Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2014-09-23
Alla nyheter

Palmedagarna 2009: Den nyliberala globaliseringen går i graven

Utvecklingsländerna lider mer av finanskrisen än vi i väst och är samtidigt oskyldiga till att ha skapat den. När dagens orättvisa globaliseringsmodell är på väg att dö bör den internationella fackförbundsrörelsen ta chansen och skapa alternativa modeller.

Med det budskapet talade Guy Ryder, generalsekreterare för Internationella fackliga samorganisationen, IFS, under årets Palmedagar. Temat var Arbete mot kapital – facklig befrielsekamp i en globaliserad värld.

Med en blick åt de sydafrikanska regeringsrepresentanterna, närvarande under seminariet, sa Guy Ryder att Sydafrika är en av krisens oskyldiga åskådare. Sydafrikaner och andra människor som lever i utvecklingsländer har fått ta smällen när världsekonomin förlorat köpkraft, men de har samtidigt upplevt en långt mer utdragen kris.

– Mina fackförbundskollegor i de här länderna säger att ”ni talar om krisen som började för 18 månader sedan. Men vi har haft en mat- och energikris de senaste 18 åren.

De syftar på globaliseringens orättvisa handelsvillkor och en finanspolitik som gynnar ett fåtal. IFS skapades just för att förändra globaliseringens orättvisa och ohållbara effekter på världsekonomin, sa Guy Ryder.

Stöd till fackligt engagemang kan motverkas

En känsla av hopplöshet fyller honom ofta när han tänker på uppgiften att stärka det fackliga arbetet i världen. Han berättade att han höll med en sydafrikansk kollega som tog upp ämnet nyligen.

– Om fackförbundsrörelsen i Väst inte påverkar sina regeringars handelspolitik mot fattiga länder kan alla ansträngningar att bygga upp ett fackligt arbete i världen vara bortkastade.

Det mest akuta i dag är annars att behålla och skapa arbetstillfällen. Nära 60 miljoner arbeten kan försvinna runtom i världen på grund av finanskrisen, enligt Guy Ryder. Därför vill han sätta press på G20-länderna, bland annat. President George W. Bush sammankallade G20 för att reparera skadorna inom finanssektorn. Det behövs, menade Guy Ryder. Men han tillade att under det planerade januarimötet mellan hans organisation och G20, ska behoven av jobb ligga högt upp på agendan.

Positiva signaler från finansvärlden

Wanja Lundby Wedin underströk vikten av samtal med de internationella finansinstitutionerna. Vid ett möte med Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF) i Washington i början av året talade hon om trygghetssystemen som nu håller på att monteras ner i många länder, och hur det påverkar arbetarnas köpkraft.

– Är det inte dags att satsa på starkare sociala trygghetssystem, så att arbetarna inte förlorar köpkraft och kan fortsätta konsumera? hade hon frågat generaldirektören för IMF, Dominique Strauss-Kahn.

Han hade svarat: ”Jag tror du har rätt.”

– Det är inte bara arbetarna som ska bära oket vid en finanskris. Det finns en ny öppenhet för att investera sig ur krisen – genom utbildning och infrastruktur, sa Wanja Lundby Wedin.

Ett vakuum i finanskrisens spår

Det har uppstått ett vakuum i finanskrisens kölvatten, menade Guy Ryder. Om fackförbundsrörelsen inte spelar sina kort väl drar arbetsgivarna nytta av tillfället, menade Guy Ryder. Han varnade för tendenser bland flera företag att sänka lönerna för att arbetarna ska få behålla jobben.

Fackförbunden bör se krisen som en möjlighet till alternativa ekonomiska modeller.

– Vi kan se finanskrisen som ett tecken på att den nyliberala modellen är över. Men om vi inte hoppar på det tåg som går nu tror jag aldrig vi får chansen igen, sa han.

”Krisens gömda offer” bör få hjälp

En SSU-medlem påpekade under frågestunden att papperslösa arbetare i dag lever i ett andra klassens medborgarskap. Guy Ryder höll med.

– Migrantarbetare utan arbetstillstånd är krisens gömda offer. De blir väldigt exploaterade.

Han efterlyste internationella ramavtal för migrantarbetare, vilket saknas i dag. IFS stöttar migranterna genom center i länder som Costa Rica, Malaysia och Senegal – för att koordinera migrationen mellan sändarländerna och mottagarländerna. Migranterna migrerar ofta för att överleva, menade han.

– Jag är egentligen emot illegal migration, för det leder till exploatering. Men att stoppa migrationen är lönlöst. Den måste göras laglig, sa han.

I Sverige har det visat sig komplicerat att hjälpa papperslösa invandrare, enligt Wanja Lundby Wedin. Här har bland annat LO öppnat ett fackligt center för papperslösa.

– Men ofta när de kommer upp till ytan och kräver sina rättigheter skickas de ut ur landet, sa hon.

Avslutningsvis sa Wanja Lundby Wedin att det inte ska spela någon roll om migrantarbetare är här illegalt.

– De är människor och de ska få vår hjälp.

Text:  Helena Sundman
Bild: Daniel Carlstedt