitryssland med fredliga medel även om det är svårt i en sådan auktoritär stat som vår. Men vi försöker trots förtrycket – dom kan slå oss men vi kan som socialdemokrater inte slå tillbaka.

Vilket seminarium tyckte du var intressantast?

– För mig var seminariet ”Politik för fred och försoning” med Margot Wallström, Inger Segelström och Leif Håkansson väldigt spännande. Seminariet gav åhörarna möjlighet att höra om olika intressanta frågeställningar ur ett EU-perspektiv och få ställa frågor.

Isabelle Sannestedt, Palmecentret & projektledare för Palmedagarna

Varför hölls årets Palmedagaar i Karlstad?

– Palmedagarna äger ju rum på olika orter varje år. I år föll valet på Karlstad bland annat för att här finns ett starkt lokalt engagemang för internationella frågor.

Vad betyder Palmedagarna för dig?

– Det är alltid väldigt givande att på Palmedagarna få träffa så många människor som är intresserade av internationella frågor och som är engagerade på olika sätt. Det ger mig ny energi och inspiration.

Vad hade du för förhoppningar inför årets konferens?

– Jag hoppades att programmet skulle ge deltagarna nya idéer och stärka deras engagemang och känsla av att det GÅR att göra något åt situationen i världen. Att Palmedagarna skulle fungera som startskottet till något nytt. Sen hoppades jag förstås att allt det praktiska skulle fungera. Jag tycker själv att det blev två spännande och intressanta dagar men hur vi lyckades kan förstås bara deltagarna svara på.

Kenny Svensson, SSU Värmland

Vad tycker du om årets Palmedagar?

– Dom här dagarna har satt mer spår i mig än jag någonsin hade vågat hoppas på. Det är första gången jag deltar och jag trodde nog från början att det bara skulle vara ännu en konferens som man snabbt glömmer bort. Men här har jag träffat människor som kämpar mot diktaturer och jag har blivit väldigt tagen av deras berättelser. Jag blir sporrad av att jobba särskilt med Vitryssland men också för frihet i allmänhet i hela världen.

Vilket seminarium tyckte du var intressantast?

– Eftersom SSU har haft aktiviteter på torget i Karlstad har jag inte kunnat vara med på så många seminarier. Men bortsett från alla personliga möten är Susan Nathan någon som jag särskilt kommer att komma ihåg. Att få träffa henne och höra henne tala har varit fantastiskt.

Vad har det betytt för SSU Värmland att Palmedagarna i år hölls i Karlstad?

– SSU Värmland har blivit stärkt i sitt internationella engagemang. Vi är tjugo personer från oss här. Många är nya och har genom Palmedagarna fått ny kunskap och blivit mera medvetna om orättvisorna i välden.

Khuanla Chalardyaem, IF Metall, Göteborg

Vad betyder Palmedagarna för dig?

– Jag är medlem i Internationella Kommittén i IF Metall. Vi använder kunskapen från konferensen i vårt arbete och i våra egna kurser för våra medlemmar. Palmedagarna är ett viktigt forum för möten och tankeutbyte.
Vad tycker du om årets tema ”fred och försoning”

– Det är ett spännande och intressant tema. Jag tror att dialog är den enda vägen till fred och försoning. Utan dialog får man aldrig möjlighet att bearbeta sina egna fördomar och hjälpa till att skapa fred.

Laurent Lawson, SAP, Lund

Vad betyder Palmedagarna för dig?

– Palmedagarna är det viktigaste evenemanget som socialdemokratin har. Vi samlas från hela Sverige och även från andra länder och får möjlighet att träffas och diskutera.
Vad tycker du om årets Palmedagar?

– Programmet är bra. Fred och försoning i Mellanöstern är en mycket viktig fråga och vi måste stödja både Palestina och Israel. Men jag tycker att programmet ska vara på svenska. Jag kan förstå att man vill vara internationell och tala engelska. Det går bra men då måste översättningen fungera.

Vilket seminarium tyckte du var intressantast?

– Margot Wallströms tal var mycket bra. Överhuvudtaget var det intressant att höra hur Sverige kan påverka EU i internationella frågor om exempelvis mänskliga rättigheter.

Stefan Björnestöl, Skogs- och Träfacket, Katrineholm

Vad betyder Palmedagarna för dig?

– Den största behållningen är dels att få lyssna på kunniga föredragshållare av hög klass och dels erfarenhetsutbytet med andra människor som också är intresserade av internationellt utvecklingssamarbete. Palmedagarna är en oas för mig.

Vad tycker du om årets Palmedagar?

– Det var intressant och bra tema – frågor kring konflikthantering har jag nytta av även i mitt eget jobb. Men jag tycker att det var svårt att så mycket var på engelska.

Vilket seminarium tyckte du var intressantast?

– Det med Gabi Baltiansky och Nidal Fogaha om Geneveinitiativet. Det var intressant att dom har ett färdigt förslag och tar tag i de svåraste frågorna först istället för tvärtom.

Viola Furubjelke, generalsekreterare Palmecentret

Vad är tanken bakom Palmedagarna?

– Genom att samlas så här vill vi ge stimulans och inspiration till våra medlemsorganisationer men vi vänder oss också till allmänheten. Den bärande tanken är att sätta de internationella frågorna på agendan hos så många som möjligt.

Varför temat ”Fred och Försoning”

– Palmecentret har länge arbetat med konflikthantering men inte så offentligt. Nu ville vi lyfta fram dessa frågor bland annat för att det är fyrtio år sedan den palestinska ockupationen. Jag är övertygad att om Olof Palme hade levt idag så hade han verkat för fredsprocessen i Mellanöstern. Palmecentret vill därför verka i Palmes anda och föra detta arbete vidare. Det handlar bland annat om opinionsbildning. Det är viktigt att ge en nyanserad bild av Mellanösternkonflikten och synliggöra komplexiteten i problematiken.

Vad hoppas du att deltagarna ska få med sig från årets Palmedagar?

– Jag hoppas att deltagarna ska få nya kunskaper, ny energi och en känsla av att det är möjligt att åstadkomma förändring. All förändring börjar ju med engagemanget hos den enskilda individen.

Text: Carin Cederberg