Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-23
Alla nyheter

Palmedagarna 2008: Nya möjligheter för immigranter

”Sverige skall inte plocka in arbetskraft utifrån förrän alla här inne har fått jobb”. Det sa dåvarande statsministern Göran Persson år 2003. – Det kan verka logiskt men det håller inte för utvecklingen, säger Magdalena Streijffert (s) riksdagsledamot på seminariet Arbetskraftsinvandring – wild card vs blue card?

Magdalena Streijffert menar att varje arbetsgivare skall ha möjlighet att hitta personer utanför Sverige för att få företaget att utvecklas om den kompetensen inte finns att tillgå i Sverige. Katarina Berggren, kommunalråd i Botkyrka håller med och tillägger att vi måste ta tillvara de människor som vill bidra till Sveriges ekonomiska välfärd.

Joakim Jakobsson Aftonbladet leder diskussionen mellan de dryga 30 åhörarna och panelen, som också består av Lena Hjelm-Wallén, Palmecentrets ordförande och journalisten Mats Wingborg, författare till den nypublicerade ”Migrantarbetare – Grundkurs i rörlighet, rättighet och globalisering” (tillsammans med Anna-Lena Lodenius).

Mats Wingborg förordar bättre kvalitetskontroll av arbetsgivare runt om i landet. Att en arbetsgivare inte sköter sitt jobb leder till att anställda blir exploaterade. Ett exempel som Wingborg tar upp är möten med flera immigranter som inte har fått ut sin lön på flera månader.

Idag är det 290 kommuner i Sverige som slåss om kompetenta invånare från utlandet, därför är det en utmaning att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är däremot få kommuner som har som mål att ha minst 20 procent anställda med utländsk bakgrund.

Katarina Berggren, kommunalråd i Botkyrka, är stolt över att människor alltid har sökt sig till kommunen och att invånarantalet är uppe i 80 000. Dessvärre har inte alla någon sysselsättning. Hon refererar till en diskussion i radioprogrammet Konflikt. Det handlade då om Erina och hennes åttaåriga son Andrej, som emigrerat från Ryssland. De befinner sig nu olagligt i Sverige på grund av att arbetsförmedlingen inte kunnat hjälpa Erina att skaffa ett jobb. Det fanns inga uppgifter från arbetsgivare i Sverige om att Erinas arbetskompetens behövdes. Därför jobbar Erina nu svart som gatustädare och tjänar 23 kronor för två timmars utfört arbete. Det är arbetsgivarna som har ett ansvar att skaffa fram jobb. I Botkyrka har socialdemokraterna satt upp ett politiskt mål: Att få de anställda att återspegla befolkningen i kommunen.

– Vi måste ha ett mycket mer medmänskligt perspektiv, säger Katarina Berggren.

Idag har de papperslösa inte så stora möjligheter att skaffa sig en framtid i Sverige. Men efter ett nytt lagförslag som förväntas gå igenom den 15 december i år, ska de immigranter som finns här och arbetar här få ett permanent uppehållstillstånd.

Det nya lagförslaget innebär bland annat att asylsökande under vissa förutsättningar skall kunna söka uppehålls- och arbetstillstånd inifrån landet, att det skall finnas ett erbjudande om en anställning som han eller hon kan försörja sig på, och att arbetstillstånd skall kunna förlängas vid ett eller flera tillfällen.

– Alla som kommer till Sverige har ett motiv och ett behov. Blir detta inte uppfyllt leder detta så småningom till att uppåt hälften av Sveriges befolkning tvingas bosätta sig i och intill containrar och resten av samhället kommer att blunda för situationen. Det är det värsta som kan hända här i Sverige, tror Mats Wingborg.

Text: Ellen Kaiser, Mitra Ekström